Advanced

Typ du är född i fel land liksom, tyvärr - En fallstudie om vilka diskurser som präglar integrationen av unga asylsökanden

Vidberg, Hannah LU and Tinsveds, Sandra (2017) SMKK60 20171
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att undersöka vilka diskurser som präglar integrationen av unga asylsökanden. För att besvara syftet utgår vi ifrån följande två frågeställningar: Hur framställer de yrkesverksamma och styrdokumenten språkligt de unga asylsökande pojkarna? och vilka effekter innebär framställandet för de unga asylsökande pojkarna?

I denna studie används diskursanalys som både teori och metod och presenteras i båda kapitlen. De teoretiska utgångspunkterna utgår ifrån ”svenskhet”, makt, performativitet samt diskurser och används som stöd i analyskapitlet. Studien har en kvalitativ forskningsstrategi med ett induktivt synsätt och empirin har samlats in genom intervjuer och dokument.

Utifrån intervjuerna framgick det att de... (More)
Syftet med studien är att undersöka vilka diskurser som präglar integrationen av unga asylsökanden. För att besvara syftet utgår vi ifrån följande två frågeställningar: Hur framställer de yrkesverksamma och styrdokumenten språkligt de unga asylsökande pojkarna? och vilka effekter innebär framställandet för de unga asylsökande pojkarna?

I denna studie används diskursanalys som både teori och metod och presenteras i båda kapitlen. De teoretiska utgångspunkterna utgår ifrån ”svenskhet”, makt, performativitet samt diskurser och används som stöd i analyskapitlet. Studien har en kvalitativ forskningsstrategi med ett induktivt synsätt och empirin har samlats in genom intervjuer och dokument.

Utifrån intervjuerna framgick det att de yrkesverksamma har goda intentioner vad gäller arbetet med de unga asylsökande pojkarna men att de ändå faller tillbaka i att reproducera en svenskhetsdiskurs. Denna reproduktion är ett resultat av de yrkesverksammas föreställningar om hur andra samhällsaktörer ser på pojkarna. Detta i sin tur leder till att pojkarna förväntas genomgå en anpassningsprocess till den svenska kulturen där integration ses som det slutgiltiga målet.

De slutsatser som framkommit från analysen är att de yrkesverksamma blir en del i att reproducera diskursen kring vad svenskhet innebär, trots sina goda intentioner, vilket bidrar till en framställning av de unga asylsökande pojkarna som ”icke-svenskar”. Den andra slutsatsen är att ungdomarna själva ansvarar för att integreras i samhället och för att motbevisa de existerande föreställningar som råder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vidberg, Hannah LU and Tinsveds, Sandra
supervisor
organization
course
SMKK60 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Integration, diskurs, svenskhet, makt, performativitet, inkludering/exkludering.
language
Swedish
id
8912383
date added to LUP
2017-07-03 13:41:54
date last changed
2017-07-03 13:41:54
@misc{8912383,
 abstract   = {Syftet med studien är att undersöka vilka diskurser som präglar integrationen av unga asylsökanden. För att besvara syftet utgår vi ifrån följande två frågeställningar: Hur framställer de yrkesverksamma och styrdokumenten språkligt de unga asylsökande pojkarna? och vilka effekter innebär framställandet för de unga asylsökande pojkarna? 

I denna studie används diskursanalys som både teori och metod och presenteras i båda kapitlen. De teoretiska utgångspunkterna utgår ifrån ”svenskhet”, makt, performativitet samt diskurser och används som stöd i analyskapitlet. Studien har en kvalitativ forskningsstrategi med ett induktivt synsätt och empirin har samlats in genom intervjuer och dokument.

Utifrån intervjuerna framgick det att de yrkesverksamma har goda intentioner vad gäller arbetet med de unga asylsökande pojkarna men att de ändå faller tillbaka i att reproducera en svenskhetsdiskurs. Denna reproduktion är ett resultat av de yrkesverksammas föreställningar om hur andra samhällsaktörer ser på pojkarna. Detta i sin tur leder till att pojkarna förväntas genomgå en anpassningsprocess till den svenska kulturen där integration ses som det slutgiltiga målet.

De slutsatser som framkommit från analysen är att de yrkesverksamma blir en del i att reproducera diskursen kring vad svenskhet innebär, trots sina goda intentioner, vilket bidrar till en framställning av de unga asylsökande pojkarna som ”icke-svenskar”. Den andra slutsatsen är att ungdomarna själva ansvarar för att integreras i samhället och för att motbevisa de existerande föreställningar som råder.},
 author    = {Vidberg, Hannah and Tinsveds, Sandra},
 keyword   = {Integration,diskurs,svenskhet,makt,performativitet,inkludering/exkludering.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Typ du är född i fel land liksom, tyvärr - En fallstudie om vilka diskurser som präglar integrationen av unga asylsökanden},
 year     = {2017},
}