Advanced

Lönsam hållbarhet? En studie om hållbarhetscertifieringar på svensk fastighetsmarknad

Andersson, Adam LU (2017) In TVBP VBEM01 20171
Construction Management
Abstract (Swedish)
Titel: Lönsam hållbarhet? En studie om hållbarhetscertifieringar på svensk fastighetsmarknad

Författare: Adam Andersson

Handledare: Anne Landin – Professor, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola
Mikael Strand, fd. Verksamhetsområdeschef, Midroc Property Development
Magnus Skiöld, VD, Midroc Property Development

Examinator: Stefan Olander, Universitetslektor, Avdelningen för byggproduktion

Syfte och problem: Studien syftar till att utreda hur en hållbarhetscertifiering påverkar en fastighets värde, och om hållbarhetscertifiering är lönsamt. Följande frågeställningar besvaras:
* Hur påverkar en ekologisk hållbarhetscertifiering en fastighets värde?
* Hur påverkar en social hållbarhetscertifiering en... (More)
Titel: Lönsam hållbarhet? En studie om hållbarhetscertifieringar på svensk fastighetsmarknad

Författare: Adam Andersson

Handledare: Anne Landin – Professor, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola
Mikael Strand, fd. Verksamhetsområdeschef, Midroc Property Development
Magnus Skiöld, VD, Midroc Property Development

Examinator: Stefan Olander, Universitetslektor, Avdelningen för byggproduktion

Syfte och problem: Studien syftar till att utreda hur en hållbarhetscertifiering påverkar en fastighets värde, och om hållbarhetscertifiering är lönsamt. Följande frågeställningar besvaras:
* Hur påverkar en ekologisk hållbarhetscertifiering en fastighets värde?
* Hur påverkar en social hållbarhetscertifiering en fastighets värde?
* Föreligger det någon skillnad i värdering av en hållbarhetscertifiering, mellan olika geografiska marknader av olika densitet och storlek?

Metod: Studien har genomförts som en kvalitativ studie. Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie för att få en fördjupad förståelse kring hållbarhetscertifieringar samt de teorier och metoder som ansågs lämpliga för studien.

Slutsats: Såväl ekologiska som sociala hållbarhetscertifieringar ökar en fastighets värde. De är lönsamma för de fastighetsägande och projektutvecklande bolagen. En hållbarhetscertifiering värderas högre i Malmö, Göteborg och Stockholm än i övriga landet. Generellt gäller att en större stad innebär en högre värdering. (Less)
Abstract
Title: Profitable sustainability? A study of sustainability certifications in the Swedish property market

Author: Adam Andersson

Supervisors: Anne Landin, Professor, Department of Construction Management, Lund University
Mikael Strand, former Area Manager, Midroc Property Development
Magnus Skiöld, CEO, Midroc Property Development

Examiner: Stefan Olander, Docent, Department of Construction Management, Lund University

Purpose&problem: The study aims to examine how a sustainability certification affects the value of a property, and if it is profitable to certificate sustainability. Following questions will be answered:
* How does an ecological sustainability certification affect the value of a property?
* How does a social... (More)
Title: Profitable sustainability? A study of sustainability certifications in the Swedish property market

Author: Adam Andersson

Supervisors: Anne Landin, Professor, Department of Construction Management, Lund University
Mikael Strand, former Area Manager, Midroc Property Development
Magnus Skiöld, CEO, Midroc Property Development

Examiner: Stefan Olander, Docent, Department of Construction Management, Lund University

Purpose&problem: The study aims to examine how a sustainability certification affects the value of a property, and if it is profitable to certificate sustainability. Following questions will be answered:
* How does an ecological sustainability certification affect the value of a property?
* How does a social sustainability certification affect the value of a property?
* Is there any difference in the valuation of a sustainability certification between different geographical markets of different density and size?

Method: The study was conducted as a qualitative study. Initially the scholar conducted a literature review to gain a deeper understanding of sustainability certifications as well as the theories and methods that were considered suitable for the study.

Conclusion: Both ecological and social sustainability certifications increase a property's value. They are profitable for both property owners and the project development companies. A sustainability certification is valued higher in Malmö, Gothenburg and Stockholm than in the rest of the country. In general, a major city means a higher value. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Adam LU
supervisor
organization
alternative title
Profitable sustainability? A study of sustainability certifications in the Swedish property market
course
VBEM01 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
BREEAM, LEED, WELL, Miljöbyggnad, sustainability, property, investors, profitability, ecology, social, health, property valuation
publication/series
TVBP
report number
17/5559
ISSN
1651-0380
language
Swedish
additional info
Handledare: Anne Landin
Bihandledare: Mikael Strand och Magnus Skjöld, Midroc Property Development
Examinator: Stefan Olander,
id
8906385
date added to LUP
2017-05-15 11:01:09
date last changed
2019-10-07 16:34:26
@misc{8906385,
 abstract   = {Title: Profitable sustainability? A study of sustainability certifications in the Swedish property market

Author: Adam Andersson

Supervisors: Anne Landin, Professor, Department of Construction Management, Lund University
Mikael Strand, former Area Manager, Midroc Property Development
Magnus Skiöld, CEO, Midroc Property Development

Examiner: Stefan Olander, Docent, Department of Construction Management, Lund University

Purpose&problem: The study aims to examine how a sustainability certification affects the value of a property, and if it is profitable to certificate sustainability. Following questions will be answered:
* How does an ecological sustainability certification affect the value of a property?
* How does a social sustainability certification affect the value of a property?
* Is there any difference in the valuation of a sustainability certification between different geographical markets of different density and size?

Method: The study was conducted as a qualitative study. Initially the scholar conducted a literature review to gain a deeper understanding of sustainability certifications as well as the theories and methods that were considered suitable for the study.

Conclusion: Both ecological and social sustainability certifications increase a property's value. They are profitable for both property owners and the project development companies. A sustainability certification is valued higher in Malmö, Gothenburg and Stockholm than in the rest of the country. In general, a major city means a higher value.},
 author    = {Andersson, Adam},
 issn     = {1651-0380},
 keyword   = {BREEAM,LEED,WELL,Miljöbyggnad,sustainability,property,investors,profitability,ecology,social,health,property valuation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Lönsam hållbarhet? En studie om hållbarhetscertifieringar på svensk fastighetsmarknad},
 year     = {2017},
}