Advanced

En fråga om ålder – bevisvärderingen av medicinska läkarundersökningar av ensamkommande barn

Trattner, Louise LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Asylrätten är i ständig förändring och är ofta i fokus i den politiska debatten. Kritik mot förändringar finns alltid från olika håll.
När en person lämnar in sin asylansökan till Migrationsverket måste ett
beslut fattas förhållandevis snabbt. Migrationsverket ska i utredningen av en persons asylansökan ta ställning till den sökandes identitet. Det är upp till den enskilde att klarlägga sin ålder som en del av sin identitet. För många ensamkommande barn har detta blivit en svår bevisfråga då barnen ofta flyr sina hem under omständigheter vi här i Sverige knappt kan föreställa oss. För den sökande påverkas hanteringen av asylärendet om den sökande är under 18 år. De medicinska åldersbedömningar Rättsmedicinalverket på uppdrag av... (More)
Asylrätten är i ständig förändring och är ofta i fokus i den politiska debatten. Kritik mot förändringar finns alltid från olika håll.
När en person lämnar in sin asylansökan till Migrationsverket måste ett
beslut fattas förhållandevis snabbt. Migrationsverket ska i utredningen av en persons asylansökan ta ställning till den sökandes identitet. Det är upp till den enskilde att klarlägga sin ålder som en del av sin identitet. För många ensamkommande barn har detta blivit en svår bevisfråga då barnen ofta flyr sina hem under omständigheter vi här i Sverige knappt kan föreställa oss. För den sökande påverkas hanteringen av asylärendet om den sökande är under 18 år. De medicinska åldersbedömningar Rättsmedicinalverket på uppdrag av regeringen utför har därför blivit ett hjälpmedel som alltjämt används för att fastställa den sökandes ålder.
Den här uppsatsen kommer behandla problematiken som uppstår när
Migrationsverket ska avgöra åldern på ensamkommande barn som söker
uppehållstillstånd i Sverige.
Jag har med hjälp av rättsdogmatisk metod inledningsvis redogjort för
bevisprövningen i asylrättsmål. Detta gjordes med stöd i svensk lagstiftning och allmänna rättsprinciper med fokus på åldersbedömningsfrågan. Jag har steg för steg gått igenom utredningsskyldighet, utredningsbörda och bevisbörda för att till slut landa i bevisvärderingen och möjligheten att överklaga besluten. Därefter har jag studerat åldersbedömningar i gällande rätt. Först genom att gå in i regleringen på EU-rättslig nivå och sedan motsvarande regleringar i svensk gällande rätt, myndigheters riktlinjer för
åldersbedömning och slutligen praxis. Jag har vidare redogjort för hur de
medicinska åldersbedömningarna utförs i praktiken. Den avslutande delen
av avhandlingen rör kritiska perspektiv framförda av myndigheter, JO och
slutligen forskare genom vetenskapliga studier.

I analysen ges en systematisk genomgång för rättsläget för att i
slutdiskussionen föra en argumentation kring frågeställningen. (Less)
Abstract (Swedish)
Changes in Sweden’s migration and asylum policies are constantly
occurring as a topic in the political debate.
When a foreigner hands in their asylum application to the Swedish
Migration Agency a decision must be made rather quickly. It has become a
common issue for unaccompanied children to prove their identity. The part
of the identity that matters the most for the Swedish Migration Agency is
the question “how old is the child”. Being considered an “undocumented
migrant” by the administration rather than an “unaccompanied child” can
affect the child significantly in the asylum process. When a child is under 18
years old it has legal rights that an adult in the same situation would not
have.
Age assessments should be done to... (More)
Changes in Sweden’s migration and asylum policies are constantly
occurring as a topic in the political debate.
When a foreigner hands in their asylum application to the Swedish
Migration Agency a decision must be made rather quickly. It has become a
common issue for unaccompanied children to prove their identity. The part
of the identity that matters the most for the Swedish Migration Agency is
the question “how old is the child”. Being considered an “undocumented
migrant” by the administration rather than an “unaccompanied child” can
affect the child significantly in the asylum process. When a child is under 18
years old it has legal rights that an adult in the same situation would not
have.
Age assessments should be done to secure the age of many unaccompanied
children. To establish the unaccompanied child’s, age the National Board of
Forensic Medicine impose medical examinations. This is done when
documentary evidence cannot make the identity probable.
This essay seeks to address the issues that arise when the Migration Agency
must establish the unaccompanied child’s age through medical
examinations.
I have initially described how the burden of proof is placed in asylum cases.
Swedish and EU legislation and general principles of law regulates this.
Central aspects of the Swedish criminal trial procedure, regarding matters of
evidence has been analyzed. Throughout the introduction to the subject, the
age assessment has been in constant focus. This essay systematically
reviews the duty to investigate, the burden of investigation and the burden
of proof. The assessment of evidence and the possibility of appeal is
thereafter made clear. I have studied the legislation of age assessments.
This first by showing how the age assessments have been expressed in both national and EU legislation. I have also tried to clarify Swedish case law
and guidelines from Swedish authorities on the subject. The final part of the
dissertation tries to reflect critical perspectives by Swedish authorities,
“Parliamentary Ombudsmen” and finally researchers through scientific
studies.
The analysis gives a systematic review of the legislation and seeks to round
up the essay in a personal discussion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Trattner, Louise LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
asyl, åldersbedömning, migrationsrätt, bevisvärdering
language
Swedish
id
8908514
date added to LUP
2017-07-01 18:03:08
date last changed
2017-07-01 18:03:08
@misc{8908514,
 abstract   = {Changes in Sweden’s migration and asylum policies are constantly
occurring as a topic in the political debate.
When a foreigner hands in their asylum application to the Swedish
Migration Agency a decision must be made rather quickly. It has become a
common issue for unaccompanied children to prove their identity. The part
of the identity that matters the most for the Swedish Migration Agency is
the question “how old is the child”. Being considered an “undocumented
migrant” by the administration rather than an “unaccompanied child” can
affect the child significantly in the asylum process. When a child is under 18
years old it has legal rights that an adult in the same situation would not
have.
Age assessments should be done to secure the age of many unaccompanied
children. To establish the unaccompanied child’s, age the National Board of
Forensic Medicine impose medical examinations. This is done when
documentary evidence cannot make the identity probable.
This essay seeks to address the issues that arise when the Migration Agency
must establish the unaccompanied child’s age through medical
examinations.
I have initially described how the burden of proof is placed in asylum cases.
Swedish and EU legislation and general principles of law regulates this.
Central aspects of the Swedish criminal trial procedure, regarding matters of
evidence has been analyzed. Throughout the introduction to the subject, the
age assessment has been in constant focus. This essay systematically
reviews the duty to investigate, the burden of investigation and the burden
of proof. The assessment of evidence and the possibility of appeal is
thereafter made clear. I have studied the legislation of age assessments.
This first by showing how the age assessments have been expressed in both national and EU legislation. I have also tried to clarify Swedish case law
and guidelines from Swedish authorities on the subject. The final part of the
dissertation tries to reflect critical perspectives by Swedish authorities,
“Parliamentary Ombudsmen” and finally researchers through scientific
studies.
The analysis gives a systematic review of the legislation and seeks to round
up the essay in a personal discussion.},
 author    = {Trattner, Louise},
 keyword   = {asyl,åldersbedömning,migrationsrätt,bevisvärdering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En fråga om ålder – bevisvärderingen av medicinska läkarundersökningar av ensamkommande barn},
 year     = {2017},
}