Advanced

Planlösning i bostäder som en del av det passiva brandskyddet

Stagnebo, Andreas LU and Philip, Axel LU (2017) In LUTVDG/TVBB VBRM10 20162
Division of Fire Safety Engineering
Abstract
The aim of this thesis is to investigate the impact of floor plan parameters in a residential dwelling regarding the consequences of fire that may endanger human life and health. The thesis follows a case study methodology and investigates isolated parameters in floor plans using CFD and CFAST modelling. The results are compared to a default case and a conclusion regarding the importance of parameters linked to the floor plan in a multi-family building is made. The results of this thesis supports the claim that a closed floor plan and a higher ceiling height is preferable in regard to fire safety. Also the “most probable fire room” should be separated from the rest of the floor plan. This is connected to the fact that those suffering the... (More)
The aim of this thesis is to investigate the impact of floor plan parameters in a residential dwelling regarding the consequences of fire that may endanger human life and health. The thesis follows a case study methodology and investigates isolated parameters in floor plans using CFD and CFAST modelling. The results are compared to a default case and a conclusion regarding the importance of parameters linked to the floor plan in a multi-family building is made. The results of this thesis supports the claim that a closed floor plan and a higher ceiling height is preferable in regard to fire safety. Also the “most probable fire room” should be separated from the rest of the floor plan. This is connected to the fact that those suffering the highest mortality risk in regards to residential fires are elderly people and it is suggested to consider incorporating the measures proposed in this thesis when constructing residential dwellings specifically intended for elderly people. (Less)
Abstract (Swedish)
Det finns i dagsläget flertalet tekniska lösningar för att begränsa konsekvenser av bränder i bostäder. Exempel på sådana kan vara sprinkler och brandvarnare. Ytterligare möjligheter för att reducera konsekvenser av brand i bostäder finns, där planlösningar i bostäder borde kunna användas som ett komplement till övrigt brandskydd. Syftet med examensarbetet är därför att undersöka planlösningar i bostäders inverkan på konsekvenser av brand som utgör fara för människors liv och hälsa.
Arbetet i detta examensarbete har följt en fallstudiemetodik. Parametrar relaterade till en bostads planlösning som kan tänkas ha en inverkan på konsekvenser vid brand identifierades med simuleringar i CFAST och handberäkningar. En representativ brand för... (More)
Det finns i dagsläget flertalet tekniska lösningar för att begränsa konsekvenser av bränder i bostäder. Exempel på sådana kan vara sprinkler och brandvarnare. Ytterligare möjligheter för att reducera konsekvenser av brand i bostäder finns, där planlösningar i bostäder borde kunna användas som ett komplement till övrigt brandskydd. Syftet med examensarbetet är därför att undersöka planlösningar i bostäders inverkan på konsekvenser av brand som utgör fara för människors liv och hälsa.
Arbetet i detta examensarbete har följt en fallstudiemetodik. Parametrar relaterade till en bostads planlösning som kan tänkas ha en inverkan på konsekvenser vid brand identifierades med simuleringar i CFAST och handberäkningar. En representativ brand för bostadsbrand baserad på statistik har framtagits och simulerats i FDS. Samtliga simuleringar som genomfördes betraktades som olika fall i fallstudien. Dessa innebar någon form av isolerad variation av en parameter relaterat till bostadens planlösning och resultaten från dessa jämfördes mot en FDS simulering som betraktades som ett standardfall.
Analysen visar att en bostads planlösning i stort har en inverkan på konsekvenser av brand.
Följande parametrar relaterat till en bostads planlösning tycks vid analys av resultat ha en positiv inverkan på konsekvenser av brand som utgör fara för människors hälsa och liv:
• Ökad takhöjd
• Rumsindelning
• Rumsplacering (förutsatt att placering sker enligt praktiskt förslag)
Följande parametrar relaterat till en bostads planlösning tycks vid analys av resultat ha en negativ inverkan på konsekvenser av brand som utgör fara för människors hälsa och liv:
• Öppen planlösning
• Ökad dörrhöjd
• Ökad dörrbredd
Praktiska åtgärder föreslogs sedan för de olika parametrarna relaterat till en bostads planlösning för att konsekvenserna av brand ska minimeras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stagnebo, Andreas LU and Philip, Axel LU
supervisor
organization
course
VBRM10 20162
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Floor plans, fire protection, CFD, FDS, CFAST, case study methodology, hand calculation methods, fire statistics, residential dwellings, planlösning, brandskydd, fallstudie, handberäkningsmetoder, brandstatistik, bostäder
publication/series
LUTVDG/TVBB
report number
5529
language
Swedish
id
8903681
date added to LUP
2017-02-23 10:56:57
date last changed
2017-02-23 10:56:57
@misc{8903681,
 abstract   = {The aim of this thesis is to investigate the impact of floor plan parameters in a residential dwelling regarding the consequences of fire that may endanger human life and health. The thesis follows a case study methodology and investigates isolated parameters in floor plans using CFD and CFAST modelling. The results are compared to a default case and a conclusion regarding the importance of parameters linked to the floor plan in a multi-family building is made. The results of this thesis supports the claim that a closed floor plan and a higher ceiling height is preferable in regard to fire safety. Also the “most probable fire room” should be separated from the rest of the floor plan. This is connected to the fact that those suffering the highest mortality risk in regards to residential fires are elderly people and it is suggested to consider incorporating the measures proposed in this thesis when constructing residential dwellings specifically intended for elderly people.},
 author    = {Stagnebo, Andreas and Philip, Axel},
 keyword   = {Floor plans,fire protection,CFD,FDS,CFAST,case study methodology,hand calculation methods,fire statistics,residential dwellings,planlösning,brandskydd,fallstudie,handberäkningsmetoder,brandstatistik,bostäder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {LUTVDG/TVBB},
 title    = {Planlösning i bostäder som en del av det passiva brandskyddet},
 year     = {2017},
}