Advanced

Stigma, diskriminering och återfall - En studie om före detta kriminellas upplevelser efter frigivning

Fransson, Caroline LU and Danielsson Trison, Rasmus LU (2017) PSYK11 20171
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
I denna studie undersöktes sambanden mellan internaliserat stigma och upplevd diskriminering hos före detta kriminella i Sverige samt undersöka sambanden mellan deras upplevda diskriminering och återfallsfrekvens. Detta med syfte att öka förståelsen för samhällets roll i före detta kriminellas återanpassningsprocess. Deltagarna svarade på en enkät där de självskattade grad av self-stigma, upplevd diskriminering samt antal fängelsevistelser. Antalet deltagare i studien var 23 personer som alla suttit i fängelset vid minst ett tillfälle. Resultaten visade en signifikant korrelation mellan internaliserat stigma och upplevelsen att människor inte tror att de kan uppnå så mycket i livet på grund av sin kriminella bakgrund. Samma upplevelse... (More)
I denna studie undersöktes sambanden mellan internaliserat stigma och upplevd diskriminering hos före detta kriminella i Sverige samt undersöka sambanden mellan deras upplevda diskriminering och återfallsfrekvens. Detta med syfte att öka förståelsen för samhällets roll i före detta kriminellas återanpassningsprocess. Deltagarna svarade på en enkät där de självskattade grad av self-stigma, upplevd diskriminering samt antal fängelsevistelser. Antalet deltagare i studien var 23 personer som alla suttit i fängelset vid minst ett tillfälle. Resultaten visade en signifikant korrelation mellan internaliserat stigma och upplevelsen att människor inte tror att de kan uppnå så mycket i livet på grund av sin kriminella bakgrund. Samma upplevelse visade även en signifikant korrelation med återfallsfrekvens under de senaste fem åren. Trots dessa samband bör man vara försiktig med att dra några säkra slutsatser baserat på våra resultat. Eftersom det här är den första studien i Sverige som undersöker dessa samband, finns det ett omfattande behov av vidare forskning inom det här området. (Less)
Abstract
In this study the relationship between internalized stigma and discrimination experiences among former criminals in Sweden was examined, as well as the relationship between their discrimination experiences and recidivism rate. The purpose was to achieve a better understanding of society’s role in former criminals’ reintegration process. The participants completed a survey where they self-assessed their degree of self-stigma, discrimination experiences and number of incarcerations. The number of participants was 23 people whom had all been incarcerated at least once. The results showed a significant correlation between internalized stigma and the experience of others thinking they can’t achieve much in life due to their criminal record. The... (More)
In this study the relationship between internalized stigma and discrimination experiences among former criminals in Sweden was examined, as well as the relationship between their discrimination experiences and recidivism rate. The purpose was to achieve a better understanding of society’s role in former criminals’ reintegration process. The participants completed a survey where they self-assessed their degree of self-stigma, discrimination experiences and number of incarcerations. The number of participants was 23 people whom had all been incarcerated at least once. The results showed a significant correlation between internalized stigma and the experience of others thinking they can’t achieve much in life due to their criminal record. The same experience also showed a significant correlation with the recidivism rate in the past five years. Despite these findings one ought to be cautious drawing confident conclusions based on our results. As this is the first study in Sweden examining these certain relationships, there is an extensive need for further research within this area. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fransson, Caroline LU and Danielsson Trison, Rasmus LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
discrimination experiences, self-stigma, ex-offenders, discrimination, upplevd diskriminering recidivism, självstigma, före detta kriminella, brottsåterfall, diskriminering
language
Swedish
id
8912508
date added to LUP
2017-06-09 09:55:25
date last changed
2017-06-09 09:55:25
@misc{8912508,
 abstract   = {In this study the relationship between internalized stigma and discrimination experiences among former criminals in Sweden was examined, as well as the relationship between their discrimination experiences and recidivism rate. The purpose was to achieve a better understanding of society’s role in former criminals’ reintegration process. The participants completed a survey where they self-assessed their degree of self-stigma, discrimination experiences and number of incarcerations. The number of participants was 23 people whom had all been incarcerated at least once. The results showed a significant correlation between internalized stigma and the experience of others thinking they can’t achieve much in life due to their criminal record. The same experience also showed a significant correlation with the recidivism rate in the past five years. Despite these findings one ought to be cautious drawing confident conclusions based on our results. As this is the first study in Sweden examining these certain relationships, there is an extensive need for further research within this area.},
 author    = {Fransson, Caroline and Danielsson Trison, Rasmus},
 keyword   = {discrimination experiences,self-stigma,ex-offenders,discrimination,upplevd diskriminering recidivism,självstigma,före detta kriminella,brottsåterfall,diskriminering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stigma, diskriminering och återfall - En studie om före detta kriminellas upplevelser efter frigivning},
 year     = {2017},
}