Advanced

En lektion i Svenskhet - en kritisk diskursanalys av hur Sverige presenteras i introduktionsmaterial för personer som är nya i Sverige

Hartnor, Sofie LU and Pettersson, Katharina LU (2017) SOCK04 20171
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
I föreliggande socialpsykologiska studie har vi undersökt vad som belyses som central delar av “svenskhet” i introduktionsmaterial till personer som är nya i Sverige, utifrån ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt med kritisk diskursanalys som verktyg. Utifrån från denna forskningsansats betraktades kunskap och förgivettagna antaganden om världen som kulturellt och socialt betingade konstruktioner, där språk är en utav de viktigaste byggstenarna. Språkanvändning och social praktik skapar mening, vilket påverkar hur vi tolkar världen, samtidigt som världen påverkar hur vi använder språket. I vår analys såg vi att “svenskhet” formulerades genom att “svenskar” och ”Sverige” gjordes till en kulturell gemenskap och tilldelades särskilda... (More)
I föreliggande socialpsykologiska studie har vi undersökt vad som belyses som central delar av “svenskhet” i introduktionsmaterial till personer som är nya i Sverige, utifrån ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt med kritisk diskursanalys som verktyg. Utifrån från denna forskningsansats betraktades kunskap och förgivettagna antaganden om världen som kulturellt och socialt betingade konstruktioner, där språk är en utav de viktigaste byggstenarna. Språkanvändning och social praktik skapar mening, vilket påverkar hur vi tolkar världen, samtidigt som världen påverkar hur vi använder språket. I vår analys såg vi att “svenskhet” formulerades genom att “svenskar” och ”Sverige” gjordes till en kulturell gemenskap och tilldelades särskilda egenskaper, värderingar och utseendemässiga likheter. Konstruktioner av “svenskhet” blev också möjliga genom jämförelser med mer eller mindre uttalade “andra”. Konstruktionerna placerade in “svenskar” och “Sverige” i ett föreställt “modernt, vitt, västerländskt” ideal där “svenskhet” fick en normerande position. Vi kunde läsa materialet som en manifestation av “svenskhet” eller majoritetssamhällets självförståelse. (Less)
Abstract
In this social psychology study, we have examined the central parts of "swedishness" as they are presented in introductory material to people who are new in Sweden, based on a social constructionist approach with critical discourse analysis as tools. Knowledge and precomposed assumptions about the world were regarded as cultural and social constructions, where language is one of the most important building blocks. Language and social practices creates meaning, which affects how we interpret the world, while the world affects how we use language. In our analysis, we saw that "swedishness" was produced by "Swedes" and "Sweden" being made into a cultural community and assigned specific qualities, values and appearance similarities.... (More)
In this social psychology study, we have examined the central parts of "swedishness" as they are presented in introductory material to people who are new in Sweden, based on a social constructionist approach with critical discourse analysis as tools. Knowledge and precomposed assumptions about the world were regarded as cultural and social constructions, where language is one of the most important building blocks. Language and social practices creates meaning, which affects how we interpret the world, while the world affects how we use language. In our analysis, we saw that "swedishness" was produced by "Swedes" and "Sweden" being made into a cultural community and assigned specific qualities, values and appearance similarities. Constructions of "swedishness" were made possible through comparisons with more or less defined "others". "Swedes" and "Sweden" were placed in an imagined "modern, white, western" ideal and a normative position associated with normality and desirability. We could read the
material as a manifestation of "Swedishness" or mainstream society’s understanding of itself. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hartnor, Sofie LU and Pettersson, Katharina LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kritisk diskursanalys, socialkonstruktionism, nationalitet, svenskhet
language
Swedish
id
8909640
date added to LUP
2017-06-07 14:54:23
date last changed
2017-06-07 14:54:23
@misc{8909640,
 abstract   = {In this social psychology study, we have examined the central parts of "swedishness" as they are presented in introductory material to people who are new in Sweden, based on a social constructionist approach with critical discourse analysis as tools. Knowledge and precomposed assumptions about the world were regarded as cultural and social constructions, where language is one of the most important building blocks. Language and social practices creates meaning, which affects how we interpret the world, while the world affects how we use language. In our analysis, we saw that "swedishness" was produced by "Swedes" and "Sweden" being made into a cultural community and assigned specific qualities, values and appearance similarities. Constructions of "swedishness" were made possible through comparisons with more or less defined "others". "Swedes" and "Sweden" were placed in an imagined "modern, white, western" ideal and a normative position associated with normality and desirability. We could read the
material as a manifestation of "Swedishness" or mainstream society’s understanding of itself.},
 author    = {Hartnor, Sofie and Pettersson, Katharina},
 keyword   = {kritisk diskursanalys,socialkonstruktionism,nationalitet,svenskhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En lektion i Svenskhet - en kritisk diskursanalys av hur Sverige presenteras i introduktionsmaterial för personer som är nya i Sverige},
 year     = {2017},
}