Advanced

Kokboken - utgivning, inriktning och uttryck under 40 år

Bonde, Maria LU (2017) BBHK02 20171
Division of Book History
Abstract (Swedish)
Sedan 1970-talet har antalet kokböcker ökat markant på den svenska bokmarknaden. Undersökningen tittar närmare på hur kokboken förändrats i fråga om utgivning, inriktning och uttryck under perioden 1976-2015. Detta innefattar också en strävan efter att söka förstå vad som kan ha föranlett den kraftiga expansionen. Utifrån ett textsociologiskt perspektiv har en kvantitativ undersökning utförts baserad på uppgifter i Kungliga bibliotekets databas Nationalbibliografin. Undersökningen innefattar också en kvalitativ analys av fem olika upplagor av Kooperativa Förbundets Vår kokbok. Den kvalitativa delen i undersökningen har utförts genom en bibliografisk jämförelse, med hjälp av den deskriptiva och analytiska bibliografins termer. Resultatet... (More)
Sedan 1970-talet har antalet kokböcker ökat markant på den svenska bokmarknaden. Undersökningen tittar närmare på hur kokboken förändrats i fråga om utgivning, inriktning och uttryck under perioden 1976-2015. Detta innefattar också en strävan efter att söka förstå vad som kan ha föranlett den kraftiga expansionen. Utifrån ett textsociologiskt perspektiv har en kvantitativ undersökning utförts baserad på uppgifter i Kungliga bibliotekets databas Nationalbibliografin. Undersökningen innefattar också en kvalitativ analys av fem olika upplagor av Kooperativa Förbundets Vår kokbok. Den kvalitativa delen i undersökningen har utförts genom en bibliografisk jämförelse, med hjälp av den deskriptiva och analytiska bibliografins termer. Resultatet visar på en markant ökning under perioden, och hur detta kan relateras till samhälleliga förändringar och teknisk utveckling. Den visar också hur kokböckernas uttryck gått från instruerande till inspirerande. (Less)
Abstract
Since the 1970s, the number of cookbooks has increased significantly in the Swedish book market. The thesis looks at how the cookbook has changed in terms of publishing, focus and expression during the period 1976-2015. This also includes an endeavor to understand what might have caused the huge expansion. Based on a text sociological perspective, a quantitative survey has been conducted based on data in the Royal Library database Nationalbibliografin. The survey also includes a qualitative analysis of five different editions of Vår Kokbok. The qualitative part of the survey has been carried out through a bibliographic comparison, using the terms of the descriptive and analytical bibliography. The result shows a significant increase during... (More)
Since the 1970s, the number of cookbooks has increased significantly in the Swedish book market. The thesis looks at how the cookbook has changed in terms of publishing, focus and expression during the period 1976-2015. This also includes an endeavor to understand what might have caused the huge expansion. Based on a text sociological perspective, a quantitative survey has been conducted based on data in the Royal Library database Nationalbibliografin. The survey also includes a qualitative analysis of five different editions of Vår Kokbok. The qualitative part of the survey has been carried out through a bibliographic comparison, using the terms of the descriptive and analytical bibliography. The result shows a significant increase during the period, and how this can be related to social change and technological development. It also shows how the expressions of the cookbooks has went from giving instructions to inspire. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bonde, Maria LU
supervisor
organization
course
BBHK02 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bokhistoria, kokböcker, matlagning, Vår kokbok, bokmarknad, textsociologi, deskriptiv bibliografi, analytisk bibliografi, bookhistory, cookbooks, cooking, bookmarket, text sociology, descriptive bibliography, analytical bibliography
language
Swedish
id
8909784
date added to LUP
2017-08-14 10:36:51
date last changed
2017-08-14 10:36:51
@misc{8909784,
 abstract   = {Since the 1970s, the number of cookbooks has increased significantly in the Swedish book market. The thesis looks at how the cookbook has changed in terms of publishing, focus and expression during the period 1976-2015. This also includes an endeavor to understand what might have caused the huge expansion. Based on a text sociological perspective, a quantitative survey has been conducted based on data in the Royal Library database Nationalbibliografin. The survey also includes a qualitative analysis of five different editions of Vår Kokbok. The qualitative part of the survey has been carried out through a bibliographic comparison, using the terms of the descriptive and analytical bibliography. The result shows a significant increase during the period, and how this can be related to social change and technological development. It also shows how the expressions of the cookbooks has went from giving instructions to inspire.},
 author    = {Bonde, Maria},
 keyword   = {bokhistoria,kokböcker,matlagning,Vår kokbok,bokmarknad,textsociologi,deskriptiv bibliografi,analytisk bibliografi,bookhistory,cookbooks,cooking,bookmarket,text sociology,descriptive bibliography,analytical bibliography},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kokboken - utgivning, inriktning och uttryck under 40 år},
 year     = {2017},
}