Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Struktural bevisning - En studie i hanteringen av struktural bevisning och ett klarläggande av bevisningen i förhållande till olika bevisvärderingsmetoder

Wali, Sarah (2017) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The thesis Structural evidence consists of three parts of which the first part discusses structural evidence and other types of evidence. Structural evidence is a type of evidence consisting of synergetic circumstantial evidence, in other words consisting of circumstances that impossibly could prove the crime by itself but which together, conditionally, proofs the crime despite the missing relation between the theme of proof and the evidence. Since the evidence consists of collateral circumstances it cannot be related to the theme of proof that requires proofing of the criminal act itself.

The second part of the thesis discusses different methods for evaluation of evidence and their stands on structural evidence. Bevisvärdemetoden is... (More)
The thesis Structural evidence consists of three parts of which the first part discusses structural evidence and other types of evidence. Structural evidence is a type of evidence consisting of synergetic circumstantial evidence, in other words consisting of circumstances that impossibly could prove the crime by itself but which together, conditionally, proofs the crime despite the missing relation between the theme of proof and the evidence. Since the evidence consists of collateral circumstances it cannot be related to the theme of proof that requires proofing of the criminal act itself.

The second part of the thesis discusses different methods for evaluation of evidence and their stands on structural evidence. Bevisvärdemetoden is not applicable on structural evidence since this method requires a relation between the evidence and the theme of proof. Bevistemametoden requests the likeliness of the theme of proof depending on every circumstance presented as evidence in the case and is therefore applicable on structural evidence. Hypotesmetoden seeks alternative theories to the circumstantial evidence; the method is therefore well suited for structural evidence. The search for alternative theories makes it possible to discover other explanations to the present circumstances that have been invoked as evidence.

The final part of the thesis discusses three different court cases in which the evidence constitutes of structural evidence concerning motive. The court always investigates and takes stand to claims of motive. Proofing of motive does not provide guidance regarding the perpetrator nor does it ensure conviction. However, in most cases it does provide a strengthening effect on other evidence. An effect that varies depending on the circumstances in the structural evidence. (Less)
Abstract (Swedish)
Framställningen består av tre delar varav den första delen behandlar struktural bevisning och andra typer av bevis. Struktural bevisning är en typ av bevisning som består av samverkande indirekta omständigheter som ensamma inte kan bevisa ett bevistema men som tillsammans, under vissa förutsättningar, bevisar temat trots att det saknas ett direkt samband mellan bevistema och omständighet. Bevisningen består av indirekta omständigheter och kan därför inte relateras direkt till bevistemat.

Den andra delen av uppsatsen behandlar olika bevisvärderingsmetoder i syfte att klarlägga struktural bevisning i förhållande till metoderna i fråga. Bevisvärdemetoden är inte tillämpbar på struktural bevisning eftersom den går ut på att fastställa... (More)
Framställningen består av tre delar varav den första delen behandlar struktural bevisning och andra typer av bevis. Struktural bevisning är en typ av bevisning som består av samverkande indirekta omständigheter som ensamma inte kan bevisa ett bevistema men som tillsammans, under vissa förutsättningar, bevisar temat trots att det saknas ett direkt samband mellan bevistema och omständighet. Bevisningen består av indirekta omständigheter och kan därför inte relateras direkt till bevistemat.

Den andra delen av uppsatsen behandlar olika bevisvärderingsmetoder i syfte att klarlägga struktural bevisning i förhållande till metoderna i fråga. Bevisvärdemetoden är inte tillämpbar på struktural bevisning eftersom den går ut på att fastställa orsakssamband mellan bevis och tema, det avsedda sambandet saknas i den strukturala bevisningen. Bevistemametoden är applicerbar på struktural bevisning då metoden efterfrågar sannolikheten för bevistemat utifrån varje omständighet som presenteras som bevis i målet. Hypotesmetoden är den metod som är bäst lämpad för struktural bevisning då denna söker andra förklaringar, än bevistemat, till omständigheterna i målet. Till skillnad från de andra metoderna täcker Hypotesmetoden problemet med struktural bevisning, d.v.s. att bevisningen ger en möjlig bild av händelseförloppet. Sökandet av alternativa förklaringar gör det möjligt att upptäcka andra orsaksförklaringar till de föreliggande omständigheterna.

I den tredje delen av framställningen behandlas tre rättsfall i vilka bevisningen byggt på motiv hos gärningsmannen. Rätten försöker alltid att utreda påståenden om motiv. Utgångspunkten är att motiv inte ger någon vägledning i fråga om vem som är gärningsman och ett utrett motiv garanterar inte en fällande dom, däremot får motiv ofta en förstärkande effekt på övrig bevisning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wali, Sarah
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
struktural bevisning, bevisvärdering
language
Swedish
id
8904265
date added to LUP
2017-04-25 17:59:48
date last changed
2019-04-05 11:20:47
@misc{8904265,
 abstract   = {The thesis Structural evidence consists of three parts of which the first part discusses structural evidence and other types of evidence. Structural evidence is a type of evidence consisting of synergetic circumstantial evidence, in other words consisting of circumstances that impossibly could prove the crime by itself but which together, conditionally, proofs the crime despite the missing relation between the theme of proof and the evidence. Since the evidence consists of collateral circumstances it cannot be related to the theme of proof that requires proofing of the criminal act itself. 

The second part of the thesis discusses different methods for evaluation of evidence and their stands on structural evidence. Bevisvärdemetoden is not applicable on structural evidence since this method requires a relation between the evidence and the theme of proof. Bevistemametoden requests the likeliness of the theme of proof depending on every circumstance presented as evidence in the case and is therefore applicable on structural evidence. Hypotesmetoden seeks alternative theories to the circumstantial evidence; the method is therefore well suited for structural evidence. The search for alternative theories makes it possible to discover other explanations to the present circumstances that have been invoked as evidence. 

The final part of the thesis discusses three different court cases in which the evidence constitutes of structural evidence concerning motive. The court always investigates and takes stand to claims of motive. Proofing of motive does not provide guidance regarding the perpetrator nor does it ensure conviction. However, in most cases it does provide a strengthening effect on other evidence. An effect that varies depending on the circumstances in the structural evidence.},
 author    = {Wali, Sarah},
 keyword   = {struktural bevisning,bevisvärdering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Struktural bevisning - En studie i hanteringen av struktural bevisning och ett klarläggande av bevisningen i förhållande till olika bevisvärderingsmetoder},
 year     = {2017},
}