Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det cirkulära Skåne - ett regionalt perspektiv på hinder och möjligheter för att främja cirkulär företagsamhet

Hadartz, Lina LU (2017) MVEM30 20171
Studies in Environmental Science
Abstract
Over the past decade, the transition to a circular economy has gained attention as a necessary step towards sustainable development. In contrast to the linear economy that is rooted in a ‘take-make-dispose’ mentality, the circular economy aims to decouple economic growth from unsustainable use of non-renewable resources by closing the material loops in the economy.
While the EU recognizes that national and regional authorities have a responsibility to act as catalysts to enable the transition to a circular economy, the Swedish government has been criticized for lacking a coherent strategy or action plan for circular economy in Sweden, and not much research has been made to clarify the role of regional authorities as enablers for a... (More)
Over the past decade, the transition to a circular economy has gained attention as a necessary step towards sustainable development. In contrast to the linear economy that is rooted in a ‘take-make-dispose’ mentality, the circular economy aims to decouple economic growth from unsustainable use of non-renewable resources by closing the material loops in the economy.
While the EU recognizes that national and regional authorities have a responsibility to act as catalysts to enable the transition to a circular economy, the Swedish government has been criticized for lacking a coherent strategy or action plan for circular economy in Sweden, and not much research has been made to clarify the role of regional authorities as enablers for a circular economy.
The transition to a circular economy can be structured around the development of four building blocks: material and product design, new business models, global reverse networks and enabling conditions. With a focus on the development of new business models and the creation of enabling conditions through policy making, this study aims to investigate current barriers and policy intervention needed to support the development of circular businesses in the region of Scania in southern Sweden.
Through literature studies and interviews with regional authorities, organizations and businesses, the results show that businesses face several barriers creating a web of constraints, consisting in the lack of demand for circular products and services, lack of financial incentives and support to invest in innovative business model development, and a lack of knowledge and know-how about the concept of circular economy. At the regional level, development is therefore necessary primarily in the policy areas of public procurement, information and awareness, and the creation of long term political goals and visions for the development of circular economy. Furthermore, this study suggest that regional authorities may act as catalysts for the development of circular business models by creating a web of drivers for a circular economy. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Det cirkulära Skåne – Ett regionalt perspektiv på hinder och möjligheter för att främja cirkulär företagsamhet

En av de största utmaningarna för att minska vår negativa klimatpåverkan är att skapa hållbar konsumtion. Hade alla konsumerat på samma sätt som vi gör i Sverige skulle fler än fyra jordklot behövas – och det är tydligt att vår konsumtion innebär ett ohållbart förbrukande av jordens resurser. De senaste åren har cirkulär ekonomi fått uppmärksamhet som ett sätt att bryta ”slit-och-släng-mentaliteten” i det ekonomiska systemet, och en övergång till cirkulär ekonomi beskrivs av EU som ett sätt att skapa hållbar utveckling. Cirkulär ekonomi går ut på att sluta kretsloppen i ekonomin och undvika att produkter och material vi... (More)
Det cirkulära Skåne – Ett regionalt perspektiv på hinder och möjligheter för att främja cirkulär företagsamhet

En av de största utmaningarna för att minska vår negativa klimatpåverkan är att skapa hållbar konsumtion. Hade alla konsumerat på samma sätt som vi gör i Sverige skulle fler än fyra jordklot behövas – och det är tydligt att vår konsumtion innebär ett ohållbart förbrukande av jordens resurser. De senaste åren har cirkulär ekonomi fått uppmärksamhet som ett sätt att bryta ”slit-och-släng-mentaliteten” i det ekonomiska systemet, och en övergång till cirkulär ekonomi beskrivs av EU som ett sätt att skapa hållbar utveckling. Cirkulär ekonomi går ut på att sluta kretsloppen i ekonomin och undvika att produkter och material vi konsumerar blir till avfall. För denna utveckling behöver olika styrmedel införas, och det behöver utvecklas nya affärsmodeller som passar för en cirkulär ekonomi. Dessa utmaningar kräver samarbete mellan såväl företag och aktörer inom offentlig sektor, som konsumenter och intresseorganisationer.

