Advanced

Medicinska åldersbedömningar i asylprocessen - Rättssäkert?

Svensson, Sofia Dorotea LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
In 2015, more than 35 000 unaccompanied children came to Sweden to seek asylum and only 12 % of them submitted some form of written document, for example an identity card, to confirm their identity. Due to the predicted high levels of unaccompanied asylum-seeking children, the Swedish Government decided on 19 May 2016 to instruct National Board of Forensic Medicine to begin implementing medical age assessments on the basis of current research and proven experience. The purpose of this essay is to analyze the medical age assessments of asylum-seeking children using the legal dogmatic and legal sociological methods to link the various
aspects of the medical age assessments to principles of legal certainty.

Asylum seekers have the... (More)
In 2015, more than 35 000 unaccompanied children came to Sweden to seek asylum and only 12 % of them submitted some form of written document, for example an identity card, to confirm their identity. Due to the predicted high levels of unaccompanied asylum-seeking children, the Swedish Government decided on 19 May 2016 to instruct National Board of Forensic Medicine to begin implementing medical age assessments on the basis of current research and proven experience. The purpose of this essay is to analyze the medical age assessments of asylum-seeking children using the legal dogmatic and legal sociological methods to link the various
aspects of the medical age assessments to principles of legal certainty.

Asylum seekers have the opportunity to use a medical age assessments to fulfill their burden of proof. The age of an asylum seeker is important for the substantive examination of the case and for the treatment of the asylum seeker during the dealing of the case. The National Board of Forensic Medicine conducts two examinations, one X-ray examination of the wisdom teeth and one magnetic camera examination of the lower part of the femur. Thereafter, on the basis of these examinations, the National Board of Forensic Medicine makes a medical age assessment. As there is no clear definition of legal certainty the essay bases its definition on that of the Swedish Bar Association, and includes protection against the exercise of public power, and the principles of predictability, legality, objectivity, the right to a judicial review, decision-making within the reasonable time and public access to official records. This essay finds that medical age assessments meet the criteria for legal certainty in some extent, but that there are deficiencies regarding objectivity and predictability. (Less)
Abstract (Swedish)
År 2015 kom över 35 000 ensamkommande barn till Sverige för att söka asyl. Endast 12 % av dem lämnade in någon sorts skriftlig handling, exempelvis en id-handling, som eventuellt kunde bekräfta deras identitet. Eftersom regeringen beräknade att antalet ensamkommande asylsökande barn skulle ligga på en fortsatt hög nivå under de kommande åren beslutade regeringen den 19 maj 2016 att uppdra åt Rättsmedicinalverket att, utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet, påbörja genomförandet av medicinska åldersbedömningar inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd, och att omedelbart öka förmågan och kapaciteten på detta område. Syftet med uppsatsen är att analysera mediska åldersbedömningar av asylsökande barn utifrån ett... (More)
År 2015 kom över 35 000 ensamkommande barn till Sverige för att söka asyl. Endast 12 % av dem lämnade in någon sorts skriftlig handling, exempelvis en id-handling, som eventuellt kunde bekräfta deras identitet. Eftersom regeringen beräknade att antalet ensamkommande asylsökande barn skulle ligga på en fortsatt hög nivå under de kommande åren beslutade regeringen den 19 maj 2016 att uppdra åt Rättsmedicinalverket att, utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet, påbörja genomförandet av medicinska åldersbedömningar inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd, och att omedelbart öka förmågan och kapaciteten på detta område. Syftet med uppsatsen är att analysera mediska åldersbedömningar av asylsökande barn utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv, genom att använda en rättsdogmatisk metod och en rättssociologisk metod, för att därefter koppla olika aspekter av medicinska åldersbedömningar till principer inom rättssäkerhetsbegreppet.

Medicinska åldersbedömningar utgör ett bevismedel som den asylsökande kan använda för att uppfylla sin bevisbörda. Den asylsökandes ålder har betydelse både för den materiella prövningen av ärendet och behandlingen av den asylsökande under handläggningen av ärendet. Rättsmedicinalverket genomför två undersökningar, dels en röntgenundersökning med joniserande strålning av visdomständer, dels en magnetkameraundersökning av lårbenets nedre del, för att därefter sammanställa en samlad medicinsk åldersbedömning. Det finns ingen entydig definition av rättssäkerhetsbegreppet. Uppsatsen utgår därför från Sveriges advokatsamfunds definition som inbegriper skydd mot offentlig maktutövning, förutsägbarhet, legalitetsprincipen, objektivitetsprincipen, principen om rätt till domstolsprövning, principen om avgörande inom rimlig tid och offentlighetsprincipen. Medicinska åldersbedömningar uppfyller förutsättningarna för rättssäkerhet i viss bemärkelse, men har brister gällande objektivitet och förutsägbarhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Sofia Dorotea LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
administrative law
language
Swedish
id
8907938
date added to LUP
2017-06-29 09:58:58
date last changed
2017-06-29 09:58:58
@misc{8907938,
 abstract   = {In 2015, more than 35 000 unaccompanied children came to Sweden to seek asylum and only 12 % of them submitted some form of written document, for example an identity card, to confirm their identity. Due to the predicted high levels of unaccompanied asylum-seeking children, the Swedish Government decided on 19 May 2016 to instruct National Board of Forensic Medicine to begin implementing medical age assessments on the basis of current research and proven experience. The purpose of this essay is to analyze the medical age assessments of asylum-seeking children using the legal dogmatic and legal sociological methods to link the various 
aspects of the medical age assessments to principles of legal certainty. 

Asylum seekers have the opportunity to use a medical age assessments to fulfill their burden of proof. The age of an asylum seeker is important for the substantive examination of the case and for the treatment of the asylum seeker during the dealing of the case. The National Board of Forensic Medicine conducts two examinations, one X-ray examination of the wisdom teeth and one magnetic camera examination of the lower part of the femur. Thereafter, on the basis of these examinations, the National Board of Forensic Medicine makes a medical age assessment. As there is no clear definition of legal certainty the essay bases its definition on that of the Swedish Bar Association, and includes protection against the exercise of public power, and the principles of predictability, legality, objectivity, the right to a judicial review, decision-making within the reasonable time and public access to official records. This essay finds that medical age assessments meet the criteria for legal certainty in some extent, but that there are deficiencies regarding objectivity and predictability.},
 author    = {Svensson, Sofia Dorotea},
 keyword   = {administrative law},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Medicinska åldersbedömningar i asylprocessen - Rättssäkert?},
 year     = {2017},
}