Advanced

Budget- och skuldrådgivarens yrkesroll: om professionella normer, nätverk och handlingsfrihet

Bottne, Annelie LU (2017) SOCK04 20171
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Denna uppsats intresserar sig för yrkesgruppen budget- och skuldrådgivare som är en liten och relativt ny yrkesgrupp i Sverige. Sveriges kommuner är skyldiga att tillhandahålla budget- och skuldrådgivning men möjligheten till stöd och rådgivning varierar mellan kommunerna och budget- och skuldrådgivarna arbetar under olika förutsättningar. Detta beror på att det är upp till varje kommun att själv välja hur verksamheten organiseras. Uppsatsens problemformulering utgår från hur budget- och skuldrådgivarens yrkesroll skapas och upprätthålls. Syftet med studien är att förstå under vilka förutsättningar budget- och skuldrådgivare skapar och upprätthåller sin yrkesroll, samt hur yrkesrollen kan förstås utifrån handlingsutrymmet som tjänstemän... (More)
Denna uppsats intresserar sig för yrkesgruppen budget- och skuldrådgivare som är en liten och relativt ny yrkesgrupp i Sverige. Sveriges kommuner är skyldiga att tillhandahålla budget- och skuldrådgivning men möjligheten till stöd och rådgivning varierar mellan kommunerna och budget- och skuldrådgivarna arbetar under olika förutsättningar. Detta beror på att det är upp till varje kommun att själv välja hur verksamheten organiseras. Uppsatsens problemformulering utgår från hur budget- och skuldrådgivarens yrkesroll skapas och upprätthålls. Syftet med studien är att förstå under vilka förutsättningar budget- och skuldrådgivare skapar och upprätthåller sin yrkesroll, samt hur yrkesrollen kan förstås utifrån handlingsutrymmet som tjänstemän ibland har när det gäller att påverka implementering av policy inom offentlig verksamhet. Syftet med studien är även att förstå hur yrkesföreningen bidrar till att budget- och skuldrådgivare skapar och upprätthåller en gemensam yrkesidentitet. Studien utgår från följande frågeställningar:
- Vilka förutsättningar bidrar till att skapa och upprätthålla budget- och skuldrådgivarens yrkesroll?
- Hur kan yrkesrollen förstås utifrån handlingsutrymmet att påverka implementering av policy som finns inom offentlig verksamhet?
- Vilken roll har yrkesföreningen i skapande och upprätthållande av budget- och skuldrådgivarnas yrkesidentitet?

Empiri har samlats in genom kvalitativa intervjuer med budget- och skuldrådgivare. Analysen visar att både den enskilde budget- och skuldrådgivaren och yrkeskårens yrkesförening är delaktiga i att skapa och upprätthålla yrkesrollen och yrkesidentiteten, framförallt genom de nätverk som intervjupersonerna är delaktiga i. Det finns handlingsfrihet i yrkesutövningen som gör det möjligt för intervjupersonerna att välja hur de arbetar och förhåller sig till olika frågor, vilket även detta bidrar till att skapa och upprätthålla yrkesrollen och yrkesidentiteten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bottne, Annelie LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
budget- och skuldrådgivare, professionella normer, nätverk, yrkesidentitet
language
Swedish
id
8909750
date added to LUP
2017-06-12 12:48:11
date last changed
2017-06-12 12:48:11
@misc{8909750,
 abstract   = {Denna uppsats intresserar sig för yrkesgruppen budget- och skuldrådgivare som är en liten och relativt ny yrkesgrupp i Sverige. Sveriges kommuner är skyldiga att tillhandahålla budget- och skuldrådgivning men möjligheten till stöd och rådgivning varierar mellan kommunerna och budget- och skuldrådgivarna arbetar under olika förutsättningar. Detta beror på att det är upp till varje kommun att själv välja hur verksamheten organiseras. Uppsatsens problemformulering utgår från hur budget- och skuldrådgivarens yrkesroll skapas och upprätthålls. Syftet med studien är att förstå under vilka förutsättningar budget- och skuldrådgivare skapar och upprätthåller sin yrkesroll, samt hur yrkesrollen kan förstås utifrån handlingsutrymmet som tjänstemän ibland har när det gäller att påverka implementering av policy inom offentlig verksamhet. Syftet med studien är även att förstå hur yrkesföreningen bidrar till att budget- och skuldrådgivare skapar och upprätthåller en gemensam yrkesidentitet. Studien utgår från följande frågeställningar: 
- Vilka förutsättningar bidrar till att skapa och upprätthålla budget- och skuldrådgivarens yrkesroll? 
- Hur kan yrkesrollen förstås utifrån handlingsutrymmet att påverka implementering av policy som finns inom offentlig verksamhet?
- Vilken roll har yrkesföreningen i skapande och upprätthållande av budget- och skuldrådgivarnas yrkesidentitet?

Empiri har samlats in genom kvalitativa intervjuer med budget- och skuldrådgivare. Analysen visar att både den enskilde budget- och skuldrådgivaren och yrkeskårens yrkesförening är delaktiga i att skapa och upprätthålla yrkesrollen och yrkesidentiteten, framförallt genom de nätverk som intervjupersonerna är delaktiga i. Det finns handlingsfrihet i yrkesutövningen som gör det möjligt för intervjupersonerna att välja hur de arbetar och förhåller sig till olika frågor, vilket även detta bidrar till att skapa och upprätthålla yrkesrollen och yrkesidentiteten.},
 author    = {Bottne, Annelie},
 keyword   = {budget- och skuldrådgivare,professionella normer,nätverk,yrkesidentitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Budget- och skuldrådgivarens yrkesroll: om professionella normer, nätverk och handlingsfrihet},
 year     = {2017},
}