Advanced

En Jämförelse av Miljöindikatorer för Vattendrag: kiselalgsanalys vs. kvävefosforanalys

Andersson, Anders LU (2017) MVEK02 20171
Studies in Environmental Science
Abstract
Eutrophication is one of the most threatening issues to water quality in natural water. It can cause problems of the ecosystem, with for example, lowering the biodiversity of the community. The main reason for eutrophication in natural waters is the leakage of nutrients from nearby crop-fields. Too much of nutrients reaches the water and negatively interferes with the water community. To study the water quality, there are multiple methods. In this literature study, the study of diatoms in waters; and nitrogen-phosphorus measurements are being examined, because of their commonness. With tools such as; Web of Science, Google search engine and a few books, my aim was to study the benefits and weaknesses of these two water analysis methods.... (More)
Eutrophication is one of the most threatening issues to water quality in natural water. It can cause problems of the ecosystem, with for example, lowering the biodiversity of the community. The main reason for eutrophication in natural waters is the leakage of nutrients from nearby crop-fields. Too much of nutrients reaches the water and negatively interferes with the water community. To study the water quality, there are multiple methods. In this literature study, the study of diatoms in waters; and nitrogen-phosphorus measurements are being examined, because of their commonness. With tools such as; Web of Science, Google search engine and a few books, my aim was to study the benefits and weaknesses of these two water analysis methods. Many environmental scientists think that the study of diatoms is a reliant approach; however, it does come with some difficulties. The method relies on being able to identify the species of the collected diatoms. This can be difficult for someone how is not in this field of work. But with the study of diatoms a lot of information about the environment can be achieved. Although, scientists believe that more research is needed especially when it comes to identifying the diatoms. With more scientists making their research projects available for the public, to further the understanding of the diatoms. No taxon identification is required while studying the nutrients, making this method a bit easier than the diatom analysis. But the results are usually only instantaneous meaning they don’t give a longer view of the quality of the water. The diatom population showcase the water quality when they adjust to fit their current environment, meaning diatoms that are not fitted in their current environment will disappear. To strengthen the collected data and analysis, scientist encourage the water quality analysis methods to be combined. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Kiselalgsanalys eller Kvävefosforanalys?
Av: Anders Andersson
2017
Övergödning är ett växande problem som anses vara den främsta orsaken till försämring av vattenkvaliteten i vattendrag. För att studera vattenkvaliteten finns olika metoder, kiselalgernas egenskap som påväxtalger innebär att de inte kan flytta på sig. De antingen måste anpassa sig eller försvinna när förändringar sker i vattnet. Identifiering av algerna och utvärdering med hjälp av index så som IPS, %PT och TDI bedömer vattendragets kvalitet. Kväve och fosfor är de två främsta näringsämnena som ger upphov till försämrad vattenkvalitet genom övergödning. Genom att studera halterna av dessa ämnen med referensvärden kan den ekologiska statusen bestämmas.
Studien har... (More)
Kiselalgsanalys eller Kvävefosforanalys?
Av: Anders Andersson
2017
Övergödning är ett växande problem som anses vara den främsta orsaken till försämring av vattenkvaliteten i vattendrag. För att studera vattenkvaliteten finns olika metoder, kiselalgernas egenskap som påväxtalger innebär att de inte kan flytta på sig. De antingen måste anpassa sig eller försvinna när förändringar sker i vattnet. Identifiering av algerna och utvärdering med hjälp av index så som IPS, %PT och TDI bedömer vattendragets kvalitet. Kväve och fosfor är de två främsta näringsämnena som ger upphov till försämrad vattenkvalitet genom övergödning. Genom att studera halterna av dessa ämnen med referensvärden kan den ekologiska statusen bestämmas.
Studien har främst genomförts med hjälp av information från publikationer från Web of Science, artiklar hittade på Google sökmotor samt böcker. Kiselalgsanalys på vattendrag har under de senaste decennierna ökat i intresse då den har visat sig vara en pålitlig metod för bedömningen av vattenkvaliteten. Genom studerandet av kiselalger kan historiska miljöförändringar ses genom deras biodiversitet. Detta innebär att tidserier där förändringar kan ses är möjliga att ta fram. Med index som IPS bedöms vattenkvaliteten genom en skala mellan 1–20, vilken visar näringsämnens och lättnedbrytbara organiska föroreningars påverkan. Kiselalgsmetoden bygger på att de identifierade kiselalgerna också har fått ett toleransvärde mot olika miljöförändringar, genom dessa värden kan sedan en uppskattning av vattenkvaliteten göras, genom t. ex. IPS indexet. Kostnaderna för provtagningen uppskattas av SLU vara kring 270 kr/prov och analyseringen kostar mellan 6000–7000 kr/prov. Kostnaderna är högre än att ta prover på näringsämnena, men genom kiselalgerna kan ekosystemet studeras, som oftast är relaterat till dess miljö. Metoden kan också ställa högra krav vid analyseringen, då analysdelen innebär identifiering av algerna genom mikroskop av prov.
Kvävefosformetoden ger oftast ett mer momentana värden. Men genom t. ex. automatiserade sensorer kan ett mer noggrannare, studerande genomföras. Metoden utvärderas genom att jämföra referensvärden med det utvalda vattendraget, referensvärdet ska vara ett liknande vattendrag som inte blivit påverkat av människor. För att se historiska förändringar i halter av näringsämnena behöver tidigare studier ha genomförts. Kostnaderna för provtagningen uppskattas vara ungefär 85 kr/prov och analysdelen kostar ungefär 100–200 kr/prov. Tiden som det tar att utföra metoden är lägre än hos kiselalgerna men kan fortfarande variera mellan några minuter till ett par timmar för analyseringen. En kombination av användandet av dessa metoder kan ge en både tillförlitlig uppfattning av kvaliteten vid provtagningen men också för att se de historiska kvalitetsförändringar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Anders LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Eutrophication, agriculture, biodiversity, water
language
Swedish
id
8913693
date added to LUP
2017-06-14 11:38:40
date last changed
2017-06-14 11:38:40
@misc{8913693,
 abstract   = {Eutrophication is one of the most threatening issues to water quality in natural water. It can cause problems of the ecosystem, with for example, lowering the biodiversity of the community. The main reason for eutrophication in natural waters is the leakage of nutrients from nearby crop-fields. Too much of nutrients reaches the water and negatively interferes with the water community. To study the water quality, there are multiple methods. In this literature study, the study of diatoms in waters; and nitrogen-phosphorus measurements are being examined, because of their commonness. With tools such as; Web of Science, Google search engine and a few books, my aim was to study the benefits and weaknesses of these two water analysis methods. Many environmental scientists think that the study of diatoms is a reliant approach; however, it does come with some difficulties. The method relies on being able to identify the species of the collected diatoms. This can be difficult for someone how is not in this field of work. But with the study of diatoms a lot of information about the environment can be achieved. Although, scientists believe that more research is needed especially when it comes to identifying the diatoms. With more scientists making their research projects available for the public, to further the understanding of the diatoms. No taxon identification is required while studying the nutrients, making this method a bit easier than the diatom analysis. But the results are usually only instantaneous meaning they don’t give a longer view of the quality of the water. The diatom population showcase the water quality when they adjust to fit their current environment, meaning diatoms that are not fitted in their current environment will disappear. To strengthen the collected data and analysis, scientist encourage the water quality analysis methods to be combined.},
 author    = {Andersson, Anders},
 keyword   = {Eutrophication,agriculture,biodiversity,water},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En Jämförelse av Miljöindikatorer för Vattendrag: kiselalgsanalys vs. kvävefosforanalys},
 year     = {2017},
}