Advanced

Spreading knowledge about nature conservation - Are we forgetting the machine operators?

Simonsson, Anna (2017) BIOY01 20162
Degree Projects in Biology
Abstract
Both the European Union and the Swedish government consider the need for evidence-based practice and public awareness crucial in nature conservation work. When authorities perform nature conservation projects, they need to hire machine contractors through public procurement. However, there is no way for the authorities to demand high competence in nature conservation work in the public procurement, nor is there a way for the machine contractors to display high competence in nature conservation work. Machine operators working in forestry are offered educations in ecosystem function and nature conservation, but not the machine operators in the agricultural landscape. Thus, it is up to the management on projects outside of forestry to educate... (More)
Both the European Union and the Swedish government consider the need for evidence-based practice and public awareness crucial in nature conservation work. When authorities perform nature conservation projects, they need to hire machine contractors through public procurement. However, there is no way for the authorities to demand high competence in nature conservation work in the public procurement, nor is there a way for the machine contractors to display high competence in nature conservation work. Machine operators working in forestry are offered educations in ecosystem function and nature conservation, but not the machine operators in the agricultural landscape. Thus, it is up to the management on projects outside of forestry to educate the machine operators in the methods and theory surrounding the nature conservation projects. In this study I tried to find out how Scanian machine operators working in nature conservation in the agricultural landscape perceive their role in the projects. My aims were to 1) identify the opinions of the machine operators regarding the amount of information they get about nature conservation 2) how involved the machine operators felt in the projects and 3) if there is a demand for an education in nature conservation by the machine operators. I thereby conducted a questionnaire with the Scanian machine operators working on nature conservation projects in Scania. The results showed that machine operators who had participated in fewer than 20 nature conservation projects had little interest and knowledge about nature conservation. They also felt less involved and appreciated than the machine operators who had participated in more than 20 projects. A majority of the machine operators had positive attitudes towards getting more information and education on nature conservation practises, and the enquiry showed that both authorities and machine contractors expressed concerns regarding the public procurement. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Maskinförarnas roll I naturvårdsarbetet

Både den Europeiska unionen och den Svenska regeringen ser evidensbaserad praktik och allmän medvetenhet som avgörande för naturvårdsarbetets utveckling. När myndigheter genomför naturvårdsprojekt, måste de anställa maskinentreprenörer genom offentlig upphandling. Men det finns inget sätt för myndigheterna att kräva hög kompetens inom naturvårdsarbete i den offentliga upphandlingen och inte heller ett sätt för maskinentreprenörer att påvisa hög kompetens inom naturvårdsarbete. Maskinoperatörer som arbetar inom skogsbruket erbjuds utbildningar i ekosystemens funktion samt grundläggande naturvård, men inte maskinoperatörer i jordbrukslandskapet. Det är alltså upp till ledningen i samtliga projekt... (More)
Maskinförarnas roll I naturvårdsarbetet

Både den Europeiska unionen och den Svenska regeringen ser evidensbaserad praktik och allmän medvetenhet som avgörande för naturvårdsarbetets utveckling. När myndigheter genomför naturvårdsprojekt, måste de anställa maskinentreprenörer genom offentlig upphandling. Men det finns inget sätt för myndigheterna att kräva hög kompetens inom naturvårdsarbete i den offentliga upphandlingen och inte heller ett sätt för maskinentreprenörer att påvisa hög kompetens inom naturvårdsarbete. Maskinoperatörer som arbetar inom skogsbruket erbjuds utbildningar i ekosystemens funktion samt grundläggande naturvård, men inte maskinoperatörer i jordbrukslandskapet. Det är alltså upp till ledningen i samtliga projekt utanför skogsbruket att utbilda maskinförare i de metoder och den teori som ligger till grund för naturvårdsprojektet.


I denna studie har jag försökt ta reda på hur skånska maskinoperatörer som arbetar i naturvård i jordbrukslandskapet uppfattar sin roll i projekten. Jag genomförde därmed en enkätstudie med de skånska maskinoperatörer som arbetar med naturvårdsprojekt i Skåne. Jag genomförde även en litteraturstudie för att få djupare förståelse för naturvårdsarbetet, de omgivande lagarna i skogs- och jordbrukslandskapet samt den offentliga upphandlingens uppbyggnad.

Resultatet av enkätstudien visade att maskinoperatörerna som hade deltagit i färre än 20 naturvårdsprojekt hade lite intresse och kunskap om naturvårdsarbete. De kände sig även mindre involverade och mindre uppskattade än maskinoperatörer som hade deltagit i mer än 20 projekt. Intresset för naturvårdsarbetet ökade även i takt med att kunskapen ökade (Figur 1), likaså hur värderad maskinföraren kände sig, intresset avtog dock efter 60 års ålder. En majoritet av maskinoperatörer hade positiva attityder till att få mer information och utbildning om naturvårdsmetoder, och enkätstudien visade även att både myndigheter och maskinentreprenörer uttryckte kritik mot den offentliga upphandlingens utformning. Om en utbildning inom naturvård skulle kunna vara en del av den offentliga upphandlingen är en komplicerad fråga, men att erbjuda en utbildning till maskinoperatörer som är intresserade skulle kunna förbättra deras arbetsvillkor och självkänsla under de första åren i sitt arbetsliv.

Handledare: Tina D’Hertefeldt & Sofia Hydbom
Kandidatarbete i Biologi 30 poäng, 2017
Biologiska institutionen, Lunds Universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Simonsson, Anna
supervisor
organization
course
BIOY01 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
8906482
date added to LUP
2017-05-05 15:08:20
date last changed
2017-05-05 15:08:20
@misc{8906482,
 abstract   = {Both the European Union and the Swedish government consider the need for evidence-based practice and public awareness crucial in nature conservation work. When authorities perform nature conservation projects, they need to hire machine contractors through public procurement. However, there is no way for the authorities to demand high competence in nature conservation work in the public procurement, nor is there a way for the machine contractors to display high competence in nature conservation work. Machine operators working in forestry are offered educations in ecosystem function and nature conservation, but not the machine operators in the agricultural landscape. Thus, it is up to the management on projects outside of forestry to educate the machine operators in the methods and theory surrounding the nature conservation projects. In this study I tried to find out how Scanian machine operators working in nature conservation in the agricultural landscape perceive their role in the projects. My aims were to 1) identify the opinions of the machine operators regarding the amount of information they get about nature conservation 2) how involved the machine operators felt in the projects and 3) if there is a demand for an education in nature conservation by the machine operators. I thereby conducted a questionnaire with the Scanian machine operators working on nature conservation projects in Scania. The results showed that machine operators who had participated in fewer than 20 nature conservation projects had little interest and knowledge about nature conservation. They also felt less involved and appreciated than the machine operators who had participated in more than 20 projects. A majority of the machine operators had positive attitudes towards getting more information and education on nature conservation practises, and the enquiry showed that both authorities and machine contractors expressed concerns regarding the public procurement.},
 author    = {Simonsson, Anna},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Spreading knowledge about nature conservation - Are we forgetting the machine operators?},
 year     = {2017},
}