Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kvalitet - en ny form av effektivitet? En kvalitativ studie om hur en privat vårdaktör resonerar kring effektivitet och kvalitet

Vujosevic, Momir LU and Sahic, Amra LU (2017) KSMK65 20171
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
I studien vänder vi oss till en privat vårdaktör inom närsjukvården där syftet är att bidra med kunskap kring effektivitet och kvalitet samt den eventuella konflikten däremellan. För att möjliggöra undersökningen har vi utgått från följande två frågeställningar: Hur resonerar Capio Närsjukvård kring kvalitet och effektivitet? Samt hur förhåller sig Capio Närsjukvård till den konflikt som eventuellt finns mellan effektivitet och kvalitet? Uppsatsen är en kvalitativ studie som tar utgångspunkt i totalt åtta semistrukturerade intervjuer. Empirin har studerats utifrån teorier där främst lean, vårdkvalitet samt värdeskapande varit centrala begrepp. En av slutsatserna från undersökningen är att det inte återfinns någon fast definition på... (More)
I studien vänder vi oss till en privat vårdaktör inom närsjukvården där syftet är att bidra med kunskap kring effektivitet och kvalitet samt den eventuella konflikten däremellan. För att möjliggöra undersökningen har vi utgått från följande två frågeställningar: Hur resonerar Capio Närsjukvård kring kvalitet och effektivitet? Samt hur förhåller sig Capio Närsjukvård till den konflikt som eventuellt finns mellan effektivitet och kvalitet? Uppsatsen är en kvalitativ studie som tar utgångspunkt i totalt åtta semistrukturerade intervjuer. Empirin har studerats utifrån teorier där främst lean, vårdkvalitet samt värdeskapande varit centrala begrepp. En av slutsatserna från undersökningen är att det inte återfinns någon fast definition på vårdkvalitet utan begreppet blir istället en tolkningsfråga i organisationen. Ytterligare slutsats berör huruvida ett service management-perspektiv är applicerbart i stressfyllda vårdmiljöer. Avslutningsvis identifierades att balans mellan effektivitets- och kvalitetsarbete är avgörande för att ingendera av begreppen ska försummas i vårdprocessen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vujosevic, Momir LU and Sahic, Amra LU
supervisor
organization
course
KSMK65 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
effektivitet, kvalitet, vård, lean, patient, värde
language
Swedish
id
8913068
date added to LUP
2017-06-28 15:41:54
date last changed
2017-06-28 15:41:54
@misc{8913068,
 abstract   = {{I studien vänder vi oss till en privat vårdaktör inom närsjukvården där syftet är att bidra med kunskap kring effektivitet och kvalitet samt den eventuella konflikten däremellan. För att möjliggöra undersökningen har vi utgått från följande två frågeställningar: Hur resonerar Capio Närsjukvård kring kvalitet och effektivitet? Samt hur förhåller sig Capio Närsjukvård till den konflikt som eventuellt finns mellan effektivitet och kvalitet? Uppsatsen är en kvalitativ studie som tar utgångspunkt i totalt åtta semistrukturerade intervjuer. Empirin har studerats utifrån teorier där främst lean, vårdkvalitet samt värdeskapande varit centrala begrepp. En av slutsatserna från undersökningen är att det inte återfinns någon fast definition på vårdkvalitet utan begreppet blir istället en tolkningsfråga i organisationen. Ytterligare slutsats berör huruvida ett service management-perspektiv är applicerbart i stressfyllda vårdmiljöer. Avslutningsvis identifierades att balans mellan effektivitets- och kvalitetsarbete är avgörande för att ingendera av begreppen ska försummas i vårdprocessen.}},
 author    = {{Vujosevic, Momir and Sahic, Amra}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kvalitet - en ny form av effektivitet? En kvalitativ studie om hur en privat vårdaktör resonerar kring effektivitet och kvalitet}},
 year     = {{2017}},
}