Advanced

Den gröna shoppingpraktiken - En studie om hur kontexten påverkar konsumenters gröna shoppingstrategier

Ferhm, Lina LU and Lindeberg, Elin LU (2017) KSMK65 20171
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Genom att studera hur individer shoppar grönt i praktiken och i olika kontexter kan två luckor inom forskningen börja fyllas. Först och främst luckan som syftar till att förstå hur konsumenter faktiskt agerar, vilket är ett gap inom litteraturen. Men även hur kontexten påverkar den gröna shoppingpraktiken, som är ytterligare ett gap i forskningen. Med utgångspunkt i denna problematisering är syftet med uppsatsen att skapa förståelse för hur grön shoppingpraktik utförs i olika kontexter, samt om praktikens utförande skiljer sig åt och i sådana fall varför. För att besvara detta syfte har vi tagit fram följande frågeställningar: Vilka strategier har konsumenter som försöker shoppa grönt inom mat, hudvård och möbler? Hur skiljer sig... (More)
Genom att studera hur individer shoppar grönt i praktiken och i olika kontexter kan två luckor inom forskningen börja fyllas. Först och främst luckan som syftar till att förstå hur konsumenter faktiskt agerar, vilket är ett gap inom litteraturen. Men även hur kontexten påverkar den gröna shoppingpraktiken, som är ytterligare ett gap i forskningen. Med utgångspunkt i denna problematisering är syftet med uppsatsen att skapa förståelse för hur grön shoppingpraktik utförs i olika kontexter, samt om praktikens utförande skiljer sig åt och i sådana fall varför. För att besvara detta syfte har vi tagit fram följande frågeställningar: Vilka strategier har konsumenter som försöker shoppa grönt inom mat, hudvård och möbler? Hur skiljer sig strategierna åt beroende på produkttyp? Vad beror dessa skillnader på?

I det teoretiska ramverket presenteras tidigare forskning med fokus på praktikteori, praktikteorins förhållningssätt till grön konsumtion, grön shopping som praktik och gröna shoppingstrategier. För att åstadkomma en djupare förståelse för ämnet har en kvalitativ metod tillämpats. Därför bygger det empiriska materialet på en kombination av konsumentdagböcker och semistrukturerade intervjuer. Efter att det empiriska materialet analyserats kunde vi identifiera olika strategier som våra informanter använde för att gröna sin shoppingpraktik. Inom produktområdet mat fann vi fyra strategier, vilka var att förlita sig på gröna märkningar, att handla närodlade produkter, att undvika giftiga medel och att handla vegetariskt. Inom produkttypen hudvård fann vi strategin att handla naturliga produkter. Medan våra informanter valde att handla begagnat som en strategi för att gröna deras shopping av möbler. Skillnader i hur våra informanter shoppade grönt i de olika områdena grundade sig i antalet strategier som informanterna hade utvecklat, hur mycket information och kunskap de hade i varje område och hur viktigt och meningsfullt de tyckte att grön shopping var inom de olika områdena. Dessa skillnader grundades i sin tur i deras shoppingfrekvens, den kroppsliga aspekten och infrastrukturen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ferhm, Lina LU and Lindeberg, Elin LU
supervisor
organization
course
KSMK65 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Praktikteori, grön shopping, shoppingpraktik, shoppingstrategier, mat, hudvård, möbler
language
Swedish
id
8911673
date added to LUP
2017-06-28 15:36:36
date last changed
2017-06-28 15:36:36
@misc{8911673,
 abstract   = {Genom att studera hur individer shoppar grönt i praktiken och i olika kontexter kan två luckor inom forskningen börja fyllas. Först och främst luckan som syftar till att förstå hur konsumenter faktiskt agerar, vilket är ett gap inom litteraturen. Men även hur kontexten påverkar den gröna shoppingpraktiken, som är ytterligare ett gap i forskningen. Med utgångspunkt i denna problematisering är syftet med uppsatsen att skapa förståelse för hur grön shoppingpraktik utförs i olika kontexter, samt om praktikens utförande skiljer sig åt och i sådana fall varför. För att besvara detta syfte har vi tagit fram följande frågeställningar: Vilka strategier har konsumenter som försöker shoppa grönt inom mat, hudvård och möbler? Hur skiljer sig strategierna åt beroende på produkttyp? Vad beror dessa skillnader på? 

I det teoretiska ramverket presenteras tidigare forskning med fokus på praktikteori, praktikteorins förhållningssätt till grön konsumtion, grön shopping som praktik och gröna shoppingstrategier. För att åstadkomma en djupare förståelse för ämnet har en kvalitativ metod tillämpats. Därför bygger det empiriska materialet på en kombination av konsumentdagböcker och semistrukturerade intervjuer. Efter att det empiriska materialet analyserats kunde vi identifiera olika strategier som våra informanter använde för att gröna sin shoppingpraktik. Inom produktområdet mat fann vi fyra strategier, vilka var att förlita sig på gröna märkningar, att handla närodlade produkter, att undvika giftiga medel och att handla vegetariskt. Inom produkttypen hudvård fann vi strategin att handla naturliga produkter. Medan våra informanter valde att handla begagnat som en strategi för att gröna deras shopping av möbler. Skillnader i hur våra informanter shoppade grönt i de olika områdena grundade sig i antalet strategier som informanterna hade utvecklat, hur mycket information och kunskap de hade i varje område och hur viktigt och meningsfullt de tyckte att grön shopping var inom de olika områdena. Dessa skillnader grundades i sin tur i deras shoppingfrekvens, den kroppsliga aspekten och infrastrukturen.},
 author    = {Ferhm, Lina and Lindeberg, Elin},
 keyword   = {Praktikteori,grön shopping,shoppingpraktik,shoppingstrategier,mat,hudvård,möbler},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den gröna shoppingpraktiken - En studie om hur kontexten påverkar konsumenters gröna shoppingstrategier},
 year     = {2017},
}