Advanced

Vad lyfter media fram som bakomliggande orsaker till mobbning på arbetsplatser?

Sjödén, Catarina LU (2017) SOCK04 20171
Sociology
Abstract (Swedish)
Vårt svenska samhälle har förändrats i rasande fart och förändringstakten går snabbt och människors tillvaro har blivit allt stressigare och tuffare. S.Blomberg (2016) skriver att anmälningar om mobbning på arbetsplatserna ökar och han kopplar det till den allt tuffare arbetsmarknaden (S.Blomberg 2016-04-10). Leymann har hävdat att trakasserier på arbetet kan vara en viktig orsak till självmord och observationer har visat att social isolering, missanpassning, psykosomatiska sjukdomar och depressioner är följder av trakasserier (Einarsen & Mikkelsen m.fl. 2016-03-20).

Bakgrunden till min studie är att mobbning många gånger är ett dolt fenomen som kan ge livslånga konsekvenser och skador för livet, samt i vissa fall sluta i mänsklig... (More)
Vårt svenska samhälle har förändrats i rasande fart och förändringstakten går snabbt och människors tillvaro har blivit allt stressigare och tuffare. S.Blomberg (2016) skriver att anmälningar om mobbning på arbetsplatserna ökar och han kopplar det till den allt tuffare arbetsmarknaden (S.Blomberg 2016-04-10). Leymann har hävdat att trakasserier på arbetet kan vara en viktig orsak till självmord och observationer har visat att social isolering, missanpassning, psykosomatiska sjukdomar och depressioner är följder av trakasserier (Einarsen & Mikkelsen m.fl. 2016-03-20).

Bakgrunden till min studie är att mobbning många gånger är ett dolt fenomen som kan ge livslånga konsekvenser och skador för livet, samt i vissa fall sluta i mänsklig tragedi.
Sett från ett bredare perspektiv kan mobbing på arbetsplatsen vara ett tecken på en dåligt organiserad arbetsplats, med svagt ledarskap, otydliga budskap, otydliga arbetsroller och en oklar eller ojämn arbetsfördelning (Eriksson & Östberg, 2009).

Syftet med C-uppsatsen är att undersöka vad media lyfter fram som de bakomliggande orsakerna till vuxenmobbning i arbetslivet och hur fenomenet vuxenmobbning i arbetslivet framställs i några få utvalda artiklar från 2016. Teorin och metoden som har använts till studien är Faircloughs teori och tredimensionella metod för analys av medias artiklar.

Media formulerar sina texter för att vi läsare ska reagera, känna sympati och eventuellt känna igen oss själva i de situationer de beskriver. Det som media lyfter fram som orsaksfaktorer till vuxenmobbning gäller främst arbetsmiljön, okunskap, stress, konflikträdsla och otydligt ledarskap. Både på chef och organisationsnivå samt oklara, otydliga arbetsroller och arbetsfördelning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjödén, Catarina LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsmiljö, avundsjuka, otydlighet, konflikt, okunskap
language
Swedish
id
8904594
date added to LUP
2017-04-10 10:51:51
date last changed
2017-04-10 10:51:51
@misc{8904594,
 abstract   = {Vårt svenska samhälle har förändrats i rasande fart och förändringstakten går snabbt och människors tillvaro har blivit allt stressigare och tuffare. S.Blomberg (2016) skriver att anmälningar om mobbning på arbetsplatserna ökar och han kopplar det till den allt tuffare arbetsmarknaden (S.Blomberg 2016-04-10). Leymann har hävdat att trakasserier på arbetet kan vara en viktig orsak till självmord och observationer har visat att social isolering, missanpassning, psykosomatiska sjukdomar och depressioner är följder av trakasserier (Einarsen & Mikkelsen m.fl. 2016-03-20). 

Bakgrunden till min studie är att mobbning många gånger är ett dolt fenomen som kan ge livslånga konsekvenser och skador för livet, samt i vissa fall sluta i mänsklig tragedi. 
Sett från ett bredare perspektiv kan mobbing på arbetsplatsen vara ett tecken på en dåligt organiserad arbetsplats, med svagt ledarskap, otydliga budskap, otydliga arbetsroller och en oklar eller ojämn arbetsfördelning (Eriksson & Östberg, 2009). 

Syftet med C-uppsatsen är att undersöka vad media lyfter fram som de bakomliggande orsakerna till vuxenmobbning i arbetslivet och hur fenomenet vuxenmobbning i arbetslivet framställs i några få utvalda artiklar från 2016. Teorin och metoden som har använts till studien är Faircloughs teori och tredimensionella metod för analys av medias artiklar. 

Media formulerar sina texter för att vi läsare ska reagera, känna sympati och eventuellt känna igen oss själva i de situationer de beskriver. Det som media lyfter fram som orsaksfaktorer till vuxenmobbning gäller främst arbetsmiljön, okunskap, stress, konflikträdsla och otydligt ledarskap. Både på chef och organisationsnivå samt oklara, otydliga arbetsroller och arbetsfördelning.},
 author    = {Sjödén, Catarina},
 keyword   = {arbetsmiljö,avundsjuka,otydlighet,konflikt,okunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad lyfter media fram som bakomliggande orsaker till mobbning på arbetsplatser?},
 year     = {2017},
}