Advanced

"Det är rätt otroligt att det händer i ett land som Sverige" - en intervjustudie om häktningstiderna och restriktionsanvändningen i praktiken

Wetterlöf, Matilda LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract (Swedish)
Sverige är ett av mycket få länder som inte har någon tidsgräns för hur länge häktning får pågå. Dessutom åläggs regelmässigt restriktioner som innebär att den häktade i princip är helt isolerad under häktningstiden. För detta har Sverige fått ta emot långvarig skarp kritik från internationellt håll.

Syftet med uppsatsen är att utreda det svenska häktningsinstitutet, med fokus på häktningstiderna och restriktionsanvändningen. Det finns dock redan mycket skrivet om detta. Syftet är därför vidare att tillföra ett mer praktiskt perspektiv och ny empiri till debatten, något som uppfylls genom framtagandet av statistik och intervjuer. Intervjuerna har genomförts med en åklagare, en rådman, en försvarsadvokat, kriminalvårdare, f.d. häktade,... (More)
Sverige är ett av mycket få länder som inte har någon tidsgräns för hur länge häktning får pågå. Dessutom åläggs regelmässigt restriktioner som innebär att den häktade i princip är helt isolerad under häktningstiden. För detta har Sverige fått ta emot långvarig skarp kritik från internationellt håll.

Syftet med uppsatsen är att utreda det svenska häktningsinstitutet, med fokus på häktningstiderna och restriktionsanvändningen. Det finns dock redan mycket skrivet om detta. Syftet är därför vidare att tillföra ett mer praktiskt perspektiv och ny empiri till debatten, något som uppfylls genom framtagandet av statistik och intervjuer. Intervjuerna har genomförts med en åklagare, en rådman, en försvarsadvokat, kriminalvårdare, f.d. häktade, häktade och anhöriga. Dessa intervjuer ämnar ge läsaren en värdefull inblick i hur häktning går till och upplevs i verkligheten.

Genom studien och intervjuerna framkommer uppgifter som gör att en del slutsatser kan dras. Problemet är inte tvunget att häktningstiderna i sig är för långa utan att häktning med restriktioner, även om bara för en kort tid, är skadligt och leder till rättssäkerhetsproblem. Därför finns det en problematik i att restriktionsanvändningen i det närmaste är standardiserad. Fyra huvudsakliga förbättringar föreslås som kan göras för att minska problemen. Dessa är för det första att en tidsgräns införs. För det andra rekommenderas att tvåårsregeln tas bort. För det tredje föreslås att ett högre krav ska gälla för redovisning av individuella restriktioner. För det fjärde och sista bör inspelade förhör kunna åberopas för att en lättnad i restriktioner ska kunna meddelas tidigare. Dessa förändringar sammantaget bör utgöra en beaktansvärd förbättring av det svenska häktningsinstitutet. (Less)
Abstract
Sweden is one of very few countries that has no legislation limiting time on remand. In addition, restrictions are imposed regularly, which means that the remand prisoner essentially is completely isolated during the period of remand. For this, Sweden has received long-standing sharp international criticism.

The purpose of the paper is to investigate the Swedish detention laws, with focus on the periods of remand and the use of restrictions. However, there has already been plenty written about this. The purpose is therefore furthermore to provide a more practical perspective and new empiricism to the debate, something that is carried out by the production of statistics and interviews. The interviews have been conducted with a... (More)
Sweden is one of very few countries that has no legislation limiting time on remand. In addition, restrictions are imposed regularly, which means that the remand prisoner essentially is completely isolated during the period of remand. For this, Sweden has received long-standing sharp international criticism.

The purpose of the paper is to investigate the Swedish detention laws, with focus on the periods of remand and the use of restrictions. However, there has already been plenty written about this. The purpose is therefore furthermore to provide a more practical perspective and new empiricism to the debate, something that is carried out by the production of statistics and interviews. The interviews have been conducted with a prosecutor, a judge, a defence lawyer, staff at a remand prison, former and current remand prisoners, and relatives. These interviews aim for the reader to receive a valuable insight into how detention is carried out and experienced in reality.

The study and the interviews reveal information that allows some conclusions to be drawn. The problem is not necessarily that the periods of remand themselves are too long but that detention with restrictions, even if only for a short period of time, is harmful and leads to problems with the rule of law. Therefore, there is a problem regarding the use of restrictions being almost standardized. Four main improvements that can be made to reduce these problems are proposed. These are, first of all, that a time limit is introduced. Secondly, it is recommended that the two-year rule be removed. Thirdly, it is proposed that a higher requirement be applied for reporting individual restrictions. Fourthly, and lastly, recorded interrogations should be allowed to be adduced in order for an alleviation in restrictions to be announced sooner. These changes together should constitute a significant improvement to the Swedish detention laws. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wetterlöf, Matilda LU
supervisor
organization
alternative title
"It's pretty unbelievable that it's happening in a country like Sweden" - an interview study about the periods of remand and the use of restrictions in practice
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, Criminal law, Straffprocessrätt, Häktning, Restriktioner
language
Swedish
id
8908600
date added to LUP
2017-06-08 11:57:50
date last changed
2017-06-08 11:57:50
@misc{8908600,
 abstract   = {Sweden is one of very few countries that has no legislation limiting time on remand. In addition, restrictions are imposed regularly, which means that the remand prisoner essentially is completely isolated during the period of remand. For this, Sweden has received long-standing sharp international criticism. 

The purpose of the paper is to investigate the Swedish detention laws, with focus on the periods of remand and the use of restrictions. However, there has already been plenty written about this. The purpose is therefore furthermore to provide a more practical perspective and new empiricism to the debate, something that is carried out by the production of statistics and interviews. The interviews have been conducted with a prosecutor, a judge, a defence lawyer, staff at a remand prison, former and current remand prisoners, and relatives. These interviews aim for the reader to receive a valuable insight into how detention is carried out and experienced in reality.

The study and the interviews reveal information that allows some conclusions to be drawn. The problem is not necessarily that the periods of remand themselves are too long but that detention with restrictions, even if only for a short period of time, is harmful and leads to problems with the rule of law. Therefore, there is a problem regarding the use of restrictions being almost standardized. Four main improvements that can be made to reduce these problems are proposed. These are, first of all, that a time limit is introduced. Secondly, it is recommended that the two-year rule be removed. Thirdly, it is proposed that a higher requirement be applied for reporting individual restrictions. Fourthly, and lastly, recorded interrogations should be allowed to be adduced in order for an alleviation in restrictions to be announced sooner. These changes together should constitute a significant improvement to the Swedish detention laws.},
 author    = {Wetterlöf, Matilda},
 keyword   = {Straffrätt,Criminal law,Straffprocessrätt,Häktning,Restriktioner},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Det är rätt otroligt att det händer i ett land som Sverige" - en intervjustudie om häktningstiderna och restriktionsanvändningen i praktiken},
 year     = {2017},
}