Advanced

Räntebegreppet – framgent förlegat eller alltjämt allmängiltigt? - En studie av räntebegreppet och leasingavtal i svensk rätt

Karlström, Svante LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract
The Swedish income tax law’s definition of income is built on the concept of a net income from which a deduction has been made. Deductions shall be made for expenses that have been necessary for acquiring and maintaining income, and for interest expenses and capital losses. The last two should be deducted regardless if they are such expenses or not, and has therefore something of a unique position. Interest deductions have tended to be abused, in more or less advanced setups.

As a result of this, an EU-directive and an official report of the Swedish government have resides the last years (2016 and 2014), where the former prescribe and the latter suggests far-reaching limitations of the interest deductions, percentagewise. The problem... (More)
The Swedish income tax law’s definition of income is built on the concept of a net income from which a deduction has been made. Deductions shall be made for expenses that have been necessary for acquiring and maintaining income, and for interest expenses and capital losses. The last two should be deducted regardless if they are such expenses or not, and has therefore something of a unique position. Interest deductions have tended to be abused, in more or less advanced setups.

As a result of this, an EU-directive and an official report of the Swedish government have resides the last years (2016 and 2014), where the former prescribe and the latter suggests far-reaching limitations of the interest deductions, percentagewise. The problem is that there is no clear definition within Swedish tax law. When the deduction limitations become effective, there is thus a risk that corporations will try to categorize their interest expenses as something else. In these cases they will still be interest expenses in economic terms, but the contract will tell us something else. The Swedish committee on corporate taxation (Företagsskattekommittén) has therefore suggested that the accounting term ”financial costs” should stand model for the expenses that would be included in the deduction expenses. Within the new term, (shares of) rental and leasing expenses are included. The committee motivated this by saying that it is the lessor who has the financial cost and subsequently transfer those to the lessee in forms of rent payments.

With a legal dogmatic method, the Swedish definition of interest and leasing contracts are being reviewed in two separate descriptive chapters, with the purpose to examine the possibilities to subsume leasing costs in a wider interest definition, but also the possibilities to bypass the deduction limitation rules using leasing transactions. (Less)
Abstract (Swedish)
Den svenska skattelagens inkomstbegrepp bygger på att den beskattningsbara inkomsten motsvarar nettovärdet av en summa från vilken avdrag har gjorts. Avdrag ska göras för utgifter nödvändiga för att förvärva och bibehålla inkomster, samt för ränteutgifter och kapitalförluster. Sistnämnda ska dras av även om de inte är sådana utgifter, och intar således något av en särställning. Ränteavdragsrätten har tenderat att missbrukas för att minska företags beskattningsbara inkomst, genom mer eller mindre avancerade upplägg.

Som ett resultat av detta har det den senaste tillkommit ett EU-direktiv (2016) och en svensk utredning (2014), där förstnämnda föreskriver och sistnämnda föreslår en procentuellt stor begräsning av ränteavdragsrätten.... (More)
Den svenska skattelagens inkomstbegrepp bygger på att den beskattningsbara inkomsten motsvarar nettovärdet av en summa från vilken avdrag har gjorts. Avdrag ska göras för utgifter nödvändiga för att förvärva och bibehålla inkomster, samt för ränteutgifter och kapitalförluster. Sistnämnda ska dras av även om de inte är sådana utgifter, och intar således något av en särställning. Ränteavdragsrätten har tenderat att missbrukas för att minska företags beskattningsbara inkomst, genom mer eller mindre avancerade upplägg.

Som ett resultat av detta har det den senaste tillkommit ett EU-direktiv (2016) och en svensk utredning (2014), där förstnämnda föreskriver och sistnämnda föreslår en procentuellt stor begräsning av ränteavdragsrätten. Problemet är att det inte finns en tydlig definition av räntebegreppet i svensk skatterätt. När avdragsbegränsningarna träder i kraft finns det således en risk att företag försöker att kategorisera sina räntekostnader som någonting annat, som ekonomiskt fortfarande är ränta men som enligt avtalet är något annat. Svenska Företagsskattekommittén har därför föreslagit att redovisningstermen ”finansiella kostnader” ska stå modell för de kostnader som ska innefattas av avdragsbegränsningarna. Häri innefattas bland annat (delar av) hyres- och leasingkostnader. Företagsskattekommittén motiverar detta med att det är leasegivaren som står för de finansiella kostnaderna, som sedermera överförs på leasetagaren i form av hyresbetalningar.

Med en rättsdogmatisk metod så undersöks både räntebegreppets och leasingavtals karaktäristika i varsin deskriptiv del, med syftet att granska möjligheterna att inordna leasingkostnader under ett vidare räntebegrepp, men även möjligheterna att kringgå räntebegräsningsreglerna med hjälp av leasingtransaktioner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlström, Svante LU
supervisor
organization
alternative title
The definition of interest – an old hat about to scat? - A study regarding interest and leasing contracts in Swedish law
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
skatterätt, leasingavtal, räntebegreppet, Företagsskattekommittén
language
Swedish
id
8909017
date added to LUP
2017-06-08 11:24:36
date last changed
2017-06-08 11:24:36
@misc{8909017,
 abstract   = {The Swedish income tax law’s definition of income is built on the concept of a net income from which a deduction has been made. Deductions shall be made for expenses that have been necessary for acquiring and maintaining income, and for interest expenses and capital losses. The last two should be deducted regardless if they are such expenses or not, and has therefore something of a unique position. Interest deductions have tended to be abused, in more or less advanced setups. 

As a result of this, an EU-directive and an official report of the Swedish government have resides the last years (2016 and 2014), where the former prescribe and the latter suggests far-reaching limitations of the interest deductions, percentagewise. The problem is that there is no clear definition within Swedish tax law. When the deduction limitations become effective, there is thus a risk that corporations will try to categorize their interest expenses as something else. In these cases they will still be interest expenses in economic terms, but the contract will tell us something else. The Swedish committee on corporate taxation (Företagsskattekommittén) has therefore suggested that the accounting term ”financial costs” should stand model for the expenses that would be included in the deduction expenses. Within the new term, (shares of) rental and leasing expenses are included. The committee motivated this by saying that it is the lessor who has the financial cost and subsequently transfer those to the lessee in forms of rent payments.

With a legal dogmatic method, the Swedish definition of interest and leasing contracts are being reviewed in two separate descriptive chapters, with the purpose to examine the possibilities to subsume leasing costs in a wider interest definition, but also the possibilities to bypass the deduction limitation rules using leasing transactions.},
 author    = {Karlström, Svante},
 keyword   = {skatterätt,leasingavtal,räntebegreppet,Företagsskattekommittén},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Räntebegreppet – framgent förlegat eller alltjämt allmängiltigt? - En studie av räntebegreppet och leasingavtal i svensk rätt},
 year     = {2017},
}