Advanced

Uppfyller produkterna i Malmös livsmedelsbutiker lagkraven avseende näringsdeklaration på importerade livsmedel?

Weber, Christer LU and Bengtsson, Jens LU (2017) YTHL01 20171
Food Technology and Nutrition (M.Sc.)
Abstract (Swedish)
Märkning och information som presenteras på färdigförpackade livsmedel regleras via förordning EU: 1169/2011 ”om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna”. Kraven gentemot en näringsdeklaration på livsmedelsförpackningar trädde i kraft den 13 december 2016, med vissa klargjorda undantag. Livsmedelsenheten inom Malmö miljöförvaltning ser ett behov av ökad kompetens hos livsmedelsbutiker avseende märkning av saluförda färdigförpackade livsmedel, och då främst importerade varor. Livsmedelsenheten anser att det förekommer allmänna brister i uppfyllandet av gällande märkningslagstiftning och de tror att detta kommer innebära ytterligare brister i de nya kraven på näringsdeklaration.
Syftet var att identifiera avvikelser... (More)
Märkning och information som presenteras på färdigförpackade livsmedel regleras via förordning EU: 1169/2011 ”om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna”. Kraven gentemot en näringsdeklaration på livsmedelsförpackningar trädde i kraft den 13 december 2016, med vissa klargjorda undantag. Livsmedelsenheten inom Malmö miljöförvaltning ser ett behov av ökad kompetens hos livsmedelsbutiker avseende märkning av saluförda färdigförpackade livsmedel, och då främst importerade varor. Livsmedelsenheten anser att det förekommer allmänna brister i uppfyllandet av gällande märkningslagstiftning och de tror att detta kommer innebära ytterligare brister i de nya kraven på näringsdeklaration.
Syftet var att identifiera avvikelser avseende näringsdeklarationer och skapa delunderlag till en lokalt inriktad informationsfolder, avsedd för vägledning av livsmedelsföretagare i Malmö som saluför importerade färdigförpackade livsmedel. Studien avgränsades till importerade livsmedelsprodukter och livsmedel med lång hållbarhet har exkluderats.
Metoden bestod av en initial förstudie i form av butiksbesök för att bilda oss en uppfattning om vilka kategorier livsmedel och avvikelser som var relevanta. Fyra etablerade och fyra fristående butiker har innefattats i undersökningen och sammanlagt har 40 avvikande importerade livsmedelsprodukter studerats gentemot en checklista. Intervjuer med butiksansvariga har genomförts för att identifiera eventuella behov för vägledning.
Resultaten i detta examensarbete redovisar totalt 118 identifierade avvikelser på de 40 studerade importerade livsmedelsprodukterna, relaterat till kravet på näringsdeklaration. De vanligast förekommande avvikelserna på livsmedelsförpackningarna i samtliga butiker var avsaknad av svenskt-nordiskt språk, att näringsämnen redovisades i fel ordningsföljd och att obligatoriska näringsämnen inte redovisades. Livsmedelsförpackningar som helt saknade näringsdeklaration var mer förekommande hos de fristående butikerna jämfört med vad som påträffades hos de etablerade butikerna. Genomförda intervjuer med butiksansvariga påvisar kunskap och engagemang, men också ett visst behov om vägledning avseende lagkravet som trädde i kraft den 13 december 2016.
Slutsatsen är att de importerade färdigförpackade livsmedlen som studerats inte till fullo uppfyller de gällande lagkraven avseende näringsdeklaration och att en vägledning om dessa krav behövs, vilket detta examensarbete ger exempel på. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Weber, Christer LU and Bengtsson, Jens LU
supervisor
organization
alternative title
Do the products of Malmö’s grocery stores fulfill the legislation regarding nutrition declaration on imported food?
course
YTHL01 20171
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
livsmedelsteknik, Importerade livsmedel, Förordning EU: 1169/2011, Näringsdeklaration
language
Swedish
id
8910819
date added to LUP
2017-06-29 09:01:13
date last changed
2017-06-29 09:01:13
@misc{8910819,
 abstract   = {Märkning och information som presenteras på färdigförpackade livsmedel regleras via förordning EU: 1169/2011 ”om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna”. Kraven gentemot en näringsdeklaration på livsmedelsförpackningar trädde i kraft den 13 december 2016, med vissa klargjorda undantag. Livsmedelsenheten inom Malmö miljöförvaltning ser ett behov av ökad kompetens hos livsmedelsbutiker avseende märkning av saluförda färdigförpackade livsmedel, och då främst importerade varor. Livsmedelsenheten anser att det förekommer allmänna brister i uppfyllandet av gällande märkningslagstiftning och de tror att detta kommer innebära ytterligare brister i de nya kraven på näringsdeklaration. 
Syftet var att identifiera avvikelser avseende näringsdeklarationer och skapa delunderlag till en lokalt inriktad informationsfolder, avsedd för vägledning av livsmedelsföretagare i Malmö som saluför importerade färdigförpackade livsmedel. Studien avgränsades till importerade livsmedelsprodukter och livsmedel med lång hållbarhet har exkluderats.
Metoden bestod av en initial förstudie i form av butiksbesök för att bilda oss en uppfattning om vilka kategorier livsmedel och avvikelser som var relevanta. Fyra etablerade och fyra fristående butiker har innefattats i undersökningen och sammanlagt har 40 avvikande importerade livsmedelsprodukter studerats gentemot en checklista. Intervjuer med butiksansvariga har genomförts för att identifiera eventuella behov för vägledning.
Resultaten i detta examensarbete redovisar totalt 118 identifierade avvikelser på de 40 studerade importerade livsmedelsprodukterna, relaterat till kravet på näringsdeklaration. De vanligast förekommande avvikelserna på livsmedelsförpackningarna i samtliga butiker var avsaknad av svenskt-nordiskt språk, att näringsämnen redovisades i fel ordningsföljd och att obligatoriska näringsämnen inte redovisades. Livsmedelsförpackningar som helt saknade näringsdeklaration var mer förekommande hos de fristående butikerna jämfört med vad som påträffades hos de etablerade butikerna. Genomförda intervjuer med butiksansvariga påvisar kunskap och engagemang, men också ett visst behov om vägledning avseende lagkravet som trädde i kraft den 13 december 2016. 
Slutsatsen är att de importerade färdigförpackade livsmedlen som studerats inte till fullo uppfyller de gällande lagkraven avseende näringsdeklaration och att en vägledning om dessa krav behövs, vilket detta examensarbete ger exempel på.},
 author    = {Weber, Christer and Bengtsson, Jens},
 keyword   = {livsmedelsteknik,Importerade livsmedel,Förordning EU: 1169/2011,Näringsdeklaration},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Uppfyller produkterna i Malmös livsmedelsbutiker lagkraven avseende näringsdeklaration på importerade livsmedel?},
 year     = {2017},
}