Advanced

En bokbandshistorisk studie av band bundna av Christopher Richter, Johan Carl Caloander, Johan Gottlieb Ditzinger och Fredrik Wilhelm Statlander

Floser, Lena LU (2017) BBHK02 20171
Division of Book History
Abstract (Swedish)
Uppsatsen är en bokbandshistorisk studie med beskrivningar och jämförelser av tolv dekorerade helskinnband bundna i Hans Christopher Richters, Johan Carl Caloanders, Johan Gottlieb Ditzingers och Fredrik Wilhelm Statlanders verkstäder. Bokbanden är från upplysningstidens senare del och beskrivningarna är gjorda med tyngdpunkt på dekorationerna. En mall har använts för att underlätta jämförelsen. Uppsatsen innehåller ett terminologiavsnitt där termer beskrivs rörande bokbandets uppbyggnad, tekniker, material och dekorationer. Analysen visar att det finns tydliga likheter mellan flera av banden men det finns också saker som skiljer dem åt. Genom att använda lämpliga termer och mallar kan man hitta strukturer utifrån vilka det är möjligt att... (More)
Uppsatsen är en bokbandshistorisk studie med beskrivningar och jämförelser av tolv dekorerade helskinnband bundna i Hans Christopher Richters, Johan Carl Caloanders, Johan Gottlieb Ditzingers och Fredrik Wilhelm Statlanders verkstäder. Bokbanden är från upplysningstidens senare del och beskrivningarna är gjorda med tyngdpunkt på dekorationerna. En mall har använts för att underlätta jämförelsen. Uppsatsen innehåller ett terminologiavsnitt där termer beskrivs rörande bokbandets uppbyggnad, tekniker, material och dekorationer. Analysen visar att det finns tydliga likheter mellan flera av banden men det finns också saker som skiljer dem åt. Genom att använda lämpliga termer och mallar kan man hitta strukturer utifrån vilka det är möjligt att göra en bandanalys och dra slutsatser. Denna analys kan man sedan använda för att sätta bandet i ett större sammanhang. (Less)
Abstract
The essay is a bookhistorical study with descriptions and comparisons of twelve decorated bookbindings bound in the workshops of Hans Christopher Richter, Johan Carl Caloander, Johan Gottlieb Ditzinger and Fredrik Wilhelm Statlander. The bookbindings is from the later part of the enlightenment and the descriptions are made with the emphasis on the decorations. A template has been used to facilitate comparison. The essay contains a terminology section describing terms regarding the structure, techniques, materials and decorations of the bookbindings. The analysis show that there are clear similarities between several of the bindings but there are also things that separate them. Using appropriate terms and templates, you can find structures... (More)
The essay is a bookhistorical study with descriptions and comparisons of twelve decorated bookbindings bound in the workshops of Hans Christopher Richter, Johan Carl Caloander, Johan Gottlieb Ditzinger and Fredrik Wilhelm Statlander. The bookbindings is from the later part of the enlightenment and the descriptions are made with the emphasis on the decorations. A template has been used to facilitate comparison. The essay contains a terminology section describing terms regarding the structure, techniques, materials and decorations of the bookbindings. The analysis show that there are clear similarities between several of the bindings but there are also things that separate them. Using appropriate terms and templates, you can find structures that allow you to make an analysis of the binding and draw conclusions. This analysis can then be used to put the binding in a broader context. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Floser, Lena LU
supervisor
organization
course
BBHK02 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bokband, bokbandsdekorationer, bokbandstermer, bokhistoria, book history, bookbinding decorations, bookbinding terms, bookbindings, Caloander, Ditzinger, kungliga bokband, leather bindings, Richter, royal bindings, skinnband, Statlander
language
Swedish
id
8909486
date added to LUP
2017-08-14 10:37:12
date last changed
2017-08-14 10:37:12
@misc{8909486,
 abstract   = {The essay is a bookhistorical study with descriptions and comparisons of twelve decorated bookbindings bound in the workshops of Hans Christopher Richter, Johan Carl Caloander, Johan Gottlieb Ditzinger and Fredrik Wilhelm Statlander. The bookbindings is from the later part of the enlightenment and the descriptions are made with the emphasis on the decorations. A template has been used to facilitate comparison. The essay contains a terminology section describing terms regarding the structure, techniques, materials and decorations of the bookbindings. The analysis show that there are clear similarities between several of the bindings but there are also things that separate them. Using appropriate terms and templates, you can find structures that allow you to make an analysis of the binding and draw conclusions. This analysis can then be used to put the binding in a broader context.},
 author    = {Floser, Lena},
 keyword   = {bokband,bokbandsdekorationer,bokbandstermer,bokhistoria,book history,bookbinding decorations,bookbinding terms,bookbindings,Caloander,Ditzinger,kungliga bokband,leather bindings,Richter,royal bindings,skinnband,Statlander},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En bokbandshistorisk studie av band bundna av Christopher Richter, Johan Carl Caloander, Johan Gottlieb Ditzinger och Fredrik Wilhelm Statlander},
 year     = {2017},
}