Advanced

Vad innebär hållbarhet för svenska finansföretag? – En undersökning av latenta och manifesta förståelser av hållbarhet

Olariu Annell, Rebecka LU ; Persson, Agnes LU and Waldt, Terese LU (2017) FEKH69 20162
Department of Business Administration
Abstract
The purpose of the study is to create an understanding of what meaning companies within the Swedish financial sector ascribe the concept of Sustainability. Also, the aim is to conduct a study unlimited by existing theoretical frameworks.

The data of this study were generated solely through using qualitative method. A content analysis was conducted. The content analysis of this study was based on a model which strength lies in its inductive generation of data. Quantitative method was applied in the study through presentation and structuring of data into diagrams and charts.
Stakeholder theory and legitimacy theory, with a focus on the social contract, have been used to explain the outcomes of the study. To provide a more in-depth... (More)
The purpose of the study is to create an understanding of what meaning companies within the Swedish financial sector ascribe the concept of Sustainability. Also, the aim is to conduct a study unlimited by existing theoretical frameworks.

The data of this study were generated solely through using qualitative method. A content analysis was conducted. The content analysis of this study was based on a model which strength lies in its inductive generation of data. Quantitative method was applied in the study through presentation and structuring of data into diagrams and charts.
Stakeholder theory and legitimacy theory, with a focus on the social contract, have been used to explain the outcomes of the study. To provide a more in-depth understanding to the outcomes of the study, complementary theoretical frameworks were also applied. These frameworks included relevant concepts such as responsibility and sustainability. Other frameworks served as an inspirational base for the analysis. Venn-diagram and Triple Bottom Line inspired the KAT-diagram which were used to present the generated data of the study.

The main object of the study consisted of nine of the largest companies within the Swedish finance sector.

The main findings of the study suggest that the meanings in which companies understand sustainability vary. The most frequent meaning given to the concept is social meaning, followed by economic meaning and finally environmental meaning. All companies within the study understand environmental impact as a decoupled area, which seldom has connections to either social- or economic factors. Some understandings of sustainability couldn’t be specified. (Less)
Abstract (Swedish)
Undersökningen ämnar skapa en ökad förståelse för vilka innebörder företag inom den svenska finanssektorn ger konceptet hållbarhet. Syftet är även att genomföra en studie vars resultat inte begränsas av existerande teoretiska ramverk.

Studiens datagenerering skedde uteslutande genom kvalitativ metod. En innehållsanalys genomfördes baserad på en modell vars främsta styrka är dess möjligheter att skapa induktiv datagenerering. Kvantitativ metod tillämpades för strukturering och presentation av data i diagram och tabeller.

För att förklara studiens utfall användes framförallt intressentteorin och legitimitetsteorin med fokus på det sociala kontraktet. För att förstå studiens utfall användes även kompletterande teoretiska ramverk, vilket... (More)
Undersökningen ämnar skapa en ökad förståelse för vilka innebörder företag inom den svenska finanssektorn ger konceptet hållbarhet. Syftet är även att genomföra en studie vars resultat inte begränsas av existerande teoretiska ramverk.

Studiens datagenerering skedde uteslutande genom kvalitativ metod. En innehållsanalys genomfördes baserad på en modell vars främsta styrka är dess möjligheter att skapa induktiv datagenerering. Kvantitativ metod tillämpades för strukturering och presentation av data i diagram och tabeller.

För att förklara studiens utfall användes framförallt intressentteorin och legitimitetsteorin med fokus på det sociala kontraktet. För att förstå studiens utfall användes även kompletterande teoretiska ramverk, vilket innefattade en redogörelse över relevanta koncept såsom ansvar och hållbarhet. Andra teoretiska ramverk användes på alternativa sätt som inspiration och underlag till analysen. Här kan nämnas Venn-diagram och Tripple Bottom Line, vilka användes som inspiration till de diagram som studiens data presenterades genom.

Studieobjektet i uppsatsen utgjordes av nio av de största finansiella företagen i Sverige.

Resultaten av studien visar att företagen som studerades uppvisar en spridning i de innebörder de tillskriver konceptet hållbarhet i sina hållbarhetsredovisningar. Den vanligaste förståelsen av konceptet är utifrån social innebörd, följt av ekonomisk innebörd och slutligen miljömässig innebörd. Samtliga företag i undersökningen förstår miljöpåverkan som ett frikopplat område som sällan har kopplingar till varken sociala eller ekonomiska innebörder. Vissa förståelser av hållbarhet saknar identifierbar innebörd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olariu Annell, Rebecka LU ; Persson, Agnes LU and Waldt, Terese LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
TBL, KAT-diagram, Hållbarhetsredovisning, Finanssektorn, innehållsanalys
language
Swedish
id
8903730
date added to LUP
2017-03-01 09:40:29
date last changed
2017-03-01 09:40:29
@misc{8903730,
 abstract   = {The purpose of the study is to create an understanding of what meaning companies within the Swedish financial sector ascribe the concept of Sustainability. Also, the aim is to conduct a study unlimited by existing theoretical frameworks.

The data of this study were generated solely through using qualitative method. A content analysis was conducted. The content analysis of this study was based on a model which strength lies in its inductive generation of data. Quantitative method was applied in the study through presentation and structuring of data into diagrams and charts.
Stakeholder theory and legitimacy theory, with a focus on the social contract, have been used to explain the outcomes of the study. To provide a more in-depth understanding to the outcomes of the study, complementary theoretical frameworks were also applied. These frameworks included relevant concepts such as responsibility and sustainability. Other frameworks served as an inspirational base for the analysis. Venn-diagram and Triple Bottom Line inspired the KAT-diagram which were used to present the generated data of the study.

The main object of the study consisted of nine of the largest companies within the Swedish finance sector.

The main findings of the study suggest that the meanings in which companies understand sustainability vary. The most frequent meaning given to the concept is social meaning, followed by economic meaning and finally environmental meaning. All companies within the study understand environmental impact as a decoupled area, which seldom has connections to either social- or economic factors. Some understandings of sustainability couldn’t be specified.},
 author    = {Olariu Annell, Rebecka and Persson, Agnes and Waldt, Terese},
 keyword   = {TBL,KAT-diagram,Hållbarhetsredovisning,Finanssektorn,innehållsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad innebär hållbarhet för svenska finansföretag? – En undersökning av latenta och manifesta förståelser av hållbarhet},
 year     = {2017},
}