Advanced

Kemikaliesmart förskola - En insyn i Malmö kommuns förskolor

Lundström, Nicole LU (2017) MVEM03 20171
Studies in Environmental Science
Abstract
The purpose of this study is to investigate the presence and management of hazardous substances in the pre-school environment in Malmö city. Work is based on two questions. One concerns the extent of toxic substances in the biosphere environment and the other concerns the process of processes and procedures in itself affecting vulnerability. In order to answer these ques-tions, an inventory has been made at ten preschools in Malmö Municipality. The inventory shows that soft and old plastic toys, plastic in contact with food and drink, old sofas, adult handbags and foam mattresses were com-monly used products and materials in the pre-schools. These materials may contain phthalates, brominated flame retardants, perfluorinated com-pounds,... (More)
The purpose of this study is to investigate the presence and management of hazardous substances in the pre-school environment in Malmö city. Work is based on two questions. One concerns the extent of toxic substances in the biosphere environment and the other concerns the process of processes and procedures in itself affecting vulnerability. In order to answer these ques-tions, an inventory has been made at ten preschools in Malmö Municipality. The inventory shows that soft and old plastic toys, plastic in contact with food and drink, old sofas, adult handbags and foam mattresses were com-monly used products and materials in the pre-schools. These materials may contain phthalates, brominated flame retardants, perfluorinated com-pounds, bisphenol A, lead and cadmium that can expose children to leak-age to the indoor environment. In order to minimize exposure risk, pre-schools need to sort out the materials and products that may represent an exposure risk. As well as future purchases, avoid certain types of plastic, foam rubber and flame retardant textiles. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Lek är något som skall vara något positivt, oskyldigt och tillföra glädje för barnen. På förskolor spenderar barnen den mesta av sin vakna tid, där de leker, äter och sover middag. Det är en plats där barnen skall känna sig trygga. Få vet att det faktiskt finns skadliga kemikalier i textiler, köksredskap och till och med i leksaker som en så känslig grupp som barn kommer i kontakt med. Att skadliga kemikalier finns i barns omgivning är något som på senare år har blivit allt med omtalat. 2013 lyfte naturskyddsföreningen denna problematik genom att skriva rapporter, skicka ut enkäter och göra inventeringar av förskolor runt om i Sverige. Enligt enkäten som skickades ut jobbade Malmö kommun med att sätta upp handlingsplaner för att... (More)
Lek är något som skall vara något positivt, oskyldigt och tillföra glädje för barnen. På förskolor spenderar barnen den mesta av sin vakna tid, där de leker, äter och sover middag. Det är en plats där barnen skall känna sig trygga. Få vet att det faktiskt finns skadliga kemikalier i textiler, köksredskap och till och med i leksaker som en så känslig grupp som barn kommer i kontakt med. Att skadliga kemikalier finns i barns omgivning är något som på senare år har blivit allt med omtalat. 2013 lyfte naturskyddsföreningen denna problematik genom att skriva rapporter, skicka ut enkäter och göra inventeringar av förskolor runt om i Sverige. Enligt enkäten som skickades ut jobbade Malmö kommun med att sätta upp handlingsplaner för att förskolorna skulle vara kemikaliesmarta.

Barn är en grupp som är extra känsliga för kemikalier på grund av deras utveckling och beteende. De befinner sig gärna nära golvet där kemikalier ansamlas i dammet, stoppar fingrar i munnen och tuggar på leksaker som kan avge kemikalier. Ett flertal studier har kunnat visa ett tydligt samband mellan exponering av kemikalier och ADHD, autism, diabetes och nedsatt intelligens. Vilket har medfört att lagkraven har stärkts i omgångar de senaste åren. Det är därför extra viktigt att göra inventeringar på förskolor och fasa ut de icke godkända material och produkter.
Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten och hanteringen av hälsofarliga ämnen i förskolemiljön i Malmö stad. Arbete utgår från två frågor. Den ena rör omfattningen av giftiga ämnen i förskolemiljön och den andra rör frågan om hur processer och rutiner i sig påverkar utsattheten.
Studien bygger på inventeringar vid tio förskolor i Malmö kommun för att införskaffa sig en nulägesanalys av kemikalieexponeringen på förskolorna. Totalt inventerades 36 avdelningar, där barngrupperna på varje avdelning var ca 10–13 barn. Barnens åldrar varierade mellan 1–5 år. Inventeringarna utgick från en inventeringsmall som Naturskyddsföreningen tagit fram och som har använts i samband med ”Operation Giftfri Förskola”.
Studien visar att det finns problemområden på förskolorna i Malmö kommun som bör prioriteras då de kan utgöra en exponeringsrisk av hälsoskadliga ämnen. De problemområden som kunde identifieras var gamla leksaker, skumgummi i sovmadrasser och soffor, inga rutiner för tvätt av textiler, vinylhandskar, plasttallrikar och pipmuggar i plast. Dessa material och produkter kan innehålla kemikalier som flamskyddsmedel, ftalater, bisfenol A och perfluorerade ämnen.
För framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka och presentera hjälpmedel för hur kommuner och förskolor ska utföra upphandling och inköp på ett kemikaliesmart sätt. Det krävs även mer forskning på kemikalier och dess hälsoeffekter på människor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundström, Nicole LU
supervisor
organization
course
MVEM03 20171
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Non-toxic preschool, toys, plastic, phthalates, bisphenol A, health effects.
language
Swedish
id
8913737
date added to LUP
2017-06-14 11:56:23
date last changed
2017-06-14 11:56:23
@misc{8913737,
 abstract   = {The purpose of this study is to investigate the presence and management of hazardous substances in the pre-school environment in Malmö city. Work is based on two questions. One concerns the extent of toxic substances in the biosphere environment and the other concerns the process of processes and procedures in itself affecting vulnerability. In order to answer these ques-tions, an inventory has been made at ten preschools in Malmö Municipality. The inventory shows that soft and old plastic toys, plastic in contact with food and drink, old sofas, adult handbags and foam mattresses were com-monly used products and materials in the pre-schools. These materials may contain phthalates, brominated flame retardants, perfluorinated com-pounds, bisphenol A, lead and cadmium that can expose children to leak-age to the indoor environment. In order to minimize exposure risk, pre-schools need to sort out the materials and products that may represent an exposure risk. As well as future purchases, avoid certain types of plastic, foam rubber and flame retardant textiles.},
 author    = {Lundström, Nicole},
 keyword   = {Non-toxic preschool,toys,plastic,phthalates,bisphenol A,health effects.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kemikaliesmart förskola - En insyn i Malmö kommuns förskolor},
 year     = {2017},
}