Advanced

Fångad i nätet. Om balansen mellan uppkoppling och avkoppling i en digitaliserad värld.

Andersson-Gran, Sofia LU and Lundgren, Charlotta LU (2017) PSPR14 20171
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studien syftade till att undersöka olika aspekter av IKT-användning (informations- och kommunikationsteknologi) i relation till stress och utmattning. Datainsamlingen gjordes via en webbaserad enkät. Deltagarna var 348 anställda på sex olika medieföretag i Sverige.  52 % var kvinnor och 48 % män. 67 % av deltagarna var mellan 40-59 år och 98 % hade en avtalad arbetstid på ≥30 timmar i veckan. Två beprövade skalor användes för att mäta arbetsrelaterad digital kommunikation utanför arbetstid samt förväntningar på tillgänglighet utanför arbetstid. Vidare konstruerades två skalor för att mäta användning av sociala medier samt förväntningar på tillgänglighet på sociala medier. De fyra ovannämnda variablerna refereras till som IKT-variabler.... (More)
Studien syftade till att undersöka olika aspekter av IKT-användning (informations- och kommunikationsteknologi) i relation till stress och utmattning. Datainsamlingen gjordes via en webbaserad enkät. Deltagarna var 348 anställda på sex olika medieföretag i Sverige.  52 % var kvinnor och 48 % män. 67 % av deltagarna var mellan 40-59 år och 98 % hade en avtalad arbetstid på ≥30 timmar i veckan. Två beprövade skalor användes för att mäta arbetsrelaterad digital kommunikation utanför arbetstid samt förväntningar på tillgänglighet utanför arbetstid. Vidare konstruerades två skalor för att mäta användning av sociala medier samt förväntningar på tillgänglighet på sociala medier. De fyra ovannämnda variablerna refereras till som IKT-variabler. Stress och utmattning mättes med Perceived Stress Scale (PSS-14) respektive Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS). Genom korrelationsanalyser undersöktes sambanden mellan studiens variabler. IKT-variablernas prediktionsvärde för utfallsvariablerna stress och utmattning prövades genom regressionsanalyser. Resultatet visade signifikanta positiva samband mellan samtliga IKT-variabler och stress respektive utmattning. Sambanden var svaga till medelstarka. IKT-variablerna förklarade 12 % av variansen i stress och 8 % av variansen i utmattning. Resultatet går i linje med tidigare forskning som kopplat olika former av IKT-användning till psykisk ohälsa. (Less)
Abstract
The aim of this study was to examine different aspects of ICT-use (information- and communication technology) in relation to stress and exhaustion. The data was collected through an online survey. The participants were 348 employees from six different media companies in Sweden. 52 % were women and 48 % were men. 67 % of the participants were between 40-59 years old and 98 % had an agreement of ≥30 working hours per week. Two established scales were used to measure technology assisted work-related communication during leisure and after-hours availability expectations. Two scales were constructed to measure use of online social networking sites and availability expectations on online social networking sites. The four variables mentioned... (More)
The aim of this study was to examine different aspects of ICT-use (information- and communication technology) in relation to stress and exhaustion. The data was collected through an online survey. The participants were 348 employees from six different media companies in Sweden. 52 % were women and 48 % were men. 67 % of the participants were between 40-59 years old and 98 % had an agreement of ≥30 working hours per week. Two established scales were used to measure technology assisted work-related communication during leisure and after-hours availability expectations. Two scales were constructed to measure use of online social networking sites and availability expectations on online social networking sites. The four variables mentioned above are referred to as ICT- variables. Stress and exhaustion were measured with Perceived Stress Scale (PSS-14) and Karolinska Exhaustion Scale (KEDS) respectively. The relations between the variables of the study were measured through correlation analyses. The ICT-variables prediction value for the outcome variables stress and exhaustion was tested with regression analyses. The result showed significant positive correlations between all ICT-variables and the outcome variables stress and exhaustion respectively. The correlations were weak to moderate. The ICT-variables explained 12 % of the variance in stress and 8 % of the variance in exhaustion. The result was consistent with previous research examining different aspects of ICT-use and mental illness. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson-Gran, Sofia LU and Lundgren, Charlotta LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
utmattningssyndrom, stress, sociala medier, arbetsrelaterad digital kommunikation, IKT-användning
language
Swedish
id
8912128
date added to LUP
2017-06-08 10:49:48
date last changed
2017-06-08 10:49:48
@misc{8912128,
 abstract   = {The aim of this study was to examine different aspects of ICT-use (information- and communication technology) in relation to stress and exhaustion. The data was collected through an online survey. The participants were 348 employees from six different media companies in Sweden. 52 % were women and 48 % were men. 67 % of the participants were between 40-59 years old and 98 % had an agreement of ≥30 working hours per week. Two established scales were used to measure technology assisted work-related communication during leisure and after-hours availability expectations. Two scales were constructed to measure use of online social networking sites and availability expectations on online social networking sites. The four variables mentioned above are referred to as ICT- variables. Stress and exhaustion were measured with Perceived Stress Scale (PSS-14) and Karolinska Exhaustion Scale (KEDS) respectively. The relations between the variables of the study were measured through correlation analyses. The ICT-variables prediction value for the outcome variables stress and exhaustion was tested with regression analyses. The result showed significant positive correlations between all ICT-variables and the outcome variables stress and exhaustion respectively. The correlations were weak to moderate. The ICT-variables explained 12 % of the variance in stress and 8 % of the variance in exhaustion. The result was consistent with previous research examining different aspects of ICT-use and mental illness.},
 author    = {Andersson-Gran, Sofia and Lundgren, Charlotta},
 keyword   = {utmattningssyndrom,stress,sociala medier,arbetsrelaterad digital kommunikation,IKT-användning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fångad i nätet. Om balansen mellan uppkoppling och avkoppling i en digitaliserad värld.},
 year     = {2017},
}