Advanced

Verklig innebörd och internprissättning - En utredning av möjligheten att omklassificera och bortse från transaktioner enligt korrigeringsregeln

Liljeblad, Philip LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract (Swedish)
Enligt principen om verklig innebörd kan domstolarna omklassificera de skattskyldigas rättshandlingar om de skattskyldigas faktiska handlande inte överensstämmer med rättshandlingarnas form. Domstolarna kan således anse att ett avtal som är rubricerat som ett lån i själva verket utgör ett köp. Vad domstolen gör är med andra ord att utreda vad som rent faktiskt har ägt rum, för att sedan beskatta de skattskyldiga på grundval av deras faktiska handlande. I detta avseende är civilrätten prejudiciell i förhållande till skatterätten.

Med anledning av vad som stadgas i OECD:s riktlinjer om möjligheten att omklassificera och bortse från de skattskyldigas internprissättningstransaktioner blir det intressant att undersöka om det uppkommit en... (More)
Enligt principen om verklig innebörd kan domstolarna omklassificera de skattskyldigas rättshandlingar om de skattskyldigas faktiska handlande inte överensstämmer med rättshandlingarnas form. Domstolarna kan således anse att ett avtal som är rubricerat som ett lån i själva verket utgör ett köp. Vad domstolen gör är med andra ord att utreda vad som rent faktiskt har ägt rum, för att sedan beskatta de skattskyldiga på grundval av deras faktiska handlande. I detta avseende är civilrätten prejudiciell i förhållande till skatterätten.

Med anledning av vad som stadgas i OECD:s riktlinjer om möjligheten att omklassificera och bortse från de skattskyldigas internprissättningstransaktioner blir det intressant att undersöka om det uppkommit en särskild ordning på internprissättningsområdet. I uppsatsen konstateras det att rättshandlingarnas verkliga innebörd skall utredas innan det är aktuellt med val av rättsregel. Då OECD:s riktlinjer inte aktualiseras förrän korrigeringsregeln är tillämpningsbar, innebär detta att OECD:s riktlinjer saknar egentlig betydelse för möjligheten att omklassificera rättshandlingar på internprissättningsområdet. Enligt författaren överensstämmer dock den substansprövning som äger rum i riktlinjerna med den prövning som görs enligt principen om verklig innebörd. Detta innebär att den substansprövning som äger rum enligt riktlinjerna inte är mer långtgående än den prövning som äger rum i svensk intern rätt, då civilrätten styr möjligheten att omklassificera de skattskyldigas rättshandlingar även i riktlinjerna.

Vad gäller möjligheten att bortse från de skattskyldigas transaktioner enligt korrigeringsregeln är en sådan tolkning av regeln inte förenlig med dess ordalydelse. Vad som stadgas i riktlinjerna angående möjligheten att bortse från de skattskyldigas affärsmässigt irrationella transaktioner saknar således betydelse vid en prövning enligt korrigeringsregeln. (Less)
Abstract
In Swedish internal tax law, there is a judge made principle that allows the courts and taxation agency to recharacterize agreements concluded by the taxpayers, if the form is not consistent with the actual conduct of the parties. Subsequently, according to the principle of substance over form, a loan can be recharacterized as a purchase if the conduct of the parties and other circumstances are not consistent with a loan agreement. The courts therefore examine what has actual occurred, and tax the taxpayers based on their actual conduct. In this regard, the civil law is incidental to the tax law.

With regard to what is stated in OECD’s guidelines about recharacterization and non-recognition of the taxpayers’ transfer pricing... (More)
In Swedish internal tax law, there is a judge made principle that allows the courts and taxation agency to recharacterize agreements concluded by the taxpayers, if the form is not consistent with the actual conduct of the parties. Subsequently, according to the principle of substance over form, a loan can be recharacterized as a purchase if the conduct of the parties and other circumstances are not consistent with a loan agreement. The courts therefore examine what has actual occurred, and tax the taxpayers based on their actual conduct. In this regard, the civil law is incidental to the tax law.

With regard to what is stated in OECD’s guidelines about recharacterization and non-recognition of the taxpayers’ transfer pricing transactions, the question arises, whether there is a special order in the area of transfer pricing. The thesis concludes that the transactions substance is examined before the application of the arm’s length principle. Since OECD’s Guidelines are not applicable outside the scope of chapter 14, § 19 IL, the Guidelines have no real significance for the possibility to recharacterize transactions in the transfer pricing area, in Swedish internal tax law. However, in the author’s opinion the examination of substance according to the Guidelines corresponds with the examination in Swedish domestic law. Consequently, the examination of substance in the Guidelines is not more far-reaching than the examination conducted in Swedish internal tax law. This since, the examination of substance according to the guidelines is also based on civil law in such regard that civil law is incidental to the possibility to recharacterize the taxpayer’s transactions also according to the guidelines.

Regarding the possibility of non-recognition of the taxpayer’s transactions according to chapter 14, § 19 IL, such interpretation of the article is not consistent with the wording of the article. Consequently, the Guidelines lack meaning regarding the possibility of non-recognition in Swedish internal tax law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Liljeblad, Philip LU
supervisor
organization
alternative title
Substance over form and transfer pricing - A study of the possibilities to recharacterize and disregard the taxpayers’ transactions in Swedish internal tax law
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
skatterätt, internprissättning, transfer pricing, verklig innebörd, omklassificering och bortseende, substance over form
language
Swedish
id
8906557
date added to LUP
2017-06-08 11:24:10
date last changed
2017-06-08 11:24:10
@misc{8906557,
 abstract   = {In Swedish internal tax law, there is a judge made principle that allows the courts and taxation agency to recharacterize agreements concluded by the taxpayers, if the form is not consistent with the actual conduct of the parties. Subsequently, according to the principle of substance over form, a loan can be recharacterized as a purchase if the conduct of the parties and other circumstances are not consistent with a loan agreement. The courts therefore examine what has actual occurred, and tax the taxpayers based on their actual conduct. In this regard, the civil law is incidental to the tax law. 

With regard to what is stated in OECD’s guidelines about recharacterization and non-recognition of the taxpayers’ transfer pricing transactions, the question arises, whether there is a special order in the area of transfer pricing. The thesis concludes that the transactions substance is examined before the application of the arm’s length principle. Since OECD’s Guidelines are not applicable outside the scope of chapter 14, § 19 IL, the Guidelines have no real significance for the possibility to recharacterize transactions in the transfer pricing area, in Swedish internal tax law. However, in the author’s opinion the examination of substance according to the Guidelines corresponds with the examination in Swedish domestic law. Consequently, the examination of substance in the Guidelines is not more far-reaching than the examination conducted in Swedish internal tax law. This since, the examination of substance according to the guidelines is also based on civil law in such regard that civil law is incidental to the possibility to recharacterize the taxpayer’s transactions also according to the guidelines. 

Regarding the possibility of non-recognition of the taxpayer’s transactions according to chapter 14, § 19 IL, such interpretation of the article is not consistent with the wording of the article. Consequently, the Guidelines lack meaning regarding the possibility of non-recognition in Swedish internal tax law.},
 author    = {Liljeblad, Philip},
 keyword   = {skatterätt,internprissättning,transfer pricing,verklig innebörd,omklassificering och bortseende,substance over form},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Verklig innebörd och internprissättning - En utredning av möjligheten att omklassificera och bortse från transaktioner enligt korrigeringsregeln},
 year     = {2017},
}