Advanced

Proffs på professionalism: Hur chefer i människonära tjänsteverksamheter skapar förutsättningar för sina medarbetares professionalism

Larsson, Kajsa LU and Nilsson, Annika LU (2017) KSMK65 20171
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Vi upplever att de tongivande forskarna inom den nordiska tjänsteforskningen är alltför
konceptuella i sina slutsatser, då de sällan tar hänsyn till vad som djupgående krävs i kontexten
inom olika verksamhetsområden. Då framgångsrika tjänsteverksamheter inte enbart är
individanpassade, utan även situationsanpassade, finner vi att de förutsättningar som specifikt
människonära tjänsteverksamheter kräver är intressanta att undersöka.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att uppnå en högre förståelse för chefskap inom människonära
tjänsteverksamheter genom att belysa hur chefer kan främja professionalism hos sina medarbetare.

Frågeställning: Hur skapar chefer i människonära tjänsteverksamheter förutsättningar för sina
... (More)
Bakgrund: Vi upplever att de tongivande forskarna inom den nordiska tjänsteforskningen är alltför
konceptuella i sina slutsatser, då de sällan tar hänsyn till vad som djupgående krävs i kontexten
inom olika verksamhetsområden. Då framgångsrika tjänsteverksamheter inte enbart är
individanpassade, utan även situationsanpassade, finner vi att de förutsättningar som specifikt
människonära tjänsteverksamheter kräver är intressanta att undersöka.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att uppnå en högre förståelse för chefskap inom människonära
tjänsteverksamheter genom att belysa hur chefer kan främja professionalism hos sina medarbetare.

Frågeställning: Hur skapar chefer i människonära tjänsteverksamheter förutsättningar för sina
medarbetares professionalism?

Teori: Det övergripande begreppet professionalism sätts i relation till forskning rörande chefskap
och ledarskap, medarbetarskap, empowerment, emotional labor, samt standardisering.

Metod: Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i utförandet av elva intervjuer.

Urval: Enhetschefer och koordinatorer i en hemvårdsverksamhet intervjuades för att belysa vår
forskningsfråga.

Resultat och slutsats: Såsom professionalism tillämpas som ett övergripande tema i teorin, finner
vi att kretslopp är ett övergripande tema i analysen. I det verksamhetsomfattade kretsloppet
framträder de olika aktörernas agerande och vilken verkan det kan ha i verksamheten. Detta visar
på ett formellt chefskap respektive ett starkt relationsbaserat ledarskap. Något överraskande är att
vi fann att även standardisering kontra autonomi genomsyrade både teori och analys. För att
medarbetare inte ska gå miste om sin förmåga att individ- och situationsanpassa servicemötet,
påvisar denna studie betydelsen av att chefer är proaktiva i sina chefsroller och implementerar ett
strategiskt ledarskap.

Förslag på vidare studier: Övergripande finner vi att fler studier liknande denna är nödvändigt för
att dels belysa vikten av professionalism som generell term, och dels dess tyngd i just
människonära tjänsteverksamheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Kajsa LU and Nilsson, Annika LU
supervisor
organization
course
KSMK65 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Professionalism, Chefskap, Ledarskap, Hemvård, Människonära tjänsteverksamheter
language
Swedish
id
8912773
date added to LUP
2017-06-28 15:41:08
date last changed
2017-06-28 15:41:08
@misc{8912773,
 abstract   = {Bakgrund: Vi upplever att de tongivande forskarna inom den nordiska tjänsteforskningen är alltför
konceptuella i sina slutsatser, då de sällan tar hänsyn till vad som djupgående krävs i kontexten
inom olika verksamhetsområden. Då framgångsrika tjänsteverksamheter inte enbart är
individanpassade, utan även situationsanpassade, finner vi att de förutsättningar som specifikt
människonära tjänsteverksamheter kräver är intressanta att undersöka.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att uppnå en högre förståelse för chefskap inom människonära
tjänsteverksamheter genom att belysa hur chefer kan främja professionalism hos sina medarbetare.

Frågeställning: Hur skapar chefer i människonära tjänsteverksamheter förutsättningar för sina
medarbetares professionalism?

Teori: Det övergripande begreppet professionalism sätts i relation till forskning rörande chefskap
och ledarskap, medarbetarskap, empowerment, emotional labor, samt standardisering.

Metod: Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i utförandet av elva intervjuer.

Urval: Enhetschefer och koordinatorer i en hemvårdsverksamhet intervjuades för att belysa vår
forskningsfråga.

Resultat och slutsats: Såsom professionalism tillämpas som ett övergripande tema i teorin, finner
vi att kretslopp är ett övergripande tema i analysen. I det verksamhetsomfattade kretsloppet
framträder de olika aktörernas agerande och vilken verkan det kan ha i verksamheten. Detta visar
på ett formellt chefskap respektive ett starkt relationsbaserat ledarskap. Något överraskande är att
vi fann att även standardisering kontra autonomi genomsyrade både teori och analys. För att
medarbetare inte ska gå miste om sin förmåga att individ- och situationsanpassa servicemötet,
påvisar denna studie betydelsen av att chefer är proaktiva i sina chefsroller och implementerar ett
strategiskt ledarskap.

Förslag på vidare studier: Övergripande finner vi att fler studier liknande denna är nödvändigt för
att dels belysa vikten av professionalism som generell term, och dels dess tyngd i just
människonära tjänsteverksamheter.},
 author    = {Larsson, Kajsa and Nilsson, Annika},
 keyword   = {Professionalism,Chefskap,Ledarskap,Hemvård,Människonära tjänsteverksamheter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Proffs på professionalism: Hur chefer i människonära tjänsteverksamheter skapar förutsättningar för sina medarbetares professionalism},
 year     = {2017},
}