Advanced

Betydelsen av svenska marina naturreservat - Ett förvaltningsperspektiv

Karlsell, Alexandra LU (2017) MVEK02 20171
Studies in Environmental Science
Abstract
Today exploitation of the sea is a common phenomenon, for example we trawl and dredge the sea, which affect the marine ecosystems and consequently marine protection is important for preserving of marine populations. At present, in Sweden there are 71 marine reserves and one marine national park to preserve the marine populations. The objective of this study was to analyse, with the perspectives from the administrators, if a marine reserve give a complete protection for the area as well as if the Swedish environmental goals will be accomplished. The thoughts and perspective of administrators for marine reserves in Sweden were collected and analysed, through a semi-quantitative survey. No one of the respondents (a number of 14) thought that... (More)
Today exploitation of the sea is a common phenomenon, for example we trawl and dredge the sea, which affect the marine ecosystems and consequently marine protection is important for preserving of marine populations. At present, in Sweden there are 71 marine reserves and one marine national park to preserve the marine populations. The objective of this study was to analyse, with the perspectives from the administrators, if a marine reserve give a complete protection for the area as well as if the Swedish environmental goals will be accomplished. The thoughts and perspective of administrators for marine reserves in Sweden were collected and analysed, through a semi-quantitative survey. No one of the respondents (a number of 14) thought that the Swedish environmental goals will be achieved with current management tools and only one of them had the opinion that the environment would benefit from being a marine national park rather than having it as a marine reserve. Only two respondents were unsure whether or not there should be more marine reserves and they were also unsure if the protection was enough. A common opinion was that more resources are needed to maintain an effective management of the marine reserve and higher demands on the management to be able to fulfil the Swedish environmental goals. The two Swedish environmental goals, which were the main focus in this study, will not be achieved with current management tools. Hence, a change regarding protection of the sea is a must if Sweden is to achieve the goals for the marine environment. However, there is no significance in having a large area protected if human activity still remains unrestricted. To be able to reach a positive status in the marine environment, it is not only the protected areal that matters but also what actually is protected. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Ska man skydda marina miljöer bara för skyddandets skull?

Havet är något som vi alla mer eller mindre gynnas av. Det kan vara genom att vi äter fisk eller skaldjur, eller estiskt i form av ett klart vatten. Därför är det av vikt att skyddsvärda marina miljöer bevaras, men det är även av vikt för att marina ekosystem ska fungera. Alla gynnas av ett fungerande hav. I dagsläget pågår det mänsklig aktivitet i 80 % av alla marint skyddade områden i hela Östersjön. Ju mer vi exploaterar haven desto mer behöver marina områden skyddas.

Den marina miljön kan skyddas på olika sätt, de högsta skydden är de som kallas för MPA (marine protected area). I detta ingår marin nationalpark, marint naturreservat samt marint Natura 2000-område. I... (More)
Ska man skydda marina miljöer bara för skyddandets skull?

Havet är något som vi alla mer eller mindre gynnas av. Det kan vara genom att vi äter fisk eller skaldjur, eller estiskt i form av ett klart vatten. Därför är det av vikt att skyddsvärda marina miljöer bevaras, men det är även av vikt för att marina ekosystem ska fungera. Alla gynnas av ett fungerande hav. I dagsläget pågår det mänsklig aktivitet i 80 % av alla marint skyddade områden i hela Östersjön. Ju mer vi exploaterar haven desto mer behöver marina områden skyddas.

Den marina miljön kan skyddas på olika sätt, de högsta skydden är de som kallas för MPA (marine protected area). I detta ingår marin nationalpark, marint naturreservat samt marint Natura 2000-område. I Sverige finns i nuläget en marin nationalpark och 71 marina naturreservat med varierande storlek och form. Syftet med studien var att undersöka om miljön har gynnats av det marina naturreservatet och om befintliga styrmedel är tillräckliga för bidragandet till att uppnå miljömålen. De två miljömål som har fokus i denna studie och som är kopplade till den marina miljön, Ett rikt växt- och djurliv samt Hav i balans samt levande kust och skärgård, kommer inte uppnås till 2020. Detta blev tydligt när förvaltare från de marina naturreservaten i Sverige framhöll att de befintliga styrmedlen är för svaga. Det krävs mer resurser till förvaltning samt starkare styrmedel för att marina naturreservat ska kunna bidra till att uppnå miljömålen. Alla förutom två respondenter ansåg att fler marina naturreservat behövs, vilket motiverades med att det fortfarande finns marina miljöer som behöver skydd samt att det krävs sammanhängande reservat. Det är dock inte bara arealen för reservatet som spelar roll utan faktiskt vad syftet med skyddet är, vilket stärks av några av respondenternas åsikter, att det inte skett mycket i den marina miljön sedan reservatet instiftades. Det finns olika tillvägagångssätt för att ta reda på hur effektivt ett marint naturreservat är, vilka kan vara lämpliga att använda sig av för att få en samlad bild. För vidare studier kan det därför vara lämpligt att undersöka bland annat biomassa samt artdiversitet för att se effekterna av förvaltningen samt skyddet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsell, Alexandra LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Marint naturreservat, Marin nationalpark, Marint skyddade områden, Förvaltning, Miljömål, Sverige
language
Swedish
id
8913355
date added to LUP
2017-06-14 11:15:00
date last changed
2017-06-14 11:15:00
@misc{8913355,
 abstract   = {Today exploitation of the sea is a common phenomenon, for example we trawl and dredge the sea, which affect the marine ecosystems and consequently marine protection is important for preserving of marine populations. At present, in Sweden there are 71 marine reserves and one marine national park to preserve the marine populations. The objective of this study was to analyse, with the perspectives from the administrators, if a marine reserve give a complete protection for the area as well as if the Swedish environmental goals will be accomplished. The thoughts and perspective of administrators for marine reserves in Sweden were collected and analysed, through a semi-quantitative survey. No one of the respondents (a number of 14) thought that the Swedish environmental goals will be achieved with current management tools and only one of them had the opinion that the environment would benefit from being a marine national park rather than having it as a marine reserve. Only two respondents were unsure whether or not there should be more marine reserves and they were also unsure if the protection was enough. A common opinion was that more resources are needed to maintain an effective management of the marine reserve and higher demands on the management to be able to fulfil the Swedish environmental goals. The two Swedish environmental goals, which were the main focus in this study, will not be achieved with current management tools. Hence, a change regarding protection of the sea is a must if Sweden is to achieve the goals for the marine environment. However, there is no significance in having a large area protected if human activity still remains unrestricted. To be able to reach a positive status in the marine environment, it is not only the protected areal that matters but also what actually is protected.},
 author    = {Karlsell, Alexandra},
 keyword   = {Marint naturreservat,Marin nationalpark,Marint skyddade områden,Förvaltning,Miljömål,Sverige},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Betydelsen av svenska marina naturreservat - Ett förvaltningsperspektiv},
 year     = {2017},
}