Advanced

Hälsa på tallriken

Holmström, Elisabeth LU and Stövander, Julia (2017) KSMK65 20171
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Hälsa är idag ett hett samtalsämne. Intresset syns inte bara i olika sociala medier utan
numera även tydligt i dagligvaruhandelns hyllor bland all vanlig mat. Vad vi handlar, lagar
och äter har blivit allt tydligare markörer för vilka vi är och vi vill vara. Att äta hälsosamt
idag är därför inte bara förknippat med fräscha sallader utan kan också innebära att man
äter ekologiskt, vegetarisk eller livsmedel tillsatta med extra protein. I samband med att
intresset för hälsa ökar skapas trender förknippade med livsmedel och olika kosthållningar.
Trots att begreppet hälsa inte anses vara en trend kan det ses som ett paraplybegrepp för
olika trender inom hälsa. Det kan således tänkas vara utmanande för livsmedelsaktörer att
skapa ett... (More)
Hälsa är idag ett hett samtalsämne. Intresset syns inte bara i olika sociala medier utan
numera även tydligt i dagligvaruhandelns hyllor bland all vanlig mat. Vad vi handlar, lagar
och äter har blivit allt tydligare markörer för vilka vi är och vi vill vara. Att äta hälsosamt
idag är därför inte bara förknippat med fräscha sallader utan kan också innebära att man
äter ekologiskt, vegetarisk eller livsmedel tillsatta med extra protein. I samband med att
intresset för hälsa ökar skapas trender förknippade med livsmedel och olika kosthållningar.
Trots att begreppet hälsa inte anses vara en trend kan det ses som ett paraplybegrepp för
olika trender inom hälsa. Det kan således tänkas vara utmanande för livsmedelsaktörer att
skapa ett utbud som ska besvara konsumenternas fragmenterade efterfrågan när synen på
vad hälsa är så pass individuell. Syftet med studien är därför att skapa förståelse för vilka
faktorer som bidrar till att utbudet av livsmedel ser ut som det gör och hur det bidrar till
förändrade konsumtionsbeteenden. De frågeställningar arbetet baseras på är: 1. Hur har en
ökad medvetenhet om hälsa påverkat dagens livsmedelskonsumtion? och 2. Hur upplever
aktörer inom livsmedelsbranschen ett ökat fokus på hälsa? Baserat studiens syfte och
frågeställningar genomfördes djupintervjuer med personer som arbetar inom olika
livsmedelsföretag. Utöver en utgångspunkt i teoretiska resonemang kring hälsa,
konsumtion, trender och marknadsföring samt kunskap från intervjurespondenterna
användes utredningar och rapporter kring livsmedel, kost och hälsa som kompletterande
empiriskt material. Utifrån analysen har vi således kunnat konstatera att olika synsätt om
vad som är hälsa har bidragit till flera olika kostpreferenser, något som livsmedelsaktörer
upplever som både utmanande och möjliggörande. På så sätt har inte bara slutsatser kring
studiens frågeställningar kunnat dras utan även genererat ett vetenskapligt bidrag till
forskningsområdet för konsumtion kopplat livsmedel utifrån ett hälsoperspektiv. Slutligen
har analysen bidragit till intresseväckande insikter om bland annat kunskap och utbildning
som tas upp i uppsatsens avsnitt om diskussion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmström, Elisabeth LU and Stövander, Julia
supervisor
organization
alternative title
En studie om medveten konsumtion av livets medel
course
KSMK65 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
marknadsföring, trender, konsumtion, livsmedel, medvetenhet, Hälsa
language
Swedish
id
8913751
date added to LUP
2017-06-28 15:40:25
date last changed
2017-06-28 15:40:25
@misc{8913751,
 abstract   = {Hälsa är idag ett hett samtalsämne. Intresset syns inte bara i olika sociala medier utan
numera även tydligt i dagligvaruhandelns hyllor bland all vanlig mat. Vad vi handlar, lagar
och äter har blivit allt tydligare markörer för vilka vi är och vi vill vara. Att äta hälsosamt
idag är därför inte bara förknippat med fräscha sallader utan kan också innebära att man
äter ekologiskt, vegetarisk eller livsmedel tillsatta med extra protein. I samband med att
intresset för hälsa ökar skapas trender förknippade med livsmedel och olika kosthållningar.
Trots att begreppet hälsa inte anses vara en trend kan det ses som ett paraplybegrepp för
olika trender inom hälsa. Det kan således tänkas vara utmanande för livsmedelsaktörer att
skapa ett utbud som ska besvara konsumenternas fragmenterade efterfrågan när synen på
vad hälsa är så pass individuell. Syftet med studien är därför att skapa förståelse för vilka
faktorer som bidrar till att utbudet av livsmedel ser ut som det gör och hur det bidrar till
förändrade konsumtionsbeteenden. De frågeställningar arbetet baseras på är: 1. Hur har en
ökad medvetenhet om hälsa påverkat dagens livsmedelskonsumtion? och 2. Hur upplever
aktörer inom livsmedelsbranschen ett ökat fokus på hälsa? Baserat studiens syfte och
frågeställningar genomfördes djupintervjuer med personer som arbetar inom olika
livsmedelsföretag. Utöver en utgångspunkt i teoretiska resonemang kring hälsa,
konsumtion, trender och marknadsföring samt kunskap från intervjurespondenterna
användes utredningar och rapporter kring livsmedel, kost och hälsa som kompletterande
empiriskt material. Utifrån analysen har vi således kunnat konstatera att olika synsätt om
vad som är hälsa har bidragit till flera olika kostpreferenser, något som livsmedelsaktörer
upplever som både utmanande och möjliggörande. På så sätt har inte bara slutsatser kring
studiens frågeställningar kunnat dras utan även genererat ett vetenskapligt bidrag till
forskningsområdet för konsumtion kopplat livsmedel utifrån ett hälsoperspektiv. Slutligen
har analysen bidragit till intresseväckande insikter om bland annat kunskap och utbildning
som tas upp i uppsatsens avsnitt om diskussion.},
 author    = {Holmström, Elisabeth and Stövander, Julia},
 keyword   = {marknadsföring,trender,konsumtion,livsmedel,medvetenhet,Hälsa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hälsa på tallriken},
 year     = {2017},
}