Advanced

Brandteknisk riskvärdering av Söderslättshallen i Trelleborg

Ammitzböll, Charlotte LU ; Ekvall, Louise LU ; Mörtlund, Tobias LU and Osman, Mohamoud LU (2017) VBR054 20171
Division of Fire Safety Engineering
Abstract
The main purpose of this work was to examine the egress safety at Söderslättshallen in Trelleborg in case of fire.

A visit to Söderslättshallen was performed and scenarios were made. A rough analysis was done and a deeper analysis was made for chosen sceneries. Rooms that was interesting: Pingisfoajén, storage outside the changing room and sports shooting venue. Further analysis was made with FDS and Pathfinder.

For all the analysed scenarios, the egress safety cannot be guaranteed. Solutions were suggested to improve this in all the scenarios. The solutions are diversified in both economic and practical aspects.

The solutions in Pingisfoajén are valid only during special conditions, but those for the storage and the sports... (More)
The main purpose of this work was to examine the egress safety at Söderslättshallen in Trelleborg in case of fire.

A visit to Söderslättshallen was performed and scenarios were made. A rough analysis was done and a deeper analysis was made for chosen sceneries. Rooms that was interesting: Pingisfoajén, storage outside the changing room and sports shooting venue. Further analysis was made with FDS and Pathfinder.

For all the analysed scenarios, the egress safety cannot be guaranteed. Solutions were suggested to improve this in all the scenarios. The solutions are diversified in both economic and practical aspects.

The solutions in Pingisfoajén are valid only during special conditions, but those for the storage and the sports shooting venue are generally valid. (Less)
Abstract (Swedish)
I detta arbete genomfördes en brandteknisk riskvärdering av Söderslättshallen i Trelleborg. Syftet med detta arbete var att utvärdera personsäkerheten.

Ett platsbesök genomfördes och scenarier sammanställdes. En grovanalys gjordes och en djupare analys gjordes av för utvalda scenarier. Lokaler som bedömdes intressanta var: Pingisfoajén, utrymningskorridor utanför omklädningsrum vid ishall samt sportskyttelokal. Analyser gjordes med hjälp av datorprogrammen FDS och Pathfinder, vilka gav en fingervisning om de verkliga resultaten.

För scenariot brand i Pingisfoajén i samband med övernattning kan personsäkerheten inte garanteras. För övernattning bör därför annan del av verksamheten användas, som till exempel A- eller B-hall. Det ska... (More)
I detta arbete genomfördes en brandteknisk riskvärdering av Söderslättshallen i Trelleborg. Syftet med detta arbete var att utvärdera personsäkerheten.

Ett platsbesök genomfördes och scenarier sammanställdes. En grovanalys gjordes och en djupare analys gjordes av för utvalda scenarier. Lokaler som bedömdes intressanta var: Pingisfoajén, utrymningskorridor utanför omklädningsrum vid ishall samt sportskyttelokal. Analyser gjordes med hjälp av datorprogrammen FDS och Pathfinder, vilka gav en fingervisning om de verkliga resultaten.

För scenariot brand i Pingisfoajén i samband med övernattning kan personsäkerheten inte garanteras. För övernattning bör därför annan del av verksamheten användas, som till exempel A- eller B-hall. Det ska dock noteras att i detta arbete har det inte genomförts någon undersökning av dessa hallar, vilket bör genomföras innan övernattning sker i dessa lokaler

För scenariot brand i utrymningskorridor utanför omklädningsrummen intill ishall dras slutsatsen att personsäkerheten inte kan garanteras. Åtgärder bör göras för att minska brandbelastningen (flytta förråden) eller minska risken för anlagd brand (täcka för förråden med gipsskiva).

För scenariot sportskyttelokal anses personsäkerheten inte vara tillfredställande för alla i lokalen. För att minska brandrisken föreslås följande åtgärdsförslag.
• Byta ut träpanelen eller klä in den med till exempel gips
• Flytta hyllorna för att minska sannolikheten för antändning eller
• Byta ut skjutstöden till ett material med mindre energiinnehåll

Följande åtgärdsförslag ges för att förbättra utrymningsmöjligheterna.
• Dra ner den tillfälliga korridoren mot väggen för att avskilja de 2 skyttelokalerna, skyttegrupp 2 kan utrymma via utrymningsväg 2, se figur 30.
• Öppna upp nödutgången längst in – slippa utrymma genom tillfällig korridor (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ammitzböll, Charlotte LU ; Ekvall, Louise LU ; Mörtlund, Tobias LU and Osman, Mohamoud LU
supervisor
organization
alternative title
Fire risk assessment of Söderslättshallen in Trelleborg
course
VBR054 20171
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
Idrottshall, Söderslättshallen, brandteknisk riskvärdering, FDS, utrymning, Pathfinder.
report number
9499
language
Swedish
id
8910766
date added to LUP
2017-06-09 15:23:00
date last changed
2017-06-09 15:23:00
@misc{8910766,
 abstract   = {The main purpose of this work was to examine the egress safety at Söderslättshallen in Trelleborg in case of fire.

A visit to Söderslättshallen was performed and scenarios were made. A rough analysis was done and a deeper analysis was made for chosen sceneries. Rooms that was interesting: Pingisfoajén, storage outside the changing room and sports shooting venue. Further analysis was made with FDS and Pathfinder.

For all the analysed scenarios, the egress safety cannot be guaranteed. Solutions were suggested to improve this in all the scenarios. The solutions are diversified in both economic and practical aspects.

The solutions in Pingisfoajén are valid only during special conditions, but those for the storage and the sports shooting venue are generally valid.},
 author    = {Ammitzböll, Charlotte and Ekvall, Louise and Mörtlund, Tobias and Osman, Mohamoud},
 keyword   = {Idrottshall,Söderslättshallen,brandteknisk riskvärdering,FDS,utrymning,Pathfinder.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Brandteknisk riskvärdering av Söderslättshallen i Trelleborg},
 year     = {2017},
}