Advanced

Oklarhet om hållbarhet i gruvlagstiftningen: En studie av hållbarhetsbegreppet i prövningen av bearbetningskoncession

Asplund Lövgren, Simon LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Den svenska minerallagen har varit föremål för kritik rörande dess oförenlighet med internationell rätt angående ursprungsfolks rättigheter, men dess relation till begreppet hållbarhet är relativt outforskat. Denna uppsats bidrar till förståelsen av detta förhållande genom att undersöka hur begreppet hållbarhet förstås i lagen och av relevanta myndigheter i samband med prövningen av bearbetningkoncession. För detta ändamål använder uppsatsen i sin första del en begreppsanalys för att konstruera tre olika hållbarhetsbegrepp: stark hållbarhet, svag hållbarhet och ekocentrisk hållbarhet. Vidare identifieras fyra faktorer av betydelse för dessa begrepp. Resultaten används sedan som analysverktyg för att tolka och utvärdera de definitioner av... (More)
Den svenska minerallagen har varit föremål för kritik rörande dess oförenlighet med internationell rätt angående ursprungsfolks rättigheter, men dess relation till begreppet hållbarhet är relativt outforskat. Denna uppsats bidrar till förståelsen av detta förhållande genom att undersöka hur begreppet hållbarhet förstås i lagen och av relevanta myndigheter i samband med prövningen av bearbetningkoncession. För detta ändamål använder uppsatsen i sin första del en begreppsanalys för att konstruera tre olika hållbarhetsbegrepp: stark hållbarhet, svag hållbarhet och ekocentrisk hållbarhet. Vidare identifieras fyra faktorer av betydelse för dessa begrepp. Resultaten används sedan som analysverktyg för att tolka och utvärdera de definitioner av hållbarhet som går att utläsa i relevanta juridiska källor. Slutsatsen är att hållbarhet, i den rätt och myndighetspraxis som är föremål för undersökningen, till övervägande del tar formen av svag hållbarhet. Denna slutsats dras med utgångspunkt i den vaga konceptualiseringen av hållbarhetsbegreppet i svensk rätt, bristande integration av ekologiska hänsyn i delar av prövningsprocessen, den vikt som ges åt samhällsekonomiska intressen och formuleringen av resursersdegradering som i det närmaste en icke-fråga, allt vilket understöds av en antropocentrisk syn på naturen. (Less)
Abstract
The Swedish Minerals Act has been the subject of critique concerning, among other things, its incompatibility with international law regarding the rights of indigenous peoples, but its relation to the concept of sustainability is relatively unexplored. This essay aims to further the understanding of this relationship by exploring how the concept of sustainability is used in legal documents and by relevant authorities in the process of granting exploitation concessions. For this purpose an approach modelled after concept analysis is used to construct three different concepts of sustainability: strong sustainability, weak sustainability and ecocentric sustainability. In addition four factors of importance to these concepts are identified.... (More)
The Swedish Minerals Act has been the subject of critique concerning, among other things, its incompatibility with international law regarding the rights of indigenous peoples, but its relation to the concept of sustainability is relatively unexplored. This essay aims to further the understanding of this relationship by exploring how the concept of sustainability is used in legal documents and by relevant authorities in the process of granting exploitation concessions. For this purpose an approach modelled after concept analysis is used to construct three different concepts of sustainability: strong sustainability, weak sustainability and ecocentric sustainability. In addition four factors of importance to these concepts are identified. The findings are then used as an analytical tool to interpret and evaluate the definitions of sustainability put forward by relevant legal sources. It is found that the concept of sustainability enshrined in swedish law and the practice of the administrative authorities, in the context of its relation to mining activities, takes the form of weak sustainability. This is due to the vague conceptualization of sustainability as a concept in swedish law, lacking integration of ecological consideration in parts of the administrative process, the pervasiveness of national economy as a weighty factor and the attitude towards degradation of natural resources, all of which are backed by an anthropocentric view of nature. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Asplund Lövgren, Simon LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
miljöbalken, minerallagen, miljörätt, bearbetningskoncession, hållbar utveckling, förvaltningsrätt, hållbarhet
language
Swedish
id
8908393
date added to LUP
2017-06-30 12:57:31
date last changed
2017-06-30 12:57:31
@misc{8908393,
 abstract   = {The Swedish Minerals Act has been the subject of critique concerning, among other things, its incompatibility with international law regarding the rights of indigenous peoples, but its relation to the concept of sustainability is relatively unexplored. This essay aims to further the understanding of this relationship by exploring how the concept of sustainability is used in legal documents and by relevant authorities in the process of granting exploitation concessions. For this purpose an approach modelled after concept analysis is used to construct three different concepts of sustainability: strong sustainability, weak sustainability and ecocentric sustainability. In addition four factors of importance to these concepts are identified. The findings are then used as an analytical tool to interpret and evaluate the definitions of sustainability put forward by relevant legal sources. It is found that the concept of sustainability enshrined in swedish law and the practice of the administrative authorities, in the context of its relation to mining activities, takes the form of weak sustainability. This is due to the vague conceptualization of sustainability as a concept in swedish law, lacking integration of ecological consideration in parts of the administrative process, the pervasiveness of national economy as a weighty factor and the attitude towards degradation of natural resources, all of which are backed by an anthropocentric view of nature.},
 author    = {Asplund Lövgren, Simon},
 keyword   = {miljöbalken,minerallagen,miljörätt,bearbetningskoncession,hållbar utveckling,förvaltningsrätt,hållbarhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Oklarhet om hållbarhet i gruvlagstiftningen: En studie av hållbarhetsbegreppet i prövningen av bearbetningskoncession},
 year     = {2017},
}