Advanced

Är det fortfarande rea? – En studie kring teorierna om börsintroduktioners avvikande avkastning

Lloyd, Viktor LU ; Borrebaeck, Julia LU and Vamborg, Jesper LU (2017) FEKH89 20162
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Är det fortfarande rea? – En studie kring teorierna om
börsintroduktioners avvikande avkastning
Seminariedatum: 12/1 2017
Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete i
finansiering på kandidatnivå, 15 hp
Författare: Julia Borrebaeck, Viktor Lloyd, Jesper Vamborg
Handledare: Tore Eriksson
Fem nyckelord: Börsintroduktioner, Nasdaq OMX Stockholm,
underprissättning, långsiktig underprestation, jämförelsestudie
Syfte: Syftet med denna studie är att studera fenomenen
underprissättning samt underprestation bland börsintroduktioner på svenska marknaden under perioden 2005-2016.
Metod: Deduktiv ansats med kvantitativ data. Utifrån variabler
kopplade till teorier genomfördes regressionsanalys samt hypotestester för att avgöra... (More)
Examensarbetets titel: Är det fortfarande rea? – En studie kring teorierna om
börsintroduktioners avvikande avkastning
Seminariedatum: 12/1 2017
Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete i
finansiering på kandidatnivå, 15 hp
Författare: Julia Borrebaeck, Viktor Lloyd, Jesper Vamborg
Handledare: Tore Eriksson
Fem nyckelord: Börsintroduktioner, Nasdaq OMX Stockholm,
underprissättning, långsiktig underprestation, jämförelsestudie
Syfte: Syftet med denna studie är att studera fenomenen
underprissättning samt underprestation bland börsintroduktioner på svenska marknaden under perioden 2005-2016.
Metod: Deduktiv ansats med kvantitativ data. Utifrån variabler
kopplade till teorier genomfördes regressionsanalys samt hypotestester för att avgöra signifikans och förklaringsgrad
Teoretiska perspektiv: Teorier inom underprissättning och långsiktig
underprestation. Huvudsakligen teorier från Jay R. Ritter som är oerhört inflytelserik inom området men även från andra framstående forskare. Flertalet jämförelsestudier bl.a från den svenska marknaden av Fredrik Ljungqvist.
Empiri: Urval av 55 börsintroduktioner under åren 2005-2016 på OMX
Stockholm och sammanställning av deras kursförändring utifrån olika tidshorisonter.
Resultat: Analysen påvisar statistisk signifikans för underprissättning
som fenomen och en säkerställd minskning för OMX Stockholm jämfört med tidigare perioder. Inget stöd för vissa teoretiska förklaringar till fenomenet underprissättning, stöd för andra. Inget statistisk stöd för långsiktig underprestation (Less)
Popular Abstract
Title Still on sale? – A study on the theories about the
abnormal return of IPO:s
Seminar date: 12/1 2017
Course: FEKH89, Corporate Finance Degree Project, Undergraduate
level, Business Administration, 15 ECTS
Authors: Julia Borrebaeck, Viktor Lloyd, Jesper Vamborg,
Advisor/s: Tore Eriksson
Key words: IPO:s, Nasdaq OMX Stockholm, underpricing,
long term underperformance, comparative research
Purpose: The purpose of our study is to investigate whether the
hypotheses on underpricing and long term underperformance for IPO:s are applicable on the Swedish market place between the years 2005-2016.
Methodology: Deductive approach with quantitative data. Variables related to
theories are tested with regression analysis as well as... (More)
Title Still on sale? – A study on the theories about the
abnormal return of IPO:s
Seminar date: 12/1 2017
Course: FEKH89, Corporate Finance Degree Project, Undergraduate
level, Business Administration, 15 ECTS
Authors: Julia Borrebaeck, Viktor Lloyd, Jesper Vamborg,
Advisor/s: Tore Eriksson
Key words: IPO:s, Nasdaq OMX Stockholm, underpricing,
long term underperformance, comparative research
Purpose: The purpose of our study is to investigate whether the
hypotheses on underpricing and long term underperformance for IPO:s are applicable on the Swedish market place between the years 2005-2016.
Methodology: Deductive approach with quantitative data. Variables related to
theories are tested with regression analysis as well as statistical hypotheses to determine statistical significance and the degree of explanation.
Theoretical perspectives: Theories in underpricing and long term underperformance.
Mainly theories by Jay R. Ritter, who is very influential within this field of study, but also theories by other significant theorists. Several comparative studies, including Fredrik Ljungqvist’s about the swedish market place.
Empirical foundation: Sample of 55 IPOs between the years 2005-2016 on OMX
Stockholm, compilation of share performance by time frame.
Conclusions: Our data shows that underpricing is occurring but less so than
previously. Some theories on underpricing were not found valid whereas a few were considered relevant. No statistical significance was found for long term underperformance (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lloyd, Viktor LU ; Borrebaeck, Julia LU and Vamborg, Jesper LU
supervisor
organization
alternative title
Still on sale? – A study on the theories about the avbnormal return of IPO:s
course
FEKH89 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Börsintroduktioner, Nasdaq OMX Stockholm, underprissättning, långsiktig underprestation, jämförelsestudie`, IPO:s, underpricing, long term underperformance, comparative research
language
Swedish
id
8904510
alternative location
https://docs.google.com/document/d/1ii00OlTXzP3bFxrV39w1b0gvpSmS6085NLfbzU7mXh4/edit?usp=sharing
date added to LUP
2017-03-20 11:35:19
date last changed
2017-03-20 11:35:19
@misc{8904510,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Är det fortfarande rea? – En studie kring teorierna om
börsintroduktioners avvikande avkastning
Seminariedatum: 12/1 2017
Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete i
finansiering på kandidatnivå, 15 hp
Författare: Julia Borrebaeck, Viktor Lloyd, Jesper Vamborg
Handledare: Tore Eriksson
Fem nyckelord: Börsintroduktioner, Nasdaq OMX Stockholm,
underprissättning, långsiktig underprestation, jämförelsestudie
Syfte: Syftet med denna studie är att studera fenomenen
underprissättning samt underprestation bland börsintroduktioner på svenska marknaden under perioden 2005-2016.
Metod: Deduktiv ansats med kvantitativ data. Utifrån variabler
kopplade till teorier genomfördes regressionsanalys samt hypotestester för att avgöra signifikans och förklaringsgrad
Teoretiska perspektiv: Teorier inom underprissättning och långsiktig
underprestation. Huvudsakligen teorier från Jay R. Ritter som är oerhört inflytelserik inom området men även från andra framstående forskare. Flertalet jämförelsestudier bl.a från den svenska marknaden av Fredrik Ljungqvist.
Empiri: Urval av 55 börsintroduktioner under åren 2005-2016 på OMX
Stockholm och sammanställning av deras kursförändring utifrån olika tidshorisonter.
Resultat: Analysen påvisar statistisk signifikans för underprissättning
som fenomen och en säkerställd minskning för OMX Stockholm jämfört med tidigare perioder. Inget stöd för vissa teoretiska förklaringar till fenomenet underprissättning, stöd för andra. Inget statistisk stöd för långsiktig underprestation},
 author    = {Lloyd, Viktor and Borrebaeck, Julia and Vamborg, Jesper},
 keyword   = {Börsintroduktioner,Nasdaq OMX Stockholm,underprissättning,långsiktig underprestation,jämförelsestudie`,IPO:s,underpricing,long term underperformance,comparative research},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är det fortfarande rea? – En studie kring teorierna om börsintroduktioners avvikande avkastning},
 year     = {2017},
}