Advanced

Djurskyddslag i djurens eller människans intresse? - En analys av förslag till ny djurskyddslag

Hansson Ganslandt, Andreas (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
In 2011, a report was handed to the government of that time with a proposal for a new law on animal protection, but still, six years later, only a few reforms have been passed. The purpose of this essay is to examine what perspectives on animal rights have formed the law-making process to several suggestions on reforms of the law on animal protection. To guide me in this work I will try to answer several questions concerning the definition of animals and what interests are considered worth protecting in this law-making process. I will also analyze if there are any contradictions that stand out and see if anything is assumed or not problematized. The animal rights perspectives that will form the basis for the analysis represents the three... (More)
In 2011, a report was handed to the government of that time with a proposal for a new law on animal protection, but still, six years later, only a few reforms have been passed. The purpose of this essay is to examine what perspectives on animal rights have formed the law-making process to several suggestions on reforms of the law on animal protection. To guide me in this work I will try to answer several questions concerning the definition of animals and what interests are considered worth protecting in this law-making process. I will also analyze if there are any contradictions that stand out and see if anything is assumed or not problematized. The animal rights perspectives that will form the basis for the analysis represents the three main branches of the field, namely speciesism, utilitarianism and rights based ethics. The analyses reveal an ambition to strengthen the protection of animals in accordance with rights based ethics where the welfare of animals is the focus instead of animal suffering. This is especially noticeable in the matter of ban on sexual actions with animals. This ambition is however in many other areas limited by an approach that is based on speciesism and utilitarianism where the interests of humans is considered superior to the interests of animals and animal suffering is allowed within certain limitations. The human right to use animals as food and objects in experimentations is left unproblematized and there are several contradictions in the matter of animal suffering. The conclusion is that although an ambition to strengthen the protection of animals can be detected the fact remains that the law on animal rights first and foremost is meant to protect animals within human practice. The law is not meant to supply full protection for all animals which results in a main presence of speciesism and utilitarianism. (Less)
Abstract (Swedish)
2011 överlämnades till dåvarande regeringen ett betänkande med förslag på en helt ny djurskyddslag, men nu, sex år senare, har endast ett fåtal lagändringar genomförts. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka djurrättsliga perspektiv som har präglat lagstiftningsprocessen till ett antal förslag på ändring i djurskyddslagen. Som vägledning för detta arbete kommer jag att försöka besvara frågor om hur djur definieras och vilka intressen som anses skyddsvärda i lagstiftningsprocessen till djurskyddslagen. Jag kommer också undersöka om det framträder några motsägelser, vad som antas och vad som lämnas oproblematiserat. De djurrättsliga perspektiv som ligger till grund för analysen kan sägas representera de tre huvudsakliga grenarna... (More)
2011 överlämnades till dåvarande regeringen ett betänkande med förslag på en helt ny djurskyddslag, men nu, sex år senare, har endast ett fåtal lagändringar genomförts. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka djurrättsliga perspektiv som har präglat lagstiftningsprocessen till ett antal förslag på ändring i djurskyddslagen. Som vägledning för detta arbete kommer jag att försöka besvara frågor om hur djur definieras och vilka intressen som anses skyddsvärda i lagstiftningsprocessen till djurskyddslagen. Jag kommer också undersöka om det framträder några motsägelser, vad som antas och vad som lämnas oproblematiserat. De djurrättsliga perspektiv som ligger till grund för analysen kan sägas representera de tre huvudsakliga grenarna inom djurrättsområdet, nämligen speciesism, utilitarism och rättighetsetik. I analysen framkommer att det finns en ambition att ytterligare stärka djurs skydd och på flera vis röra sig mot ett rättighetsetiskt synsätt där djurs välfärd lyfts fram istället för att fokusera på djurs lidande. Detta visar sig framförallt i frågan om förbud mot sexuella handlingar med djur. Denna ambition är dock i många andra frågor begränsad av ett speciesistiskt och utilitaristiskt synsätt där människors intressen överordnas djurs och där djurs lidande tillåts inom vissa gränser. Människans rätt att bruka djur som föda och försöksdjur lämnas till stor del oproblematiserad och det finns flera motsägelser i frågan om djurs lidande. Slutsatsen blir att även om det går att skönja en ambition att stärka djurs skydd så är djurskyddslagens främsta funktion att skydda de djur som är en del av människors verksamhet. Lagen har inte som syfte att ge ett fullgott skydd för alla djur vilket också innebär att de speciesistiska och utilitaristiska perspektiven är de förhärskande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson Ganslandt, Andreas
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
allmän rättslära, förvaltningsrätt, straffrätt, djurskyddslagen
language
Swedish
id
8908114
date added to LUP
2017-06-29 12:28:07
date last changed
2017-06-29 12:28:07
@misc{8908114,
 abstract   = {In 2011, a report was handed to the government of that time with a proposal for a new law on animal protection, but still, six years later, only a few reforms have been passed. The purpose of this essay is to examine what perspectives on animal rights have formed the law-making process to several suggestions on reforms of the law on animal protection. To guide me in this work I will try to answer several questions concerning the definition of animals and what interests are considered worth protecting in this law-making process. I will also analyze if there are any contradictions that stand out and see if anything is assumed or not problematized. The animal rights perspectives that will form the basis for the analysis represents the three main branches of the field, namely speciesism, utilitarianism and rights based ethics. The analyses reveal an ambition to strengthen the protection of animals in accordance with rights based ethics where the welfare of animals is the focus instead of animal suffering. This is especially noticeable in the matter of ban on sexual actions with animals. This ambition is however in many other areas limited by an approach that is based on speciesism and utilitarianism where the interests of humans is considered superior to the interests of animals and animal suffering is allowed within certain limitations. The human right to use animals as food and objects in experimentations is left unproblematized and there are several contradictions in the matter of animal suffering. The conclusion is that although an ambition to strengthen the protection of animals can be detected the fact remains that the law on animal rights first and foremost is meant to protect animals within human practice. The law is not meant to supply full protection for all animals which results in a main presence of speciesism and utilitarianism.},
 author    = {Hansson Ganslandt, Andreas},
 keyword   = {allmän rättslära,förvaltningsrätt,straffrätt,djurskyddslagen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Djurskyddslag i djurens eller människans intresse? - En analys av förslag till ny djurskyddslag},
 year     = {2017},
}