En cirkulär affärsmodell kan innebära att företag erbjuder kunder att hyra produkter istället för att köpa dem, eller att företag reparerar eller säljer produkter skapade av återvunnet material. Med Skåne som utgångspunkt och med fokus på regionala aktörers roll för cirkulär ekonomi undersöker denna studie vilka hinder som finns för utvecklingen av cirkulära affärsmodeller, och vilket stöd som krävs för att främja cirkulär företagsamhet på regional nivå.

Det finns flera hinder för utvecklingen av cirkulära affärsmodeller som kräver olika former av styrmedel. Exempelvis finns det brist på efterfrågan på cirkulära varor och tjänster, och tekniska hinder gör att många produkter på marknaden inte är designade för att repareras eller återvinnas. Cirkulär ekonomi beskrivs som ett svårt begrepp, och företag kan behöva stöd och kunskap för att utveckla cirkulära affärsmodeller. Det verkar också vanligt att cirkulär ekonomi enbart uppfattas som en miljöfråga, trots att utvecklingen av cirkulära affärsmodeller kan göra företag mer resurs- och kostnadseffektiva.

Det pågår flera aktiviteter för cirkulär ekonomi i Skåne, och både Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne deltar genom sina roller som samordnande regionala aktörer i en rad olika projekt kring exempelvis industriell symbios, cirkulär upphandling, och informations- och kunskapshöjande insatser. Det finns även målsättningar kopplade till cirkulär ekonomi i en rad olika handlingsplaner och dokument som styr de regionala aktörernas arbete. Intervjuade personer hos regionala aktörer uppfattar dock att det saknas en övergripande vision för cirkulär ekonomi i Skåne.

Regionala aktörer kan stötta cirkulär företagsamhet genom att formulera politiska mål och visioner, genom att sprida information och kunskap, samt genom att med hjälp av upphandling öka efterfrågan på cirkulära varor och tjänster. Vidare kan regionala aktörers roll för att främja cirkulär företagsamhet vara att utforma det ”ekosystem” som krävs för att skapa samarbete mellan olika aktörer, men också att undersöka regionala styrkeområden och hitta vilka resursflöden, branscher eller sektorer som kan prioriteras i framtiden. Denna kunskap skulle även kunna bidra till att tydliggöra en vision för cirkulär ekonomi i Skåne. I förlängningen kan dock bristen på långsiktiga politiska målsättningar på regional nivå kopplas till avsaknaden av en nationell handlingsplan för cirkulär ekonomi - och flera av de som intervjuats till studien välkomnar därför tydligare nationella målsättningar för cirkulär ekonomi i Sverige. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hadartz, Lina LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
circular economy, circular business models, policy development, regional governance
language
Swedish
id
8911779
date added to LUP
2017-06-14 11:36:25
date last changed
2017-06-14 11:36:25
@misc{8911779,
 abstract   = {{Over the past decade, the transition to a circular economy has gained attention as a necessary step towards sustainable development. In contrast to the linear economy that is rooted in a ‘take-make-dispose’ mentality, the circular economy aims to decouple economic growth from unsustainable use of non-renewable resources by closing the material loops in the economy. 
	While the EU recognizes that national and regional authorities have a responsibility to act as catalysts to enable the transition to a circular economy, the Swedish government has been criticized for lacking a coherent strategy or action plan for circular economy in Sweden, and not much research has been made to clarify the role of regional authorities as enablers for a circular economy. 
	The transition to a circular economy can be structured around the development of four building blocks: material and product design, new business models, global reverse networks and enabling conditions. With a focus on the development of new business models and the creation of enabling conditions through policy making, this study aims to investigate current barriers and policy intervention needed to support the development of circular businesses in the region of Scania in southern Sweden. 
	Through literature studies and interviews with regional authorities, organizations and businesses, the results show that businesses face several barriers creating a web of constraints, consisting in the lack of demand for circular products and services, lack of financial incentives and support to invest in innovative business model development, and a lack of knowledge and know-how about the concept of circular economy. At the regional level, development is therefore necessary primarily in the policy areas of public procurement, information and awareness, and the creation of long term political goals and visions for the development of circular economy. Furthermore, this study suggest that regional authorities may act as catalysts for the development of circular business models by creating a web of drivers for a circular economy.}},
 author    = {{Hadartz, Lina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Det cirkulära Skåne - ett regionalt perspektiv på hinder och möjligheter för att främja cirkulär företagsamhet}},
 year     = {{2017}},
}