Advanced

En framtida resa med M-Pesa; En undersökning om mobila betaltjänsters påverkan på ekonomisk tillväxt

Lundgren, Sofia LU and Holm Verzola, Angela (2017) NEKH01 20171
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker om och i vilken utsträckning mobila betaltjänster påverkar ekonomisk tillväxt. Med grund i tidigare forskning finns stöd för att spridning av mobila betaltjänster har en positiv påverkan på ekonomisk tillväxt, men en lämplig tillväxtmodell saknas. Uppsatsens frågeställning är: Har en ökad spridning av mobila betaltjänster en påverkan på ett lands långsiktiga ekonomiska tillväxt?

Uppsatsen undersöker ekonomisk tillväxt under en 50 årsperiod från 2015 till 2065 och ser till Kenya, eftersom landet har ett etablerat mobilt betalsystem kallat M-Pesa. För att undersöka huruvida en spridning av mobila betaltjänster påverkar ekonomisk tillväxt utformas en utvidgad modell baserad på teknologispridningsmodellen. Den... (More)
Denna uppsats undersöker om och i vilken utsträckning mobila betaltjänster påverkar ekonomisk tillväxt. Med grund i tidigare forskning finns stöd för att spridning av mobila betaltjänster har en positiv påverkan på ekonomisk tillväxt, men en lämplig tillväxtmodell saknas. Uppsatsens frågeställning är: Har en ökad spridning av mobila betaltjänster en påverkan på ett lands långsiktiga ekonomiska tillväxt?

Uppsatsen undersöker ekonomisk tillväxt under en 50 årsperiod från 2015 till 2065 och ser till Kenya, eftersom landet har ett etablerat mobilt betalsystem kallat M-Pesa. För att undersöka huruvida en spridning av mobila betaltjänster påverkar ekonomisk tillväxt utformas en utvidgad modell baserad på teknologispridningsmodellen. Den utvidgade modellen inkluderar tre faktorer som urskiljs från tidigare forskning, vilka är: korruption, arbetande befolkning och transaktioner.

Vidare görs fem simuleringar för att beräkna potentiell BNP per capita nivå och BNP per capita tillväxt för Kenya under 50 år. För varje simulering tas olika variabler i beaktning för att urskilja de enskilda effekterna på den ekonomiska tillväxten i Kenya. I en slutlig simulering hålls samtliga parametrar och variabler rörliga och denna simulering ämnar visa den totala effekten av huruvida en spridning i mobila betaltjänster påverkar den ekonomiska tillväxten.

Resultatet av simuleringarna visar att när samtliga tre aspekter inkluderas påverkar en ökad spridning av M-Pesa både Kenyas BNP per capita nivå och tillväxt, under en 50 årsperiod från 2015 fram till 2065. Således har frågeställningen besvarats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundgren, Sofia LU and Holm Verzola, Angela
supervisor
organization
course
NEKH01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ekonomisk tillväxt, mobila betaltjänster, Kenya, M-Pesa, utvidgad modell
language
Swedish
id
8912328
date added to LUP
2017-07-11 11:14:04
date last changed
2017-07-11 11:14:04
@misc{8912328,
 abstract   = {Denna uppsats undersöker om och i vilken utsträckning mobila betaltjänster påverkar ekonomisk tillväxt. Med grund i tidigare forskning finns stöd för att spridning av mobila betaltjänster har en positiv påverkan på ekonomisk tillväxt, men en lämplig tillväxtmodell saknas. Uppsatsens frågeställning är: Har en ökad spridning av mobila betaltjänster en påverkan på ett lands långsiktiga ekonomiska tillväxt?

Uppsatsen undersöker ekonomisk tillväxt under en 50 årsperiod från 2015 till 2065 och ser till Kenya, eftersom landet har ett etablerat mobilt betalsystem kallat M-Pesa. För att undersöka huruvida en spridning av mobila betaltjänster påverkar ekonomisk tillväxt utformas en utvidgad modell baserad på teknologispridningsmodellen. Den utvidgade modellen inkluderar tre faktorer som urskiljs från tidigare forskning, vilka är: korruption, arbetande befolkning och transaktioner.

Vidare görs fem simuleringar för att beräkna potentiell BNP per capita nivå och BNP per capita tillväxt för Kenya under 50 år. För varje simulering tas olika variabler i beaktning för att urskilja de enskilda effekterna på den ekonomiska tillväxten i Kenya. I en slutlig simulering hålls samtliga parametrar och variabler rörliga och denna simulering ämnar visa den totala effekten av huruvida en spridning i mobila betaltjänster påverkar den ekonomiska tillväxten.

Resultatet av simuleringarna visar att när samtliga tre aspekter inkluderas påverkar en ökad spridning av M-Pesa både Kenyas BNP per capita nivå och tillväxt, under en 50 årsperiod från 2015 fram till 2065. Således har frågeställningen besvarats.},
 author    = {Lundgren, Sofia and Holm Verzola, Angela},
 keyword   = {ekonomisk tillväxt,mobila betaltjänster,Kenya,M-Pesa,utvidgad modell},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En framtida resa med M-Pesa; En undersökning om mobila betaltjänsters påverkan på ekonomisk tillväxt},
 year     = {2017},
}