Advanced

Ny teknik - gamla kläder: Motiv till andrahandskonsumtion av kläder via internet

Claesson, Ida LU (2017) SOCK04 20171
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar delvis internets betydelse för andrahandsmarknaden av kläder men framförallt vilka motiv konsumenterna har när de handlar begagnade kläder via internet. Teorin som används är Pierre Bourdieus teori om smak, fält, habitus och olika former av kapital. Metod för insamling av data bestod av kvantitativ metod i form av webbaserad enkät. Resultatet analyserades sedan i statistiskanalyseringsprogrammet SPSS relaterat till Bourdieus teorier. Resultatet visar på ett signifikant samband mellan utbildning och motivet
“miljömedvetenhet” respektive motivet att “hitta unika produkter”. Med längre utbildning anses “att det är miljövänligt” påverka beslutet att handla begagnade kläder via internet mer och “att hitta unika produkter”... (More)
Uppsatsen behandlar delvis internets betydelse för andrahandsmarknaden av kläder men framförallt vilka motiv konsumenterna har när de handlar begagnade kläder via internet. Teorin som används är Pierre Bourdieus teori om smak, fält, habitus och olika former av kapital. Metod för insamling av data bestod av kvantitativ metod i form av webbaserad enkät. Resultatet analyserades sedan i statistiskanalyseringsprogrammet SPSS relaterat till Bourdieus teorier. Resultatet visar på ett signifikant samband mellan utbildning och motivet
“miljömedvetenhet” respektive motivet att “hitta unika produkter”. Med längre utbildning anses “att det är miljövänligt” påverka beslutet att handla begagnade kläder via internet mer och “att hitta unika produkter” påverkar mindre desto längre utbildning man har.

This essay partially discusses the importance of internet for the second hand market of clothing but mainly discusses the motives consumers have when they buy second hand clothing online. Pierre Bourdieus theories regarding taste, felt, habitus and different forms of capital is used to analyze the material that is collected through quantitative method in the shape of a web based survey. The result was analyzed in the statistic analysis program SPSS and then related to Bourdieus theories. The result show a significant correlation between
years of education and the motive “environmental consciousness” and the motive “finding unique products”. With a higher degree of education the impact of the motive that it is “environment-friendly” is higher and the impact of the motive “finding unique products” is lower. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Claesson, Ida LU
supervisor
organization
alternative title
New technology - old clothing: Motives for second hand clothing consumption online
course
SOCK04 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Nyckelord : secondhandkläder, andrahandskonsumtion, näthandel, klädkonsumtion, attityder, hållbar konsumtion. Key words: second hand clothing, second hand consuming, online shopping, clothing consumption, attitudes, sustainable consumption.
language
Swedish
id
8913809
date added to LUP
2017-06-19 09:16:27
date last changed
2017-06-19 09:16:27
@misc{8913809,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar delvis internets betydelse för andrahandsmarknaden av kläder men framförallt vilka motiv konsumenterna har när de handlar begagnade kläder via internet. Teorin som används är Pierre Bourdieus teori om smak, fält, habitus och olika former av kapital. Metod för insamling av data bestod av kvantitativ metod i form av webbaserad enkät. Resultatet analyserades sedan i statistiskanalyseringsprogrammet SPSS relaterat till Bourdieus teorier. Resultatet visar på ett signifikant samband mellan utbildning och motivet
“miljömedvetenhet” respektive motivet att “hitta unika produkter”. Med längre utbildning anses “att det är miljövänligt” påverka beslutet att handla begagnade kläder via internet mer och “att hitta unika produkter” påverkar mindre desto längre utbildning man har.

This essay partially discusses the importance of internet for the second hand market of clothing but mainly discusses the motives consumers have when they buy second hand clothing online. Pierre Bourdieus theories regarding taste, felt, habitus and different forms of capital is used to analyze the material that is collected through quantitative method in the shape of a web based survey. The result was analyzed in the statistic analysis program SPSS and then related to Bourdieus theories. The result show a significant correlation between
years of education and the motive “environmental consciousness” and the motive “finding unique products”. With a higher degree of education the impact of the motive that it is “environment-friendly” is higher and the impact of the motive “finding unique products” is lower.},
 author    = {Claesson, Ida},
 keyword   = {Nyckelord : secondhandkläder,andrahandskonsumtion,näthandel,klädkonsumtion,attityder,hållbar konsumtion. Key words: second hand clothing,second hand consuming,online shopping,clothing consumption,attitudes,sustainable consumption.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ny teknik - gamla kläder: Motiv till andrahandskonsumtion av kläder via internet},
 year     = {2017},
}