Advanced

Styr normer ICA-butiker

Binkowsky, Maja LU ; Gashi, Liridona LU and Persson, Louise LU (2017) FEKH69 20162
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel:  Styr normer ICA-butiker?
Kurs: FEKH69 Examensarbete i redovisning, 15 hp  
Författare: Maja Binkowsky, Liridona Gashi, och Louise Persson
Handledare: Peter W. Jönsson  
Nyckelord: Styrning, ICA, normer, normativt tryck, decentralisering
Syfte: Syftet med studien är att jämföra och analysera styrningen inom ICA-butiker och huruvida det finns ett normativt tryck inom ICA hur butikerna ska styras.
Metod:För att uppfylla syftet används ett kvalitativt perspektiv. Vi har utfört personliga intervjuer med fyra ICA-handlare runt om i det geografiska området. För att kunna se skillnader har vi valt intervjuobjekt med olika profiler, Maxi och Kvantum. 
Teoretiska perspektiv: Här presenteras vår valda teori, decentralisering samt... (More)
Titel:  Styr normer ICA-butiker?
Kurs: FEKH69 Examensarbete i redovisning, 15 hp  
Författare: Maja Binkowsky, Liridona Gashi, och Louise Persson
Handledare: Peter W. Jönsson  
Nyckelord: Styrning, ICA, normer, normativt tryck, decentralisering
Syfte: Syftet med studien är att jämföra och analysera styrningen inom ICA-butiker och huruvida det finns ett normativt tryck inom ICA hur butikerna ska styras.
Metod:För att uppfylla syftet används ett kvalitativt perspektiv. Vi har utfört personliga intervjuer med fyra ICA-handlare runt om i det geografiska området. För att kunna se skillnader har vi valt intervjuobjekt med olika profiler, Maxi och Kvantum. 
Teoretiska perspektiv: Här presenteras vår valda teori, decentralisering samt normativt tryck. Teorier om styrning, strategi, budget, nyckeltal, benchmarking och CRM förklaras även här för att få en bredare uppfattning av dem. 
Empiri: Empirin startar med en introducering av företaget ICA där sambandet mellan företagen och butikerna. I detta avsnitt presenteras det material som samlats in av ICA-handlarna och ICA-skolan. Det som är framtaget om vad som är enligt ICA kommer även från ICA:s böcker på deras utbildning. Styrning, strategi, budget, nyckeltal, benchmarking och CRM är de styrmedel i organisationen som vi har undersökt närmare. 
Resultat: Vår insamlade empiri har analyserats utifrån ett normativt tryck. Studiens resultat tyder på ett normativt tryck som styr butikernas utformning och styrning trots decentraliseringen från ICA centralt. Dock är det svårt att fastställa i vilken utsträckning detta normativa tryck påverkar butikernas styrning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Binkowsky, Maja LU ; Gashi, Liridona LU and Persson, Louise LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Styrning, ICA, normer, normativt tryck, decentralisering
language
Swedish
id
8904979
date added to LUP
2017-03-23 12:12:48
date last changed
2017-03-23 12:12:48
@misc{8904979,
 abstract   = {Titel:  Styr normer ICA-butiker?
Kurs: FEKH69 Examensarbete i redovisning, 15 hp  
Författare: Maja Binkowsky, Liridona Gashi, och Louise Persson
Handledare: Peter W. Jönsson  
Nyckelord: Styrning, ICA, normer, normativt tryck, decentralisering 
Syfte: Syftet med studien är att jämföra och analysera styrningen inom ICA-butiker och huruvida det finns ett normativt tryck inom ICA hur butikerna ska styras.
Metod:För att uppfylla syftet används ett kvalitativt perspektiv. Vi har utfört personliga intervjuer med fyra ICA-handlare runt om i det geografiska området. För att kunna se skillnader har vi valt intervjuobjekt med olika profiler, Maxi och Kvantum. 
Teoretiska perspektiv: 	Här presenteras vår valda teori, decentralisering samt normativt tryck. Teorier om styrning, strategi, budget, nyckeltal, benchmarking och CRM förklaras även här för att få en bredare uppfattning av dem. 
Empiri: Empirin startar med en introducering av företaget ICA där sambandet mellan företagen och butikerna. I detta avsnitt presenteras det material som samlats in av 	ICA-handlarna och ICA-skolan. Det som är framtaget om vad som är enligt ICA kommer även från ICA:s böcker på deras utbildning. Styrning, strategi, budget, nyckeltal, benchmarking och CRM är de styrmedel i organisationen som vi har undersökt närmare. 
Resultat: Vår insamlade empiri har analyserats utifrån ett normativt tryck. Studiens resultat tyder på ett normativt tryck som styr butikernas utformning och styrning trots decentraliseringen från ICA centralt. Dock är det svårt att fastställa i vilken utsträckning detta normativa tryck påverkar butikernas styrning.},
 author    = {Binkowsky, Maja and Gashi, Liridona and Persson, Louise},
 keyword   = {Styrning,ICA,normer,normativt tryck,decentralisering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Styr normer ICA-butiker},
 year     = {2017},
}