Advanced

Den normativa anställningen - En studie av motsättningen mellan sociala och ekonomiska värden i svensk arbetsrätt

Hjalmarsson, Casper LU (2017) LAGF03 20171
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
The labour market is characterized by the conflict between those who sell and those who buy labour, between workers and employers. The conflict becomes clear in the employment policy in Swedish labour law, especially with regard to so-called fixed-term work. In contrast to permanent employment, fixed-term employment contracts terminate without prior termination at the end of the employment period. Their legal development can be seen as a significant expression of the conflicts and changes that characterize the labour market and Swedish labour law at large.
The aim of this essay is to place the fixed-term employment contracts in a historical and ideological context. Its empirical basis is a study of the legal development of the fixed-term... (More)
The labour market is characterized by the conflict between those who sell and those who buy labour, between workers and employers. The conflict becomes clear in the employment policy in Swedish labour law, especially with regard to so-called fixed-term work. In contrast to permanent employment, fixed-term employment contracts terminate without prior termination at the end of the employment period. Their legal development can be seen as a significant expression of the conflicts and changes that characterize the labour market and Swedish labour law at large.
The aim of this essay is to place the fixed-term employment contracts in a historical and ideological context. Its empirical basis is a study of the legal development of the fixed-term employment contracts from the introduction of the 1974 Act on Employment Protection until the most recent changes in 2016. The theoretical framework consists of Anna Christensen's theory of basic normative patterns, a theory that addresses the tension between the moral conceptions that law is based upon. The thesis of the essay is that there has been a clear shift in which ideological values and interests have the greatest impact on Swedish labour law. The ability of jurisprudence to explain this shift is questioned. (Less)
Abstract (Swedish)
Arbetsmarknaden präglas av motsättningen mellan de människor som säljer och de som köper arbetskraft, mellan arbetstagare och arbetsgivare. Motsättningen blir tydlig vid utformningen av anställningsförhållandet i svensk arbetsrätt, särskilt vad gäller de så kallade tidsbegränsade anställningsformerna. Dessa utgörs idag av allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och anställning vid uppnådd pensionsålder och finns uppräknade i 5 § LAS. De skiljer sig från tillsvidareanställningar på så sätt att de upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång. Deras rättsliga utveckling kan ses som ett betydelsefullt uttryck för de motsättningar och förändringar som karakteriserar arbetsmarknaden och arbetsrätten i stort.
... (More)
Arbetsmarknaden präglas av motsättningen mellan de människor som säljer och de som köper arbetskraft, mellan arbetstagare och arbetsgivare. Motsättningen blir tydlig vid utformningen av anställningsförhållandet i svensk arbetsrätt, särskilt vad gäller de så kallade tidsbegränsade anställningsformerna. Dessa utgörs idag av allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och anställning vid uppnådd pensionsålder och finns uppräknade i 5 § LAS. De skiljer sig från tillsvidareanställningar på så sätt att de upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång. Deras rättsliga utveckling kan ses som ett betydelsefullt uttryck för de motsättningar och förändringar som karakteriserar arbetsmarknaden och arbetsrätten i stort.
Uppsatsen syftar till att placera in de tidsbegränsade anställningsformerna i en historisk och ideologisk kontext. Dess empiriska del är en studie av de tidsbegränsade anställningsformernas rättsliga utveckling från införandet av 1974 års LAS fram till de senast genomförda ändringarna år 2016. Det teoretiska ramverket utgörs av Anna Christensens teori om normativa grundmönster, en teori som behandlar spänningen mellan de moraliska föreställningar som rätten bygger på. Den drivna tesen är att det skett en tydlig förskjutning i vilka ideologiska värden och intressen som har störst inverkan på arbetsrättens regler. Rättsvetenskapens möjligheter att ensam förklara denna utveckling ifrågasätts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hjalmarsson, Casper LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsrätt, tidsbegränsade anställningsformer, flexibilisering
language
Swedish
id
8908484
date added to LUP
2017-06-30 13:31:49
date last changed
2017-06-30 13:31:49
@misc{8908484,
 abstract   = {The labour market is characterized by the conflict between those who sell and those who buy labour, between workers and employers. The conflict becomes clear in the employment policy in Swedish labour law, especially with regard to so-called fixed-term work. In contrast to permanent employment, fixed-term employment contracts terminate without prior termination at the end of the employment period. Their legal development can be seen as a significant expression of the conflicts and changes that characterize the labour market and Swedish labour law at large.
	The aim of this essay is to place the fixed-term employment contracts in a historical and ideological context. Its empirical basis is a study of the legal development of the fixed-term employment contracts from the introduction of the 1974 Act on Employment Protection until the most recent changes in 2016. The theoretical framework consists of Anna Christensen's theory of basic normative patterns, a theory that addresses the tension between the moral conceptions that law is based upon. The thesis of the essay is that there has been a clear shift in which ideological values and interests have the greatest impact on Swedish labour law. The ability of jurisprudence to explain this shift is questioned.},
 author    = {Hjalmarsson, Casper},
 keyword   = {arbetsrätt,tidsbegränsade anställningsformer,flexibilisering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den normativa anställningen - En studie av motsättningen mellan sociala och ekonomiska värden i svensk arbetsrätt},
 year     = {2017},
}