Advanced

Kostnadseffektivitet hos övergödningsåtgärder i skånska vattenförekomster

Nilsson, Camilla LU (2017) MVEM03 20171
Studies in Environmental Science
Abstract
Eutrophication continues to be a problem in the freshwaters in Scania of southern Sweden, much due to urban waste water and the large amount of agricultural land in the region. In order to combat this, many different measures have been made to lower the nutrient loading by the region's different water organisations, including the creation of wetlands, ponds and two-step trenches. This study was done by looking through various rapports from these water organisations, in order to evaluate the costs of each of these measures by comparing the cost per kilogram of phosphorous and nitrogen the different measures manages to reduce. This paper was done in the hopes of aiding the decision making process when it comes to future measures in the... (More)
Eutrophication continues to be a problem in the freshwaters in Scania of southern Sweden, much due to urban waste water and the large amount of agricultural land in the region. In order to combat this, many different measures have been made to lower the nutrient loading by the region's different water organisations, including the creation of wetlands, ponds and two-step trenches. This study was done by looking through various rapports from these water organisations, in order to evaluate the costs of each of these measures by comparing the cost per kilogram of phosphorous and nitrogen the different measures manages to reduce. This paper was done in the hopes of aiding the decision making process when it comes to future measures in the region. The results show that the same measure may have a greatly different cost efficiency depending on the project it was a part of. When the reports had been looked at, the results show that overall ponds and wetlands were the most used measures, often had a lower cost, and was recommended by several report writers. Some methods that have not been tried in Scania but may be considered as alternatives in future projects, such as lanthanum modified bentonite, are also discussed. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Åtgärder som utförts i Skåne för att minska överskottsnäring i olika vattendrag visar sig kosta olika mycket och även skilja sig i effektivitet. Jag har i detta arbete gått igenom rapporter från skånska vattenorganisationer och drar slutsatsen att den åtgärd som är mest effektiv i skånska vatten (i förhållande till kostnader) är att anlägga dammar. Dammar tar på ett effektivt sätt hand om kväve och fosfor, de två vanligaste näringsämnena i vatten, till en genomsnittskostnad av cirka 16 kr per kilo renat kväve, och 573 kr per kilo renat fosfor. Informationen från de olika rapporterna har sammanfattats i detta arbete, och min förhoppning är att arbetet kan delvis ligga till grund vid framtida åtgärdsplanering och budgetering.
Skåne har ett... (More)
Åtgärder som utförts i Skåne för att minska överskottsnäring i olika vattendrag visar sig kosta olika mycket och även skilja sig i effektivitet. Jag har i detta arbete gått igenom rapporter från skånska vattenorganisationer och drar slutsatsen att den åtgärd som är mest effektiv i skånska vatten (i förhållande till kostnader) är att anlägga dammar. Dammar tar på ett effektivt sätt hand om kväve och fosfor, de två vanligaste näringsämnena i vatten, till en genomsnittskostnad av cirka 16 kr per kilo renat kväve, och 573 kr per kilo renat fosfor. Informationen från de olika rapporterna har sammanfattats i detta arbete, och min förhoppning är att arbetet kan delvis ligga till grund vid framtida åtgärdsplanering och budgetering.
Skåne har ett rikt landskapsjordbruk, vilket innebär att många av Skånes vattendrag har ett överskott av näring från åkerbruket. Denna övergödning kan leda till ett flertal problem, bland annat giftiga algblomningar där fiskar dör av syrebrist. Överskott av näring är inte bara ett lokalt problem i Skåne, utan påverkar även havsmiljöer vid transport. Övergödningen är med andra ord ett problem som kräver åtgärder, vilket flera olika skånska vattenorganisationer gör genom olika åtgärdsprogram för att ta hand om överskottsnäring. Exempel på åtgärder är dammar, våtmarker och så kallade skyddszoner, där man låter några meter mellan åker och vattendrag vara obrukade, vilket buffrar näring från åkern att nå vattnet. Dessa skyddszoner är tyvärr inte effektiva mot kväve utan endast mot fosfor. Skyddszoner renar fosfor till en kostnad av 625 kr per kilo. Detta ska jämföras med olika filteråtgärder som utförts i Skåne och som renar kväve till en kostnad av 200 kr per kilo och fosfor för 7000 kr per kilo. Dammar och våtmarker har utöver rening andra positiva bieffekter, exempelvis en större biologisk mångfald när den anlagda vattenkroppen blir en fristad för fågel och fisk. Detta argumenterar ytterligare för att en sådan lösning är att föredra, men man bör även ha andra fördelar än näringsreduktion i åtanke när man planerar för åtgärder i naturen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Camilla LU
supervisor
organization
course
MVEM03 20171
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
övergödning, eutrophication, kostnadseffektivitet, cost efficiency, kväve, nitrogen, fosfor, phosphorous, nutrient, näringsämne, agriculture, jordbruk, water water, avlopp, measure, åtgärd
language
Swedish
id
8913511
date added to LUP
2017-06-14 11:26:28
date last changed
2017-06-14 11:26:28
@misc{8913511,
 abstract   = {Eutrophication continues to be a problem in the freshwaters in Scania of southern Sweden, much due to urban waste water and the large amount of agricultural land in the region. In order to combat this, many different measures have been made to lower the nutrient loading by the region's different water organisations, including the creation of wetlands, ponds and two-step trenches. This study was done by looking through various rapports from these water organisations, in order to evaluate the costs of each of these measures by comparing the cost per kilogram of phosphorous and nitrogen the different measures manages to reduce. This paper was done in the hopes of aiding the decision making process when it comes to future measures in the region. The results show that the same measure may have a greatly different cost efficiency depending on the project it was a part of. When the reports had been looked at, the results show that overall ponds and wetlands were the most used measures, often had a lower cost, and was recommended by several report writers. Some methods that have not been tried in Scania but may be considered as alternatives in future projects, such as lanthanum modified bentonite, are also discussed.},
 author    = {Nilsson, Camilla},
 keyword   = {övergödning,eutrophication,kostnadseffektivitet,cost efficiency,kväve,nitrogen,fosfor,phosphorous,nutrient,näringsämne,agriculture,jordbruk,water water,avlopp,measure,åtgärd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kostnadseffektivitet hos övergödningsåtgärder i skånska vattenförekomster},
 year     = {2017},
}