Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Uppföljning av arbetet med energieffektivisering och utfasning av fossil energi i Hässleholms kommunkoncern 2010-2014

Kühn, Patrik (2016) MVEK03 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
Abstract
Municipalities have many roles in the work of reducing climate change and becoming more energy efficient and there are great opportunities for profitable energy efficiency measures.
2010-2014 the municipality of Hässleholm has conducted an energy efficiency project including energy use in owned and leased buildings and vehicles, machinery, purchased transportation services, and energy use in the water and sewage business and in street lighting. The purpose of this study was to evaluate this project. That have been done through gathering of information about how the energy consumption has changed 2009-2014 and what have been done, and an analysis of what measures that have had the greatest effect.
This study shows that the... (More)
Abstract
Municipalities have many roles in the work of reducing climate change and becoming more energy efficient and there are great opportunities for profitable energy efficiency measures.
2010-2014 the municipality of Hässleholm has conducted an energy efficiency project including energy use in owned and leased buildings and vehicles, machinery, purchased transportation services, and energy use in the water and sewage business and in street lighting. The purpose of this study was to evaluate this project. That have been done through gathering of information about how the energy consumption has changed 2009-2014 and what have been done, and an analysis of what measures that have had the greatest effect.
This study shows that the total energy consumption in buildings and veichles has decreased by 10 percent. The use of renewable energy in buildings has increased 15 percent and was 88 percent in 2014.
Energy consumption in vehicles has decreased 9 percent and the share of renewables has increased from 12 to 24 percent. The most important measures have included:
• a comprehensive EPC-project including many conversions from oil,
• two new biofuel boilers for district heating,
• State grants and compensation for the remaining part of the additional cost for the lease of gas cars.
Despite considerable progress it is not due to the performance management in the municipality.
There are no procedures on how monitoring of the whole organization should be conducted rationally and documentation of measures are inadequate.
Two key issues regarding the future are if an energy management system and a joint vehicle unit are introduced. There should still be significant potential for further energy efficiency, and decarbonisation of the transport sector. Concerning how strategic environmental work is conducted, there is great potential for improvement. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Kommunerna har många roller i arbetet med att minska klimatförändringarna och bli mer energieffektiva och det finns stora möjligheter till lönsamma energieffektivitetsåtgärder.
2010-2014 kommun Hässleholm har genomfört ett energieffektiviseringsprojekt inklusive energianvändningen i ägda och leasade byggnader och fordon, maskiner, köpte transporttjänster och energianvändningen i vatten- och avlopps verksamheten och gatubelysning. Syftet med denna studie var att utvärdera projektet. Det har skett genom insamling av information om hur energiförbrukningen har förändrats 2009-2014 och vad har gjorts, och en analys av vilka åtgärder som har haft störst effekt.
Denna studie visar att den totala energiförbrukningen i byggnader och fordon har... (More)
Kommunerna har många roller i arbetet med att minska klimatförändringarna och bli mer energieffektiva och det finns stora möjligheter till lönsamma energieffektivitetsåtgärder.
2010-2014 kommun Hässleholm har genomfört ett energieffektiviseringsprojekt inklusive energianvändningen i ägda och leasade byggnader och fordon, maskiner, köpte transporttjänster och energianvändningen i vatten- och avlopps verksamheten och gatubelysning. Syftet med denna studie var att utvärdera projektet. Det har skett genom insamling av information om hur energiförbrukningen har förändrats 2009-2014 och vad har gjorts, och en analys av vilka åtgärder som har haft störst effekt.
Denna studie visar att den totala energiförbrukningen i byggnader och fordon har minskat med 10 procent. Användningen av förnybar energi i byggnader har ökat 15 procent och var 88 procent år 2014.
Energiförbrukningen i fordon har minskat 9 procent och andelen förnybar energi har ökat från 12 till 24 procent. De viktigaste åtgärderna har inkluderat:
• ett omfattande EPC-projektet, inklusive energiutbyte från olja till andra energislag,
• två nya biobränslepannor för fjärrvärme,
• statsbidrag och ersättning för den återstående delen av den extra kostnaden för hyra av gasbilar.
Trots avsevärda framsteg är det inte på grund av resultatstyrningen i kommunen.
Det finns inga rutiner för hur övervakning av hela organisationen ska genomföras rationellt och dokumentation av åtgärder är otillräckliga.
Två viktiga frågor om framtiden är om ett energiledningssystem och en gemensam fordonsenhet införs. Det bör fortfarande vara en betydande potential för ytterligare energieffektivitet och utfasning av fossila bränslen inom transportsektorn. Om hur strategiska miljöarbetet bedrivs, finns en stor potential för förbättringar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kühn, Patrik
supervisor
organization
course
MVEK03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Energieffektivisering, Hässleholmskommun, fosilfritt
language
Swedish
id
8903102
date added to LUP
2017-02-14 09:41:11
date last changed
2017-02-14 09:41:11
@misc{8903102,
 abstract   = {Abstract
Municipalities have many roles in the work of reducing climate change and becoming more energy efficient and there are great opportunities for profitable energy efficiency measures. 
2010-2014 the municipality of Hässleholm has conducted an energy efficiency project including energy use in owned and leased buildings and vehicles, machinery, purchased transportation services, and energy use in the water and sewage business and in street lighting. The purpose of this study was to evaluate this project. That have been done through gathering of information about how the energy consumption has changed 2009-2014 and what have been done, and an analysis of what measures that have had the greatest effect.
This study shows that the total energy consumption in buildings and veichles has decreased by 10 percent. The use of renewable energy in buildings has increased 15 percent and was 88 percent in 2014.
Energy consumption in vehicles has decreased 9 percent and the share of renewables has increased from 12 to 24 percent. The most important measures have included:
•	a comprehensive EPC-project including many conversions from oil,
•	two new biofuel boilers for district heating,
•	State grants and compensation for the remaining part of the additional cost for the lease of gas cars.
Despite considerable progress it is not due to the performance management in the municipality.
There are no procedures on how monitoring of the whole organization should be conducted rationally and documentation of measures are inadequate.
Two key issues regarding the future are if an energy management system and a joint vehicle unit are introduced. There should still be significant potential for further energy efficiency, and decarbonisation of the transport sector. Concerning how strategic environmental work is conducted, there is great potential for improvement.},
 author    = {Kühn, Patrik},
 keyword   = {Energieffektivisering,Hässleholmskommun,fosilfritt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Uppföljning av arbetet med energieffektivisering och utfasning av fossil energi i Hässleholms kommunkoncern 2010-2014},
 year     = {2016},
}