Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bodelningsavtal och felaktiga antaganden

Nordquist, Beatrice LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract
The overall aim of the essay is to structure and systematise how Swedish law manages property division agreements that have been concluded on incorrect assumptions. A property division agreement is a product of two legal areas: family law and property law. Family law belongs to private law and contains rules that govern individuals' privacy. Fortune law is about economy and how individuals and legal entities trade in values and property.

The investigation will identify how an interpretation procedure can be made on a property division agreement by means of legal rules, doctrine and practice in both family law and property law. The investigation also aims at analyzing whether a housing agreement can be considered unfair under section 36... (More)
The overall aim of the essay is to structure and systematise how Swedish law manages property division agreements that have been concluded on incorrect assumptions. A property division agreement is a product of two legal areas: family law and property law. Family law belongs to private law and contains rules that govern individuals' privacy. Fortune law is about economy and how individuals and legal entities trade in values and property.

The investigation will identify how an interpretation procedure can be made on a property division agreement by means of legal rules, doctrine and practice in both family law and property law. The investigation also aims at analyzing whether a housing agreement can be considered unfair under section 36 of AvtL.

In summary, the analysis shows that a property division agreement based on incorrect assumptions can be interpreted contrary to the wording if it is likely that the parties' joint consent will not be expressed in the agreement. By applying the property law rules analogously to the property division agreement, the investigation supports the agreement's unfairness in view of its content and in the light of the circumstances of the agreement. (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsens övergripande syfte är att strukturera och systematisera hur svensk rätt hanterar bodelningsavtal som har ingåtts på felaktiga antaganden. Ett bodelningsavtal är en produkt av två rättsområden: familjerätten och förmögenhetsrätten. Familjerätten tillhör privaträtten och innehåller regler som styr enskilda individers privatliv. Förmögenhetsrätten handlar om ekonomi och hur enskilda individer och juridiska personer omsätter värden och egendom.

Undersökningens ska med hjälp av lagregler, doktrin och praxis inom såväl familjerätten som förmögenhetsrätten identifiera hur ett tolkningsförfarande kan ske på ett bodelningsavtal. Undersökningen tar även sikte på att analysera om ett bodelningsavtal kan anses oskäligt med stöd av 36 §... (More)
Uppsatsens övergripande syfte är att strukturera och systematisera hur svensk rätt hanterar bodelningsavtal som har ingåtts på felaktiga antaganden. Ett bodelningsavtal är en produkt av två rättsområden: familjerätten och förmögenhetsrätten. Familjerätten tillhör privaträtten och innehåller regler som styr enskilda individers privatliv. Förmögenhetsrätten handlar om ekonomi och hur enskilda individer och juridiska personer omsätter värden och egendom.

Undersökningens ska med hjälp av lagregler, doktrin och praxis inom såväl familjerätten som förmögenhetsrätten identifiera hur ett tolkningsförfarande kan ske på ett bodelningsavtal. Undersökningen tar även sikte på att analysera om ett bodelningsavtal kan anses oskäligt med stöd av 36 § AvtL.

Analysen visar sammantaget att ett bodelningsavtal som är ingått på felaktiga antaganden kan tolkas i strid mot ordalydelsen om det är tillräckligt sannolikt att parternas gemensamma partsvilja inte kommit till uttryck i avtalet. Genom tillämpning av de förmögenhetsrättsliga reglerna analogt på bodelningsavtalet stödjer utredningen att avtalet är oskäligt med hänsyn till dess innehåll och mot bakgrund av omständigheterna vid avtalets ingående. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordquist, Beatrice LU
supervisor
organization
alternative title
Property division agreements concluded on incorrect assumptions
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
prrivate law, civilrätt, Avtalsrätt, familjerätt, förmögenhetsrätt
language
Swedish
id
8908597
date added to LUP
2017-06-08 12:01:23
date last changed
2017-06-08 12:01:23
@misc{8908597,
 abstract   = {{The overall aim of the essay is to structure and systematise how Swedish law manages property division agreements that have been concluded on incorrect assumptions. A property division agreement is a product of two legal areas: family law and property law. Family law belongs to private law and contains rules that govern individuals' privacy. Fortune law is about economy and how individuals and legal entities trade in values and property.

The investigation will identify how an interpretation procedure can be made on a property division agreement by means of legal rules, doctrine and practice in both family law and property law. The investigation also aims at analyzing whether a housing agreement can be considered unfair under section 36 of AvtL.

In summary, the analysis shows that a property division agreement based on incorrect assumptions can be interpreted contrary to the wording if it is likely that the parties' joint consent will not be expressed in the agreement. By applying the property law rules analogously to the property division agreement, the investigation supports the agreement's unfairness in view of its content and in the light of the circumstances of the agreement.}},
 author    = {{Nordquist, Beatrice}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Bodelningsavtal och felaktiga antaganden}},
 year     = {{2017}},
}