Advanced

Human trafficking : en svensk representation av en global människorättskränkning

Nyström, Emma LU (2017) MRSG31 20171
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Human trafficking är ett världsomspännande problem som kränker individers mänskliga rättigheter och som även kränker deras värdighet som människor. Syftet med denna uppsats är att analysera och problematisera svenska myndigheters arbete kring trafficking. Trafficking är ett fenomen som kan uppfattas på många olika sätt. På grund av detta är det därför väsentligt att myndigheternas arbete är kompatibelt med hur verkligheten ser ut för att trafficking ska kunna stoppas. Analysen av myndigheterna har genomförts genom att med hjälp av Sule Tomkinson resonemang om problematiken med den rådande bilden av vad trafficking är och Carol Bacchis approach för att granska myndighetspolicys representation av ett problem. Uppsatsen är avgränsad till... (More)
Human trafficking är ett världsomspännande problem som kränker individers mänskliga rättigheter och som även kränker deras värdighet som människor. Syftet med denna uppsats är att analysera och problematisera svenska myndigheters arbete kring trafficking. Trafficking är ett fenomen som kan uppfattas på många olika sätt. På grund av detta är det därför väsentligt att myndigheternas arbete är kompatibelt med hur verkligheten ser ut för att trafficking ska kunna stoppas. Analysen av myndigheterna har genomförts genom att med hjälp av Sule Tomkinson resonemang om problematiken med den rådande bilden av vad trafficking är och Carol Bacchis approach för att granska myndighetspolicys representation av ett problem. Uppsatsen är avgränsad till Sverige och primärmaterialet består av nuvarande regerings Nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och Polismyndighetens Lägesrapport 17- människohandel med sexuella och andra ändamål. Motiveringen till att nyttja dessa två dokument som primärmaterial är att regeringen och Polismyndigheten är vitala instanser för Sveriges arbete mot trafficking. Analysen av Polismyndighetens rapport och regeringens nationella strategi har gjort för att kunna besvara hur trafficking som problem representeras hos svenska myndigheter samt om det går att genom Tomkinson problematisera den rådande bilden av trafficking i Sverige. Efter att ha analyserat berörda myndigheters representation av trafficking som problem går det att konstatera att det finns brister i representationen av trafficking. Brister som att trafficking likställs med sexuell exploatering och prostitution. Tillsammans med att andra former av trafficking så som tvångsarbete försummas. Det finns en problematik med regeringens respektive Polismyndighetens representation och bild av trafficking för att den upprätthåller samt bekräftar de normer som dominerar den globala uppfattningen om vad trafficking innebär. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyström, Emma LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20171
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Human Trafficking, representation, mänskliga rättigheter, tvångsarbete, prostitution, regeringen, Polismyndigheten, Sverige, sexuell exploatering, stereotyper, abolition.
language
Swedish
id
8909237
date added to LUP
2017-06-30 13:20:19
date last changed
2017-06-30 13:20:19
@misc{8909237,
 abstract   = {Human trafficking är ett världsomspännande problem som kränker individers mänskliga rättigheter och som även kränker deras värdighet som människor. Syftet med denna uppsats är att analysera och problematisera svenska myndigheters arbete kring trafficking. Trafficking är ett fenomen som kan uppfattas på många olika sätt. På grund av detta är det därför väsentligt att myndigheternas arbete är kompatibelt med hur verkligheten ser ut för att trafficking ska kunna stoppas. Analysen av myndigheterna har genomförts genom att med hjälp av Sule Tomkinson resonemang om problematiken med den rådande bilden av vad trafficking är och Carol Bacchis approach för att granska myndighetspolicys representation av ett problem. Uppsatsen är avgränsad till Sverige och primärmaterialet består av nuvarande regerings Nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och Polismyndighetens Lägesrapport 17- människohandel med sexuella och andra ändamål. Motiveringen till att nyttja dessa två dokument som primärmaterial är att regeringen och Polismyndigheten är vitala instanser för Sveriges arbete mot trafficking. Analysen av Polismyndighetens rapport och regeringens nationella strategi har gjort för att kunna besvara hur trafficking som problem representeras hos svenska myndigheter samt om det går att genom Tomkinson problematisera den rådande bilden av trafficking i Sverige. Efter att ha analyserat berörda myndigheters representation av trafficking som problem går det att konstatera att det finns brister i representationen av trafficking. Brister som att trafficking likställs med sexuell exploatering och prostitution. Tillsammans med att andra former av trafficking så som tvångsarbete försummas. Det finns en problematik med regeringens respektive Polismyndighetens representation och bild av trafficking för att den upprätthåller samt bekräftar de normer som dominerar den globala uppfattningen om vad trafficking innebär.},
 author    = {Nyström, Emma},
 keyword   = {Human Trafficking,representation,mänskliga rättigheter,tvångsarbete,prostitution,regeringen,Polismyndigheten,Sverige,sexuell exploatering,stereotyper,abolition.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Human trafficking : en svensk representation av en global människorättskränkning},
 year     = {2017},
}