Advanced

Vilka personlighetsdrag och ledarskapsbeteende hos chefer eftersöks? - En undersökning av jobbannonser

Gren, Mathilda LU and Slavkovic Toft, Biljana LU (2017) PSYK11 20162
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka ledarpersonlighetsdrag och ledarskapsbeteende som efterfrågats hos chefer i 105 jobbannonser som ingått i studien. Fokus för jobbannonserna har varit tre på förhand valda sektorer och arbetstitlar, ekonomichef, försäljningschef och HR-/personalchef. Eftersom samhället ser annorlunda ut idag än vad det gjorde för bara några år sedan har dagens ledare fått en annan roll. Syftet med denna uppsats är att kartlägga och analysera hur chef-/ledartjänster framställs i jobbannonser baserat på Big five modellen och på olika ledarskapsteorier. Enligt resultatet av denna studie värdesätter de tre utvalda sektorer, ekonomi, försäljning och HR främst en ledare som är relationsinriktade, vilket innebär att en ledare... (More)
Syftet med studien var att undersöka ledarpersonlighetsdrag och ledarskapsbeteende som efterfrågats hos chefer i 105 jobbannonser som ingått i studien. Fokus för jobbannonserna har varit tre på förhand valda sektorer och arbetstitlar, ekonomichef, försäljningschef och HR-/personalchef. Eftersom samhället ser annorlunda ut idag än vad det gjorde för bara några år sedan har dagens ledare fått en annan roll. Syftet med denna uppsats är att kartlägga och analysera hur chef-/ledartjänster framställs i jobbannonser baserat på Big five modellen och på olika ledarskapsteorier. Enligt resultatet av denna studie värdesätter de tre utvalda sektorer, ekonomi, försäljning och HR främst en ledare som är relationsinriktade, vilket innebär att en ledare ska kunna leda, få folket med sig samt motivera sina medarbetare på ett positivt och inspirerande sätt. Den mest framträdande ledarpersonlighetsdrag var från personlighetsdimensionen, samvetsgrannhet. Det omfattar egenskaper som att vara målmedveten, organiserad, följa regler och normer, fördröja tillfredsställelse, stark tolerans, och självdisciplin. (Less)
Abstract
The aim of this study was to investigate leadership traits and leadership behavior that is asked for in 105 selected job ads for managerial positions. The focus of the job ads were three pre-selected sectors and job titles, finance manager, sales manager and HR / personnel manager. Because society is different today than it just to be a few years ago, today's leaders have a different role. The purpose of this paper was to identify and analyze how managers/leaders qualities are described in job ads based on the Big five model and various leadership theories. According to the results of this study based on ​​the three selected sectors, finance, sales and HR, primarily a relationship-oriented leader was asked for, which means that a leader... (More)
The aim of this study was to investigate leadership traits and leadership behavior that is asked for in 105 selected job ads for managerial positions. The focus of the job ads were three pre-selected sectors and job titles, finance manager, sales manager and HR / personnel manager. Because society is different today than it just to be a few years ago, today's leaders have a different role. The purpose of this paper was to identify and analyze how managers/leaders qualities are described in job ads based on the Big five model and various leadership theories. According to the results of this study based on ​​the three selected sectors, finance, sales and HR, primarily a relationship-oriented leader was asked for, which means that a leader should lead and be able to get the people with him, also to motivate the employees in a positive and inspiring way. The most prominent leader's traits characteristic was the personality dimension, conscientiousness. Conscientiousness, includes features such as being purposeful, organized, follow rules and norms, delaying gratification, strong tolerance, and self-discipline. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gren, Mathilda LU and Slavkovic Toft, Biljana LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Big five, Ledarskap, Ledarskapsbeteende, Jobbannonser, Personlighetsdrag, Leadership, Leadership Behavior, Job ads, Personality Traits
language
Swedish
id
8904030
date added to LUP
2017-03-14 11:41:30
date last changed
2017-03-14 11:41:30
@misc{8904030,
 abstract   = {The aim of this study was to investigate leadership traits and leadership behavior that is asked for in 105 selected job ads for managerial positions. The focus of the job ads were three pre-selected sectors and job titles, finance manager, sales manager and HR / personnel manager. Because society is different today than it just to be a few years ago, today's leaders have a different role. The purpose of this paper was to identify and analyze how managers/leaders qualities are described in job ads based on the Big five model and various leadership theories. According to the results of this study based on ​​the three selected sectors, finance, sales and HR, primarily a relationship-oriented leader was asked for, which means that a leader should lead and be able to get the people with him, also to motivate the employees in a positive and inspiring way. The most prominent leader's traits characteristic was the personality dimension, conscientiousness. Conscientiousness, includes features such as being purposeful, organized, follow rules and norms, delaying gratification, strong tolerance, and self-discipline.},
 author    = {Gren, Mathilda and Slavkovic Toft, Biljana},
 keyword   = {Big five,Ledarskap,Ledarskapsbeteende,Jobbannonser,Personlighetsdrag,Leadership,Leadership Behavior,Job ads,Personality Traits},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vilka personlighetsdrag och ledarskapsbeteende hos chefer eftersöks? - En undersökning av jobbannonser},
 year     = {2017},
}