Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Papperslösa barns rätt till utbildning : en undersökning om huruvida olika grundskolor inom Malmö stad uppfyller papperslösa barns rätt till en likvärdig utbildning i praktiken

Rasmussen, Nanna LU (2017) MRSG31 20171
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker hur väl papperslösa barns rätt till utbildning uppfylls i praktiken med utgångspunkt i Malmö stad och om medborgarskapet har någon inverkan för dess uppfyllande. För att få svar på dessa frågor har fyra olika grundskolor inom Malmö stad samt Anders Rubin, kommunalråd med beredningsansvar för skola och utbildning blivit intervjuade. Undersökningen genomförs således genom semistrukturerade intervjuer tillsammans med en kvalitativ innehållsanalys som metod. Utifrån regeringens och skolverkets kriterier om vad en likvärdig utbildning innebär belyses på vilket sätt skolorna tillgodoser principerna för papperslösa elever. Med hjälp av Martha Nussbaums kapacitetsteori kartläggs och synliggörs de omständigheter som gör att... (More)
Denna uppsats undersöker hur väl papperslösa barns rätt till utbildning uppfylls i praktiken med utgångspunkt i Malmö stad och om medborgarskapet har någon inverkan för dess uppfyllande. För att få svar på dessa frågor har fyra olika grundskolor inom Malmö stad samt Anders Rubin, kommunalråd med beredningsansvar för skola och utbildning blivit intervjuade. Undersökningen genomförs således genom semistrukturerade intervjuer tillsammans med en kvalitativ innehållsanalys som metod. Utifrån regeringens och skolverkets kriterier om vad en likvärdig utbildning innebär belyses på vilket sätt skolorna tillgodoser principerna för papperslösa elever. Med hjälp av Martha Nussbaums kapacitetsteori kartläggs och synliggörs de omständigheter som gör att skolorna antigen uppfyller delar av lagen eller brister i att uppfylla delar av lagen. Kapacitetsteorin konstaterar att även fast en lag kan vara fastställd teoretisk så behöver det inte betyda att lagen även är uppfylld i praktiken. I samband med Hanna Arendts teori om statslöshet belyses det på vilket sätt medborgarskapet har en innebörd av uppfyllandet av en likvärdig utbildning. Sammanfattningsvis är en likvärdig utbildning för papperslösa barn uppfylld inom vissa kriterier men inte inom andra. Problemet är till viss del grundat i medborgarskapets betydelse men de huvudsakliga problemen är bland annat grundat i bristande kunskap, kommunikation mellan kommunen och skolorna samt bristande riktlinjer och rutiner. Av den anledningen är uppsatsens slutsats att om dessa brister förbättras så ökar chanserna att uppnå en likvärdig utbildning för papperslösa elever. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rasmussen, Nanna LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20171
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
mänskliga rättigheter, papperslösa elever, likvärdig utbildning
language
Swedish
id
8909109
date added to LUP
2017-06-30 13:19:58
date last changed
2017-06-30 13:19:58
@misc{8909109,
 abstract   = {{Denna uppsats undersöker hur väl papperslösa barns rätt till utbildning uppfylls i praktiken med utgångspunkt i Malmö stad och om medborgarskapet har någon inverkan för dess uppfyllande. För att få svar på dessa frågor har fyra olika grundskolor inom Malmö stad samt Anders Rubin, kommunalråd med beredningsansvar för skola och utbildning blivit intervjuade. Undersökningen genomförs således genom semistrukturerade intervjuer tillsammans med en kvalitativ innehållsanalys som metod. Utifrån regeringens och skolverkets kriterier om vad en likvärdig utbildning innebär belyses på vilket sätt skolorna tillgodoser principerna för papperslösa elever. Med hjälp av Martha Nussbaums kapacitetsteori kartläggs och synliggörs de omständigheter som gör att skolorna antigen uppfyller delar av lagen eller brister i att uppfylla delar av lagen. Kapacitetsteorin konstaterar att även fast en lag kan vara fastställd teoretisk så behöver det inte betyda att lagen även är uppfylld i praktiken. I samband med Hanna Arendts teori om statslöshet belyses det på vilket sätt medborgarskapet har en innebörd av uppfyllandet av en likvärdig utbildning. Sammanfattningsvis är en likvärdig utbildning för papperslösa barn uppfylld inom vissa kriterier men inte inom andra. Problemet är till viss del grundat i medborgarskapets betydelse men de huvudsakliga problemen är bland annat grundat i bristande kunskap, kommunikation mellan kommunen och skolorna samt bristande riktlinjer och rutiner. Av den anledningen är uppsatsens slutsats att om dessa brister förbättras så ökar chanserna att uppnå en likvärdig utbildning för papperslösa elever.}},
 author    = {{Rasmussen, Nanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Papperslösa barns rätt till utbildning : en undersökning om huruvida olika grundskolor inom Malmö stad uppfyller papperslösa barns rätt till en likvärdig utbildning i praktiken}},
 year     = {{2017}},
}