Advanced

Minnets mysterier: En studie om samspelet mellan visuellt beteende, verbal förmåga, delad uppmärksamhet, inkodning och minne hos barn i treårsåldern

Johansson, Andrea LU and Nilsson, Matilda LU (2017) PSPR14 20171
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att undersöka sambandet mellan treåringars verbala förmåga, visuella beteende och minne i förhållande till en filmatiserad bilderbok med berättarröst. Syftet var även att studera betydelsen av delad uppmärksamhet på barnens visuella beteende och minne. Data samlades in för 63 barn som var mellan 33 och 48 månader gamla. Barnen matchades till två grupper. Delad uppmärksamhet operationaliserades genom att barnen i experimentgruppen fick titta på filmen tillsammans med testledaren, medan barnen i kontrollgruppen fick titta själva. Under filmvisningen registrerades barnens visuella beteende med ögonrörelsemätning. Resultatet från studien visade på ett positivt linjärt samband mellan verbal förmåga och minne av filmen.... (More)
Studiens syfte var att undersöka sambandet mellan treåringars verbala förmåga, visuella beteende och minne i förhållande till en filmatiserad bilderbok med berättarröst. Syftet var även att studera betydelsen av delad uppmärksamhet på barnens visuella beteende och minne. Data samlades in för 63 barn som var mellan 33 och 48 månader gamla. Barnen matchades till två grupper. Delad uppmärksamhet operationaliserades genom att barnen i experimentgruppen fick titta på filmen tillsammans med testledaren, medan barnen i kontrollgruppen fick titta själva. Under filmvisningen registrerades barnens visuella beteende med ögonrörelsemätning. Resultatet från studien visade på ett positivt linjärt samband mellan verbal förmåga och minne av filmen. Däremot fanns inget linjärt samband mellan barnens visuella beteende och deras minne av filmen. Resultatet visade även att delad uppmärksamhet inte hade någon betydelse för barnens visuella beteende eller minne av filmen. Slutsatsen var att barnens verbala förmåga var betydande för att minnas filmen i studien. Visuellt beteende är ett komplext konstrukt och mer forskning behövs för att förstå hur visuellt beteende relaterar till minne. Även mer aktiva former av delad uppmärksamhet behöver undersökas i relation till små barns inlärning. (Less)
Abstract
The aim of this study was to investigate the verbal ability, visual behavior and memory in preschoolers, in relation to an animated picture book with narration. Furthermore, the purpose was to study the effect of joint attention on visual behavior and memory. Data was collected in a sample of 63 children between 33 and 48-months-old. Children were matched into two different groups. To operationalize joint attention children in the experiment group watched the movie together with the test leader while children in the control group looked at the movie by themselves. Throughout the movie, visual behavior was registered by an eye-tracker. The results showed a positive linear relation between the verbal ability of the children and their memory... (More)
The aim of this study was to investigate the verbal ability, visual behavior and memory in preschoolers, in relation to an animated picture book with narration. Furthermore, the purpose was to study the effect of joint attention on visual behavior and memory. Data was collected in a sample of 63 children between 33 and 48-months-old. Children were matched into two different groups. To operationalize joint attention children in the experiment group watched the movie together with the test leader while children in the control group looked at the movie by themselves. Throughout the movie, visual behavior was registered by an eye-tracker. The results showed a positive linear relation between the verbal ability of the children and their memory of the movie. However, there was no linear relationship between visual behavior and memory, and joint attention did not affect the visual behavior or memory. In conclusion, while verbal ability had a clear impact on children’s memory of the movie, visual behavior is a complex construct that needs to be investigate further in relation to memory. Finally, different levels of joint attention need to be examined further in relation to learning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Andrea LU and Nilsson, Matilda LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
visuellt beteende, verbal förmåga, delad uppmärksamhet, minne, ögonrörelsemätning, visual behavior, verbal ability, joint attention, memory, eye-tracking
language
Swedish
id
8912892
date added to LUP
2017-06-09 12:42:42
date last changed
2017-06-09 12:42:42
@misc{8912892,
 abstract   = {The aim of this study was to investigate the verbal ability, visual behavior and memory in preschoolers, in relation to an animated picture book with narration. Furthermore, the purpose was to study the effect of joint attention on visual behavior and memory. Data was collected in a sample of 63 children between 33 and 48-months-old. Children were matched into two different groups. To operationalize joint attention children in the experiment group watched the movie together with the test leader while children in the control group looked at the movie by themselves. Throughout the movie, visual behavior was registered by an eye-tracker. The results showed a positive linear relation between the verbal ability of the children and their memory of the movie. However, there was no linear relationship between visual behavior and memory, and joint attention did not affect the visual behavior or memory. In conclusion, while verbal ability had a clear impact on children’s memory of the movie, visual behavior is a complex construct that needs to be investigate further in relation to memory. Finally, different levels of joint attention need to be examined further in relation to learning.},
 author    = {Johansson, Andrea and Nilsson, Matilda},
 keyword   = {visuellt beteende,verbal förmåga,delad uppmärksamhet,minne,ögonrörelsemätning,visual behavior,verbal ability,joint attention,memory,eye-tracking},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Minnets mysterier: En studie om samspelet mellan visuellt beteende, verbal förmåga, delad uppmärksamhet, inkodning och minne hos barn i treårsåldern},
 year     = {2017},
}