Advanced

Effektivitet och sammanhållning i grupp - En studie av poliser i yttre tjänst

Wallgren, Niklas LU and Krill, Julia LU (2017) PSYK11 20171
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med den här studien var att undersöka sambandet mellan kohesion (sammanhållning) och effektivitet i arbetsgrupper, vilket mättes i enkätundersökning med en svensk översättning av Group Environment Questionnaire - Work Team Version och Team Effectiveness Scale. Studien ville undersöka i vilken grad upplevd kohesion korrelerar med upplevd effektivitet inom arbetsgrupper på en polisstation med poliser i yttre tjänst. Delsyften var även att undersöka hur kohesion kan förstås i förhållande till polisens yrkeskultur, samt vad som kan anses vara effektivitet inom polisen som organisation och för poliser i yttre tjänst. Antalet deltagare var 41, samtliga yrkesverksamma poliser i yttre tjänst på samma polisstation i en svensk stad.... (More)
Syftet med den här studien var att undersöka sambandet mellan kohesion (sammanhållning) och effektivitet i arbetsgrupper, vilket mättes i enkätundersökning med en svensk översättning av Group Environment Questionnaire - Work Team Version och Team Effectiveness Scale. Studien ville undersöka i vilken grad upplevd kohesion korrelerar med upplevd effektivitet inom arbetsgrupper på en polisstation med poliser i yttre tjänst. Delsyften var även att undersöka hur kohesion kan förstås i förhållande till polisens yrkeskultur, samt vad som kan anses vara effektivitet inom polisen som organisation och för poliser i yttre tjänst. Antalet deltagare var 41, samtliga yrkesverksamma poliser i yttre tjänst på samma polisstation i en svensk stad. Resultatet visade en stark korrelation (r = .792) mellan uppgiftsorienterad kohesion och övergripande effektivitet. Social kohesion korrelerade medelstarkt med alla delskalor inom effektivitet (från r = .423 till r = .478). Individuell attraktion till gruppen korrelerade endast signifikant med effektivitetsskalan “förändring” (r = .398). Det starka sambandet mellan uppgiftsorienterad kohesion och övergripande effektivitet kan förstås genom den starka lagandan i polisens yrkeskultur, vilken är jämförbar med den i idrottslag. Undersökningen visar inte i vilken riktning sambandet går. Effektivitet inom polisen diskuteras som ett komplext begrepp. (Less)
Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between cohesion and efficiency in work teams, as measured by a Swedish translation of the Group Environment Questionnaire - Work Team Version and Team Effectiveness Scale. The study examined in which extent perceived cohesion correlates with perceived efficiency within workgroups at a police station with policemen working on the field. A part of the purpose was also to investigate how cohesion can be understood in relation to the professional culture of the police, and what can be considered as effectiveness within the police as an organization and for polices working on the field. The number of participants was 41, all policemen working on the field at the same police station... (More)
The purpose of this study was to investigate the relationship between cohesion and efficiency in work teams, as measured by a Swedish translation of the Group Environment Questionnaire - Work Team Version and Team Effectiveness Scale. The study examined in which extent perceived cohesion correlates with perceived efficiency within workgroups at a police station with policemen working on the field. A part of the purpose was also to investigate how cohesion can be understood in relation to the professional culture of the police, and what can be considered as effectiveness within the police as an organization and for polices working on the field. The number of participants was 41, all policemen working on the field at the same police station in a Swedish city. The result showed a strong correlation (r = .792) between task oriented cohesion and overall efficiency. Social cohesion had a medium strong correlation with all subscales of efficiency (from r = .423 to r = .478). Individual attraction to the group correlated significant only with the subscale "change" of efficiency (r = .398). The strong link between task-oriented cohesion and overall efficiency can be understood through the strong team spirit within the professional culture of the police, which is comparable to that in sports team. The survey does not show the direction of the relationship. Efficiency within the police is discussed as a complex term. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallgren, Niklas LU and Krill, Julia LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kohesion, sammanhållning, effektivitet, yrkeskultur, grupper, prestation, polisen, Group Environment Questionnaire - Work Team Version, Team Effectiveness Scale.
language
Swedish
id
8909584
date added to LUP
2017-06-07 09:11:06
date last changed
2017-06-07 09:11:06
@misc{8909584,
 abstract   = {The purpose of this study was to investigate the relationship between cohesion and efficiency in work teams, as measured by a Swedish translation of the Group Environment Questionnaire - Work Team Version and Team Effectiveness Scale. The study examined in which extent perceived cohesion correlates with perceived efficiency within workgroups at a police station with policemen working on the field. A part of the purpose was also to investigate how cohesion can be understood in relation to the professional culture of the police, and what can be considered as effectiveness within the police as an organization and for polices working on the field. The number of participants was 41, all policemen working on the field at the same police station in a Swedish city. The result showed a strong correlation (r = .792) between task oriented cohesion and overall efficiency. Social cohesion had a medium strong correlation with all subscales of efficiency (from r = .423 to r = .478). Individual attraction to the group correlated significant only with the subscale "change" of efficiency (r = .398). The strong link between task-oriented cohesion and overall efficiency can be understood through the strong team spirit within the professional culture of the police, which is comparable to that in sports team. The survey does not show the direction of the relationship. Efficiency within the police is discussed as a complex term.},
 author    = {Wallgren, Niklas and Krill, Julia},
 keyword   = {Kohesion,sammanhållning,effektivitet,yrkeskultur,grupper,prestation,polisen,Group Environment Questionnaire - Work Team Version,Team Effectiveness Scale.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effektivitet och sammanhållning i grupp - En studie av poliser i yttre tjänst},
 year     = {2017},
}