Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"How to become a sugar buster"

Lundqvist, Fanny LU and Blomqvist, Sandra LU (2017) KSMK65 20171
Department of Service Studies
Abstract (Swedish)
Vår studie ämnar att skapa en djupare förståelse för komplexiteten som små företag står inför när de ska tränga igenom dagens mediebrus och nå fram med sina budskap till konsumenten. Studien omfattar tre frågeställningar som utgår från våra två nyckelteorier; agendasättande teori och corporate storytelling. Vi har exemplifierat vår studie på ett litet företag som heter DoubleGood, som till sommaren 2017 ska lansera ett patenterat bordsvatten som sänker individers blodsockersvar efter en måltid. Företaget har valts eftersom de illustrerar ett exempel på den problematik som många små företag står inför när de ska övertyga konsumenten om att det finns ett behov av en oetablerad produkt. Empiriinsamlingen gjordes genom djupintervjuer med... (More)
Vår studie ämnar att skapa en djupare förståelse för komplexiteten som små företag står inför när de ska tränga igenom dagens mediebrus och nå fram med sina budskap till konsumenten. Studien omfattar tre frågeställningar som utgår från våra två nyckelteorier; agendasättande teori och corporate storytelling. Vi har exemplifierat vår studie på ett litet företag som heter DoubleGood, som till sommaren 2017 ska lansera ett patenterat bordsvatten som sänker individers blodsockersvar efter en måltid. Företaget har valts eftersom de illustrerar ett exempel på den problematik som många små företag står inför när de ska övertyga konsumenten om att det finns ett behov av en oetablerad produkt. Empiriinsamlingen gjordes genom djupintervjuer med personer verksamma i företaget som besitter kunskaper om marknadsföring och kommunikation. För att fördjupa studien ytterligare har empiriinsamlingen kompletterats med en narrativ analys av företagets marknadsförings- och in-formationsmaterial. Resultatet av vår studie är att små företag tillämpar alternativa vägar till traditionell marknadsföring för att övertyga konsumenten om att det finns ett behov av deras oetablerade produkt. Små företag har vanligtvis begränsat med finansiella resurser och kan därigenom inte enbart använda sig av traditionell marknadsföring. Företagen måste därför tillämpa andra tekniker för att kommunicera sina budskap utan att förbruka finansiella resurser. Vår analys visade att små företag tar hjälp av det som media kommunicerar för att budskapen ska upplevas som relevanta av konsumenterna. För att intressera och övertyga konsumenterna visade vår analys att corporate storytelling kan hjälpa små företag att göra sin oetablerade produkt intressant. Genom att synliggöra hur de retoriska begreppen; logos, ethos och pathos tillämpades i berättelserna kunde en förståelse skapas för hur små företag övertygar konsumenten om att det finns ett behov av en oetablerad produkt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundqvist, Fanny LU and Blomqvist, Sandra LU
supervisor
organization
course
KSMK65 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Agendasättande teori, corporate storytelling, ethos, pathos och logos
language
Swedish
id
8911722
date added to LUP
2017-06-28 16:03:06
date last changed
2017-06-28 16:03:06
@misc{8911722,
 abstract   = {{Vår studie ämnar att skapa en djupare förståelse för komplexiteten som små företag står inför när de ska tränga igenom dagens mediebrus och nå fram med sina budskap till konsumenten. Studien omfattar tre frågeställningar som utgår från våra två nyckelteorier; agendasättande teori och corporate storytelling. Vi har exemplifierat vår studie på ett litet företag som heter DoubleGood, som till sommaren 2017 ska lansera ett patenterat bordsvatten som sänker individers blodsockersvar efter en måltid. Företaget har valts eftersom de illustrerar ett exempel på den problematik som många små företag står inför när de ska övertyga konsumenten om att det finns ett behov av en oetablerad produkt. Empiriinsamlingen gjordes genom djupintervjuer med personer verksamma i företaget som besitter kunskaper om marknadsföring och kommunikation. För att fördjupa studien ytterligare har empiriinsamlingen kompletterats med en narrativ analys av företagets marknadsförings- och in-formationsmaterial. Resultatet av vår studie är att små företag tillämpar alternativa vägar till traditionell marknadsföring för att övertyga konsumenten om att det finns ett behov av deras oetablerade produkt. Små företag har vanligtvis begränsat med finansiella resurser och kan därigenom inte enbart använda sig av traditionell marknadsföring. Företagen måste därför tillämpa andra tekniker för att kommunicera sina budskap utan att förbruka finansiella resurser. Vår analys visade att små företag tar hjälp av det som media kommunicerar för att budskapen ska upplevas som relevanta av konsumenterna. För att intressera och övertyga konsumenterna visade vår analys att corporate storytelling kan hjälpa små företag att göra sin oetablerade produkt intressant. Genom att synliggöra hur de retoriska begreppen; logos, ethos och pathos tillämpades i berättelserna kunde en förståelse skapas för hur små företag övertygar konsumenten om att det finns ett behov av en oetablerad produkt.}},
 author    = {{Lundqvist, Fanny and Blomqvist, Sandra}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"How to become a sugar buster"}},
 year     = {{2017}},
}