Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lärares uppfattningar om elevers utveckling och lärande i lågstadieskolor ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv - en kvalitativ intervjustudie

Blanc, Josefine LU and Källman, Maria LU (2016) ATPK62 20162
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Svenska skolsystemet ska ge alla elever möjlighet till lärande och utveckling. I dagens skola får inte alla barn chans att nå lärandemålen utifrån sina förutsättningar, trots att Skolverket skriver att undervisningen ska anpassas för varje enskild individ.
Syfte: Att undersöka lärares uppfattningar om möjligheter och hinder för elevers utveckling och lärande i svenska lågstadieskolor.
Metod: Kvalitativ ansats med åtta intervjuer. Konventionell innehållsanalys skapade elva underkategorier och fyra huvudkategorier.
Resultat: Huvudkategorier: “Förutsättningar i skolmiljön”, “Roller och rutiner i skolan”, “Aktiviteter utanför skolan” och “Lärares kunskap, tid och samarbete med elevhälsan”.
Slutsats: Lärarna arbetade intensivt... (More)
Bakgrund: Svenska skolsystemet ska ge alla elever möjlighet till lärande och utveckling. I dagens skola får inte alla barn chans att nå lärandemålen utifrån sina förutsättningar, trots att Skolverket skriver att undervisningen ska anpassas för varje enskild individ.
Syfte: Att undersöka lärares uppfattningar om möjligheter och hinder för elevers utveckling och lärande i svenska lågstadieskolor.
Metod: Kvalitativ ansats med åtta intervjuer. Konventionell innehållsanalys skapade elva underkategorier och fyra huvudkategorier.
Resultat: Huvudkategorier: “Förutsättningar i skolmiljön”, “Roller och rutiner i skolan”, “Aktiviteter utanför skolan” och “Lärares kunskap, tid och samarbete med elevhälsan”.
Slutsats: Lärarna arbetade intensivt för att eleverna skulle få en god skolgång med hjälp av elevhälsan. Skolmiljö, aktiviteter utanför skolan, roller, rutiner och elevers utförandekapacitet inverkade på lärandet. Dessa begrepp är aktuella inom arbetsterapi och arbetsterapeuter med denna kompetens skulle kunna komplettera elevhälsan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blanc, Josefine LU and Källman, Maria LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Lågstadium, elevhälsan, individanpassning, Model of Human Occupation, arbetsterapi
language
Swedish
id
8904358
date added to LUP
2017-03-09 09:56:32
date last changed
2017-03-09 09:56:32
@misc{8904358,
 abstract   = {Bakgrund: Svenska skolsystemet ska ge alla elever möjlighet till lärande och utveckling. I dagens skola får inte alla barn chans att nå lärandemålen utifrån sina förutsättningar, trots att Skolverket skriver att undervisningen ska anpassas för varje enskild individ.
Syfte: Att undersöka lärares uppfattningar om möjligheter och hinder för elevers utveckling och lärande i svenska lågstadieskolor.
Metod: Kvalitativ ansats med åtta intervjuer. Konventionell innehållsanalys skapade elva underkategorier och fyra huvudkategorier. 
Resultat: Huvudkategorier: “Förutsättningar i skolmiljön”, “Roller och rutiner i skolan”, “Aktiviteter utanför skolan” och “Lärares kunskap, tid och samarbete med elevhälsan”. 
Slutsats: Lärarna arbetade intensivt för att eleverna skulle få en god skolgång med hjälp av elevhälsan. Skolmiljö, aktiviteter utanför skolan, roller, rutiner och elevers utförandekapacitet inverkade på lärandet. Dessa begrepp är aktuella inom arbetsterapi och arbetsterapeuter med denna kompetens skulle kunna komplettera elevhälsan.},
 author    = {Blanc, Josefine and Källman, Maria},
 keyword   = {Lågstadium,elevhälsan,individanpassning,Model of Human Occupation,arbetsterapi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lärares uppfattningar om elevers utveckling och lärande i lågstadieskolor ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv - en kvalitativ intervjustudie},
 year     = {2016},
}