Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Danske skrivebøger gennem 300 år

Larsen, Niels Erik LU (2017) BBHK02 20171
Division of Book History
Abstract (Danish)
Opgaven beskriver de danske skrivebøgers udvikling gennem 300 år fra 1579 til 1880. Det teoretiske og metodiske fundament for beskrivelsen er især Robert Darntons communication circuit og analytisk bibliografi. De ældste danske skrivebøger er såkaldte Schreibmei¬ster¬bücher, henvendt til personer der skal arbejde professionelt med skrivning. Fra slutningen af 1700-tallet er det imidlertid behovet for al-mueskolens skriveundervisning, som sætter sit præg på udviklingen af skrivebøger, dels ved udgivelsen af forskiftsbøger til brug i undervis¬ningen, dels ved pædagogiske udgivelser for skolernes skrivelærere. Skrivebøgerne udgør en teknisk udfordring idet det med datidens teknik oftest ikke er muligt at integrere illustrationerne af... (More)
Opgaven beskriver de danske skrivebøgers udvikling gennem 300 år fra 1579 til 1880. Det teoretiske og metodiske fundament for beskrivelsen er især Robert Darntons communication circuit og analytisk bibliografi. De ældste danske skrivebøger er såkaldte Schreibmei¬ster¬bücher, henvendt til personer der skal arbejde professionelt med skrivning. Fra slutningen af 1700-tallet er det imidlertid behovet for al-mueskolens skriveundervisning, som sætter sit præg på udviklingen af skrivebøger, dels ved udgivelsen af forskiftsbøger til brug i undervis¬ningen, dels ved pædagogiske udgivelser for skolernes skrivelærere. Skrivebøgerne udgør en teknisk udfordring idet det med datidens teknik oftest ikke er muligt at integrere illustrationerne af håndskriften i den typografiske tekst. Det er tydeligt at udgivelserne af skrivebøger afspejler udviklingen hen mod en skole hvor undervisningen i skrivefærdigheder efterhånden bliver en fast bestanddel af den danske grundskole. Ligeledes er bogdesignet præget af en udvikling hvad angår format og skrifttypevalg, ligesom tekniske udviklinger kan ses fx ved illustrationsteknik og papirkvalitet. (Less)
Abstract
The paper describes the development of the Danish writing primers through 300 years from 1579 to 1880. The theoretical and methodological basis for the description is, in particular, Robert Darnton's communication circuit and analytical bibliography. The oldest Danish specimen books are the so-called Schreibmeisterbücher, addressed to people who need to work professionally with writing. However, from the late eighteenth century, the need for teaching writing also in the primary school causes the publication, partly of copy books for teaching penmanship and partly of publications for the instruction of school teachers. The writing books represent a technical challenge, because with the technology of the time it is often not possible to... (More)
The paper describes the development of the Danish writing primers through 300 years from 1579 to 1880. The theoretical and methodological basis for the description is, in particular, Robert Darnton's communication circuit and analytical bibliography. The oldest Danish specimen books are the so-called Schreibmeisterbücher, addressed to people who need to work professionally with writing. However, from the late eighteenth century, the need for teaching writing also in the primary school causes the publication, partly of copy books for teaching penmanship and partly of publications for the instruction of school teachers. The writing books represent a technical challenge, because with the technology of the time it is often not possible to integrate the illustrations of writing into the typographic text. It is obvious that the publishing of writing books reflects the development towards a school where teaching in writing skills gradually becomes a constituent part of the Danish elementary school. Similarly, the book design is characterized by a development in terms of format and font selection, as well as technical developments, for example, of illustration techniques and paper quality. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsen, Niels Erik LU
supervisor
organization
course
BBHK02 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bokhistoria, book history, skrivböcker, skrivandes historia i Danmark, bibliografi, bibliography, Robert Darnton, Schreibmeisterbücher, bogillustration, communication circuit, typografi, typography, skrivstil, skrivning
language
Danish
id
8909538
date added to LUP
2017-08-14 10:37:31
date last changed
2017-08-14 10:37:31
@misc{8909538,
 abstract   = {{The paper describes the development of the Danish writing primers through 300 years from 1579 to 1880. The theoretical and methodological basis for the description is, in particular, Robert Darnton's communication circuit and analytical bibliography. The oldest Danish specimen books are the so-called Schreibmeisterbücher, addressed to people who need to work professionally with writing. However, from the late eighteenth century, the need for teaching writing also in the primary school causes the publication, partly of copy books for teaching penmanship and partly of publications for the instruction of school teachers. The writing books represent a technical challenge, because with the technology of the time it is often not possible to integrate the illustrations of writing into the typographic text. It is obvious that the publishing of writing books reflects the development towards a school where teaching in writing skills gradually becomes a constituent part of the Danish elementary school. Similarly, the book design is characterized by a development in terms of format and font selection, as well as technical developments, for example, of illustration techniques and paper quality.}},
 author    = {{Larsen, Niels Erik}},
 language   = {{dan}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Danske skrivebøger gennem 300 år}},
 year     = {{2017}},
}