Advanced

Titta på händerna?

Isaksson, Elin LU (2017) LAMP72 20171
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Som barnkörledare har jag tänkt på vad barnen egentligen förstår av dirigering. Ibland reagerar barnen på alla gester och ibland inte på några. Som yrkesverksamma körledare, dirigenter eller pedagoger kan vi dra nytta av att veta vad barnen faktiskt tar till sig och intressant vilken information barn i barnkör får ut av dirigering. Dessutom är det intressant att veta hur dirigenter arbetar för att öka förståelsen för slagteknik och gestik i sina barnkörer.

För att undersöka dirigeringens betydelse har fem barnkörledare med kyrkomusiker-eller musiklärarutbildning i mellersta och södra Sverigeintervjuats. Resultatet är uppdelat i två delar där den första består av konkreta metoder dirigenterna använder sig av i sin barnkörsverksamhet.... (More)
Som barnkörledare har jag tänkt på vad barnen egentligen förstår av dirigering. Ibland reagerar barnen på alla gester och ibland inte på några. Som yrkesverksamma körledare, dirigenter eller pedagoger kan vi dra nytta av att veta vad barnen faktiskt tar till sig och intressant vilken information barn i barnkör får ut av dirigering. Dessutom är det intressant att veta hur dirigenter arbetar för att öka förståelsen för slagteknik och gestik i sina barnkörer.

För att undersöka dirigeringens betydelse har fem barnkörledare med kyrkomusiker-eller musiklärarutbildning i mellersta och södra Sverigeintervjuats. Resultatet är uppdelat i två delar där den första består av konkreta metoder dirigenterna använder sig av i sin barnkörsverksamhet. Slagtekniska moment, förebildande, att mima med, pianots roll och instuderingsmetoder. Den andra delen består av dirigenternas mer personliga uppfattning omdirigeringens betydelse. Denna kategori är indelad i; skillnad på gestik och slagteknik, barnens förståelse för gestik och slagteknik, närhet till dirigering, barnens förutsättningar, samarbeten och vad får barnen med sig?

I denna uppsats diskuteras skillnaden på gestik och slagteknik och vilken funktion det har på barnkörens respons. Dirigering innefattas både av klassisk slagteknik, det som sitter i händerna, och gestik, det som sitter utanför händerna. Båda delar är lika viktiga för det musikaliska resultatet men slagtekniken behöver tränas in med barnen. Moment som insatser, fermat, slutkonsonanter och avslag behöver regelbundet övas med barnen för att de ska förstå dess fulla innebörd medan dynamik och agogik inte behöver övas utan innefattas i gestiken.

Nyckelord: barnkör, dirigering, gestik, slagteknik, musikundervisning (Less)
Popular Abstract
As a children’s choir conductor, I have thought about what the children really understand about the conducting. Sometimes the children are with me in the gestures and sometimes not. As a professional conductor, choir leader or pedagogue youcan take advantage of knowing what the children actually understand and do not understand. What information do children understand when they are conducted? And how do conductors work to increase understanding of conducting and gestures?

To investigate this five children’s choir conductors,with church music or music teacher education in the middle and southern Sweden, have been interviewed. The result is divided into two parts, the first with methods used by the conductors in their work with children’s... (More)
As a children’s choir conductor, I have thought about what the children really understand about the conducting. Sometimes the children are with me in the gestures and sometimes not. As a professional conductor, choir leader or pedagogue youcan take advantage of knowing what the children actually understand and do not understand. What information do children understand when they are conducted? And how do conductors work to increase understanding of conducting and gestures?

To investigate this five children’s choir conductors,with church music or music teacher education in the middle and southern Sweden, have been interviewed. The result is divided into two parts, the first with methods used by the conductors in their work with children’s choirs. This includes,conducting techniques,vocal imitation,to mouth or not, how to use the piano and methodsof rehearsing. The second part refers to the conductors' more personal perception of the importance of conducting. This category is divided into; difference between gesture and beat, children’s understanding of conducting, relations to conducting, children’s qualification, collaborations and children’s experiences.

This essay discusses the difference between gesture and conducting technique and what function it has on the children’schoir sound. Conducting include both classical beat technique, which is the handmovements, and gesture, which is everything but the hands. Both parts are important for the musical result but the beat and conducting technique must be practiced with the children regularly. Aspects like beginnings, fermatas, endconsonants and exits needto be regularly practiced with the children to understand it's full meaning while dynamics and agogics are not necessary to practice since they areincluded in the gesture.

Keywords: children's choir, conducting, gesture, music education (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Isaksson, Elin LU
supervisor
organization
alternative title
En intervjustudie om förståelse för dirigering i barnkör
course
LAMP72 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
musikpedagogik children's choir, utbildningsvetenskap, musikundervisning, slagteknik, gestik, barnkör, dirigering, conducting, gesture, music education, educational science
language
Swedish
id
8913003
date added to LUP
2017-06-13 19:10:09
date last changed
2017-06-13 19:10:09
@misc{8913003,
 abstract   = {Som barnkörledare har jag tänkt på vad barnen egentligen förstår av dirigering. Ibland reagerar barnen på alla gester och ibland inte på några. Som yrkesverksamma körledare, dirigenter eller pedagoger kan vi dra nytta av att veta vad barnen faktiskt tar till sig och intressant vilken information barn i barnkör får ut av dirigering. Dessutom är det intressant att veta hur dirigenter arbetar för att öka förståelsen för slagteknik och gestik i sina barnkörer.

För att undersöka dirigeringens betydelse har fem barnkörledare med kyrkomusiker-eller musiklärarutbildning i mellersta och södra Sverigeintervjuats. Resultatet är uppdelat i två delar där den första består av konkreta metoder dirigenterna använder sig av i sin barnkörsverksamhet. Slagtekniska moment, förebildande, att mima med, pianots roll och instuderingsmetoder. Den andra delen består av dirigenternas mer personliga uppfattning omdirigeringens betydelse. Denna kategori är indelad i; skillnad på gestik och slagteknik, barnens förståelse för gestik och slagteknik, närhet till dirigering, barnens förutsättningar, samarbeten och vad får barnen med sig? 

I denna uppsats diskuteras skillnaden på gestik och slagteknik och vilken funktion det har på barnkörens respons. Dirigering innefattas både av klassisk slagteknik, det som sitter i händerna, och gestik, det som sitter utanför händerna. Båda delar är lika viktiga för det musikaliska resultatet men slagtekniken behöver tränas in med barnen. Moment som insatser, fermat, slutkonsonanter och avslag behöver regelbundet övas med barnen för att de ska förstå dess fulla innebörd medan dynamik och agogik inte behöver övas utan innefattas i gestiken. 

Nyckelord: barnkör, dirigering, gestik, slagteknik, musikundervisning},
 author    = {Isaksson, Elin},
 keyword   = {musikpedagogik children's choir,utbildningsvetenskap,musikundervisning,slagteknik,gestik,barnkör,dirigering,conducting,gesture,music education,educational science},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Titta på händerna?},
 year     = {2017},
}