Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Möjligheter och hinder i vardagen för paraidrottare på elitnivå - en kvalitativ studie

Pärsson, Astrid LU and Pernheim, Emelie LU (2016) ATPK62 20162
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Ett fungerande aktivitetsmönster med aktivitetsbalans i vardagen kan vara svårt att uppnå för vem som helst. För en person som elitsatsar inom paraidrott, kan det vara en ännu större utmaning. Paraidrott är idrott som har anpassad utrustning eller anpassade regler för att öka tillgängligheten.
Syfte: Syftet med denna studie var att bland paraidrottare på elitnivå undersöka upplevda möjligheter och hinder i vardagen för att de ska kunna utöva och satsa på sin idrott.
Metod: En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer användes. Åtta Informanter valdes genom snöbollsurval. Intervjuguiden utgick framför allt från instrumentet Screening av delaktighet i olika aktiviteter. I dataanalysen användes kvalitativ innehållsanalys.... (More)
Bakgrund: Ett fungerande aktivitetsmönster med aktivitetsbalans i vardagen kan vara svårt att uppnå för vem som helst. För en person som elitsatsar inom paraidrott, kan det vara en ännu större utmaning. Paraidrott är idrott som har anpassad utrustning eller anpassade regler för att öka tillgängligheten.
Syfte: Syftet med denna studie var att bland paraidrottare på elitnivå undersöka upplevda möjligheter och hinder i vardagen för att de ska kunna utöva och satsa på sin idrott.
Metod: En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer användes. Åtta Informanter valdes genom snöbollsurval. Intervjuguiden utgick framför allt från instrumentet Screening av delaktighet i olika aktiviteter. I dataanalysen användes kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Dataanalysen resulterade i två huvudkategorier: ”Funktionsnedsättningar - en del av livet” och ”Förutsättningar för att kunna elitidrotta”. Båda huvudkategorierna kunde innebära möjligheter och/eller hinder i vardagen för informanterna.
Slutsats: Paraidrottare på elitnivå upplever både möjligheter och hinder i vardagen som kan påverka deras aktivitetsbalans och aktivitetsmönster. Planering, prioritering och struktur i vardagen, social samvaro samt ekonomi beskrevs ha störst inverkan på paraidrottares vardag. Arbetsterapeutiska teorier och metoder kan underlätta för att hitta
strategier för att kunna skapa ett fungerande aktivitetsmönster och uppnå aktivitetsbalans. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pärsson, Astrid LU and Pernheim, Emelie LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
paraidrott, arbetsterapi, funktionsnedsättning, vardag, aktivitetsmönster, aktivitetsbalans
language
Swedish
id
8904354
date added to LUP
2017-03-09 09:56:07
date last changed
2017-03-09 09:56:07
@misc{8904354,
 abstract   = {Bakgrund: Ett fungerande aktivitetsmönster med aktivitetsbalans i vardagen kan vara svårt att uppnå för vem som helst. För en person som elitsatsar inom paraidrott, kan det vara en ännu större utmaning. Paraidrott är idrott som har anpassad utrustning eller anpassade regler för att öka tillgängligheten.
Syfte: Syftet med denna studie var att bland paraidrottare på elitnivå undersöka upplevda möjligheter och hinder i vardagen för att de ska kunna utöva och satsa på sin idrott.
Metod: En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer användes. Åtta Informanter valdes genom snöbollsurval. Intervjuguiden utgick framför allt från instrumentet Screening av delaktighet i olika aktiviteter. I dataanalysen användes kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Dataanalysen resulterade i två huvudkategorier: ”Funktionsnedsättningar - en del av livet” och ”Förutsättningar för att kunna elitidrotta”. Båda huvudkategorierna kunde innebära möjligheter och/eller hinder i vardagen för informanterna.
Slutsats: Paraidrottare på elitnivå upplever både möjligheter och hinder i vardagen som kan påverka deras aktivitetsbalans och aktivitetsmönster. Planering, prioritering och struktur i vardagen, social samvaro samt ekonomi beskrevs ha störst inverkan på paraidrottares vardag. Arbetsterapeutiska teorier och metoder kan underlätta för att hitta
strategier för att kunna skapa ett fungerande aktivitetsmönster och uppnå aktivitetsbalans.},
 author    = {Pärsson, Astrid and Pernheim, Emelie},
 keyword   = {paraidrott,arbetsterapi,funktionsnedsättning,vardag,aktivitetsmönster,aktivitetsbalans},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Möjligheter och hinder i vardagen för paraidrottare på elitnivå - en kvalitativ studie},
 year     = {2016},
}