Advanced

Power within the exploitation process - A qualitative study of civil servants’ ability to control the development of the built environment in the municipality

Becker Olsson, Jenny LU (2017) SGEM08 20171
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Ett flertal aktörer är involverade i processen att planera och bygga nya urbana områden. I Sverige är det kommunalt planmonopol vilket innebär att kommunen ansvarar för planläggning av mark och vatten. Detaljplaneläggningen definierar förutsättningarna för hur ett nytt område kan byggas. Därav har kommunen en betydande maktposition i att kunna kontrollera utvecklingen av den bebyggda miljön. Den här uppsatsen fokuserar på exploateringsprocessen ur ett maktperspektiv. Uppsatsen avser att förstå hur tjänstepersoner upplever deras förmåga att utöva makt inom exploateringsprocessen för att kunna styra utvecklingen av den byggda miljön i en kommun. För att förstå makt baseras det teoretiska ramverket på Steven Lukes och John Forester. Studien... (More)
Ett flertal aktörer är involverade i processen att planera och bygga nya urbana områden. I Sverige är det kommunalt planmonopol vilket innebär att kommunen ansvarar för planläggning av mark och vatten. Detaljplaneläggningen definierar förutsättningarna för hur ett nytt område kan byggas. Därav har kommunen en betydande maktposition i att kunna kontrollera utvecklingen av den bebyggda miljön. Den här uppsatsen fokuserar på exploateringsprocessen ur ett maktperspektiv. Uppsatsen avser att förstå hur tjänstepersoner upplever deras förmåga att utöva makt inom exploateringsprocessen för att kunna styra utvecklingen av den byggda miljön i en kommun. För att förstå makt baseras det teoretiska ramverket på Steven Lukes och John Forester. Studien avgränsas till en fallstudie av en kommun i Sverige, Upplands-Bro. Det empiriska materialet består av offentliga dokument och intervjuer med tjänstepersoner på exploateringsavdelningen. Studien visar att tjänstepersonerna upplever begränsningar i deras förmåga att utöva direkt makt för att kunna kontrollera utvecklingen av den bebyggda miljön i kommunen. Möjligheten att utöva indirekt makt är betydande för förmågan att kunna kontrollera utvecklingen av den bebyggda miljön. Exploatörerna tenderar att kringgå den formella processen vilket påverkar tjänstepersonernas möjlighet att kontrollera utvecklingen av den bebyggda miljön. Andra faktorer, såsom en hierarkisk organisation och att arbeta inom en politisk kontext, påverkar tjänstepersonernas förmåga att utöva makt för att kunna kontrollera utvecklingen av den byggda miljön i kommunen. (Less)
Abstract
Several actors are involved in the process of developing new areas. In Sweden, there is a municipal planning monopoly implying that municipalities are responsible for the planning of land and water. The detailed planning defines the prerequisites for the development of an area. Municipalities thus possess a significant position of power to control the development within municipalities. This research focuses on the exploitation processes from a perspective of power. The research aims to understand how civil servants experience their ability to use their power within the exploitation process to control the development of the built environment in a municipality. A theoretical framework based on Steven Lukes and John Forester is used to... (More)
Several actors are involved in the process of developing new areas. In Sweden, there is a municipal planning monopoly implying that municipalities are responsible for the planning of land and water. The detailed planning defines the prerequisites for the development of an area. Municipalities thus possess a significant position of power to control the development within municipalities. This research focuses on the exploitation processes from a perspective of power. The research aims to understand how civil servants experience their ability to use their power within the exploitation process to control the development of the built environment in a municipality. A theoretical framework based on Steven Lukes and John Forester is used to understand the concept of power. The research is limited to a case study of one municipality, Upplands-Bro, in Sweden. The empirical material consists of written documents and interviews with civil servants at the exploitation department. The research indicates that civil servants experience a lack of ability to execute direct power in order to control the development of the built environment in the municipality. The ability to execute indirect power is significant with regard to controlling the development of the municipality. The developers are efficient in circumventing the formal processes which affects the civil servants’ possibility to control the development. Other factors, such as a hierarchic organization and working within a political context, affect the civil servants’ ability to execute power in order to control the development within the municipality. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Becker Olsson, Jenny LU
supervisor
organization
course
SGEM08 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Politicians, Civil servants, Exploitation, Municipality, Power, Developers, Upplands-Bro
language
English
id
8911308
date added to LUP
2017-06-12 14:16:12
date last changed
2017-06-12 14:16:12
@misc{8911308,
 abstract   = {Several actors are involved in the process of developing new areas. In Sweden, there is a municipal planning monopoly implying that municipalities are responsible for the planning of land and water. The detailed planning defines the prerequisites for the development of an area. Municipalities thus possess a significant position of power to control the development within municipalities. This research focuses on the exploitation processes from a perspective of power. The research aims to understand how civil servants experience their ability to use their power within the exploitation process to control the development of the built environment in a municipality. A theoretical framework based on Steven Lukes and John Forester is used to understand the concept of power. The research is limited to a case study of one municipality, Upplands-Bro, in Sweden. The empirical material consists of written documents and interviews with civil servants at the exploitation department. The research indicates that civil servants experience a lack of ability to execute direct power in order to control the development of the built environment in the municipality. The ability to execute indirect power is significant with regard to controlling the development of the municipality. The developers are efficient in circumventing the formal processes which affects the civil servants’ possibility to control the development. Other factors, such as a hierarchic organization and working within a political context, affect the civil servants’ ability to execute power in order to control the development within the municipality.},
 author    = {Becker Olsson, Jenny},
 keyword   = {Politicians,Civil servants,Exploitation,Municipality,Power,Developers,Upplands-Bro},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Power within the exploitation process - A qualitative study of civil servants’ ability to control the development of the built environment in the municipality},
 year     = {2017},
}