Advanced

Om ämnesövergripande arbete och Gehörs- och musiklära. En studie av ett utvecklingsprojekt på ett estetiskt program i södra Sverige

Hidemark Boström, Dante LU (2017) LIMP32 20162
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att följa och utvärdera ett pågående utvecklingsprojekt på ett estetiskt program inriktning musik på en gymnasieskola i södra Sverige. Projektets mål är att innehållet från kursen Gehörs- och musiklära 1 på ett tydligare sätt ska integreras i de andra musikkurserna på programmet och har initierats då lärarna upplevt att eleverna inte använder sina teoretiska kunskaper i sitt praktiska musicerande. Studien söker dels finna exempel på hur ett sådant ämnesöverbryggande arbete kan gå till och dels se vilka faktorer som kan påverka projektet när det går från ambition till verklighet.
Projektet har studerats med kvalitativa metoder inom ramen för deltagande observation där lektionsobservationer, samtal med lärare och... (More)
Syftet med denna studie är att följa och utvärdera ett pågående utvecklingsprojekt på ett estetiskt program inriktning musik på en gymnasieskola i södra Sverige. Projektets mål är att innehållet från kursen Gehörs- och musiklära 1 på ett tydligare sätt ska integreras i de andra musikkurserna på programmet och har initierats då lärarna upplevt att eleverna inte använder sina teoretiska kunskaper i sitt praktiska musicerande. Studien söker dels finna exempel på hur ett sådant ämnesöverbryggande arbete kan gå till och dels se vilka faktorer som kan påverka projektet när det går från ambition till verklighet.
Projektet har studerats med kvalitativa metoder inom ramen för deltagande observation där lektionsobservationer, samtal med lärare och analys av dokument har utgjort primära datakällor. Resultaten har sedan analyserats utifrån teorier om de fyra kunskapsformerna samt tyst kunskap och med hjälp av tidigare forskning om ämnesintegration, ämnesövergripande arbete och lärares val av undervisningsinnehåll.
Studien visar exempel på innehåll ur Instrument eller sång 1 som går att teoretisera kring (huvudsakligen durskalor) och hur lärare kan förhålla sig till denna teoretisering samt exempel på förändringar av lektionsstruktur för att på så sätt närma sig andra ämnen. Slutligen visar studien också på tendenser till förutfattade meningar om ämnen och innehåll bland lärare och elever vilket påverkar undervisningen och försvårar det ämnesöverskridande arbetet. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this study is to follow and evaluate an ongoing project at an upper secondary school aesthetic music programme in southern Sweden. The aim of the project is to further integrate the content from the course “Gehörs- och musiklära 1” (Pitch and Music Theory grade 1) into other music courses and was initiated as the teachers saw the students not using their theoretical knowledge in their musical practice. This study seeks to find examples of how such interdisciplinary work is to be done and what factors can affect the project in the transition from ambitions to reality.
The project has been studied with qualitative methods using participant observation to gather data in the form of lesson observations, teacher conversations... (More)
The purpose of this study is to follow and evaluate an ongoing project at an upper secondary school aesthetic music programme in southern Sweden. The aim of the project is to further integrate the content from the course “Gehörs- och musiklära 1” (Pitch and Music Theory grade 1) into other music courses and was initiated as the teachers saw the students not using their theoretical knowledge in their musical practice. This study seeks to find examples of how such interdisciplinary work is to be done and what factors can affect the project in the transition from ambitions to reality.
The project has been studied with qualitative methods using participant observation to gather data in the form of lesson observations, teacher conversations and document analysis. The results have then been analysed based on theories on the four types of knowledge and tacit knowledge together with the help of previous research on the subject of interdisciplinarity and teachers’ choice of teaching content.
The results show examples of content in the course” Instrument eller sång 1” that can be theorised (mainly major scales) and how teachers can approach such a theorisation together with examples of how changes in lesson structures can make the courses come closer to each other. Finally the study demonstrates tendencies of prejudice about different courses and content amongst teachers and students which affect teaching and obstruct interdisciplinary work. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hidemark Boström, Dante LU
supervisor
organization
alternative title
On Interdisciplinarity and Pitch and Music Theory - A study on a development project at an upper secondary school aesthetic programme in southern Sweden
course
LIMP32 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
ämnesintegrering, ämnesövergripande arbete, Musikteori, Gehörs- och musiklära 1, förtrogenhet, music theory, interdisciplinary work, integrated curriculum, tacit knowledge, utbildningsvetenskap, musikpedagogik, educational science, music education.
language
Swedish
id
8905846
date added to LUP
2017-05-15 09:18:56
date last changed
2017-05-15 09:18:56
@misc{8905846,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att följa och utvärdera ett pågående utvecklingsprojekt på ett estetiskt program inriktning musik på en gymnasieskola i södra Sverige. Projektets mål är att innehållet från kursen Gehörs- och musiklära 1 på ett tydligare sätt ska integreras i de andra musikkurserna på programmet och har initierats då lärarna upplevt att eleverna inte använder sina teoretiska kunskaper i sitt praktiska musicerande. Studien söker dels finna exempel på hur ett sådant ämnesöverbryggande arbete kan gå till och dels se vilka faktorer som kan påverka projektet när det går från ambition till verklighet.
Projektet har studerats med kvalitativa metoder inom ramen för deltagande observation där lektionsobservationer, samtal med lärare och analys av dokument har utgjort primära datakällor. Resultaten har sedan analyserats utifrån teorier om de fyra kunskapsformerna samt tyst kunskap och med hjälp av tidigare forskning om ämnesintegration, ämnesövergripande arbete och lärares val av undervisningsinnehåll.
Studien visar exempel på innehåll ur Instrument eller sång 1 som går att teoretisera kring (huvudsakligen durskalor) och hur lärare kan förhålla sig till denna teoretisering samt exempel på förändringar av lektionsstruktur för att på så sätt närma sig andra ämnen. Slutligen visar studien också på tendenser till förutfattade meningar om ämnen och innehåll bland lärare och elever vilket påverkar undervisningen och försvårar det ämnesöverskridande arbetet.},
 author    = {Hidemark Boström, Dante},
 keyword   = {ämnesintegrering,ämnesövergripande arbete,Musikteori,Gehörs- och musiklära 1,förtrogenhet,music theory,interdisciplinary work,integrated curriculum,tacit knowledge,utbildningsvetenskap,musikpedagogik,educational science,music education.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Om ämnesövergripande arbete och Gehörs- och musiklära. En studie av ett utvecklingsprojekt på ett estetiskt program i södra Sverige},
 year     = {2017},
}